Последни вести

Ве известуваме дека на 21.04.2021 година (Среда), на барање на членката Еурохаус АД Скопје, по пат на јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 09.04.2021 година...

Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во првите три месеци од 2021 година