Последни вести

Почнувајќи од 12.09.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец август 2023 година

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакции со акциите на Реплек АД Скопје

Берзата на 13.09.2023 година (среда) по четврти пат го организира настанот Инвеститорски ден

Ве известуваме дека на 31.08.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот