Планирани обуки
Односи со инвеститори
Датум
- 17.06.2024
Време

Македонска берза заедно со Академијата на Загребската Берза организира обука “Односи со инвеститори” на 17.06.2024 година

Краен рок за регистрација: 12 Јуни 2024 година

Цена

Цената за учество на оваа обука изнесува 100 евра

Попусти

/

Локација

Македонска берза - ул. Орце Николов бр.75

Предавач
Ivan Kolar
Програма

Имајќи ги предвид стандардите за транспарентност на развиените пазари на капитал, преку чија примена инвеститорите го следат работењето на котираните компании на берзите, од исклучително значење е континуирано развивање на знаењето за проблематиката за односи со инвеститори од страна на компаниите. 
Акционерските друштва што размислуваат долгорочно ги гледаат инвеститорите како стратешки партнери и вложуваат во односите со нив. На тој начин компаниите позитивно се издвојуваат на инвестициските радари и стануваат поатрактивни на висококонкурентните финансиски пазари.

 

Имајќи го ова предвид, Македонска берза заедно со Академијата на Загребската Берза организира обука “Односи со инвеститори” на 17.06.2024 година.  Главната цел на обуката е дополнително да се подобри практиката на односите со инвеститорите на котираните друштва на македонскиот пазар на капитал. Обуката ќе придонесе за зајакнување на знаењето во овој домен од практична перспектива.

 

За кого е наменета обуката

  • Експерти за односи со инвеститори
  • Директори на сектори
  • Соработници на секторот за односи со инвеститори
  • Други вработени заинтересирани за подобрување на знаењето во оваа област

Цената за учество на оваа обука изнесува 100 евра. Обуката ќе се организира во просториите на Македонска берза.

Регистрација се врши со испратен емаил до: akademija@zse.hr  со следните податоци:

  • Назив на компанија;
  • Број за идентификација на компанијата  (ЕМБС број или ДДВ број);
  • Адреса на компанијата;
  • Име и презиме на учесник;
  • Позиција на учесникот во компанијата (на пример корпоративен секретар, директор, IR менаџер итн.);

Краен рок за регистрација: 12 Јуни 2024 година

Учесниците на обуката ќе добијат соодветен сертификат од страна на Академијата на Загребската Берза.