Последни вести

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Алкалоид АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец февруари 2022 година

Почнувајќи од 07.03.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва