Планирани обуки
Основи на анализа на финансиски извештаи
Датум
-
Време

16:00-20:00 часот

Цена

3.000 денари со вклучен ДДВ

Попусти

20% за студенти

10% за три или повеќе пријавени лица од исто правно лице

Локација

Online, преку Zoom платформата

Предавач
Александар Ајевски
Програма

Целта на оваа обука е запознавање и продлабочување на Вашите знаења во врска со структурата на основните финансиски извештаи (Биланс на успех, биланс на состојба, извештај за паричните текови и Извештајот за промените во главнината) и белешките кон финансиските извештаи, како и алатките и техниките на изготвување и анализа на финансиските извештаи, имајќи ја предвид нивната улога во привлекувањето на инвеститори и градењето на имиџот на компанијата.

За кого е наменета обуката

Индивидуални инвеститори, претставници на трговски друштва, сутденти, новинари и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да ги продлабочат своите знаења во областа на изготвувањето и анализата на основните финансиски извештаи. Пожелно е поседување на претходни предзнаења од оваа материја за следење на овие обуки.

Детали за уплата

По пополнувањето на формуларот за пријава, потребно е да извршите уплата за посета на избраниот курс. Фактурата ќе биде испратена по приемот на уплатата.
Цел на дознака – уплата за посета на курс
Назив и седиште на примач – Македонска берза АД Скопје
Трансакцискa сметкa – Комерцијална банка АД Скопје     300-0000032408-06
 
Рок за пријавување

Рокот за пријавување на учество е најдоцна 2 (два) дена пред почетокот на обуката или до пополнувањето на групата.
 

Напомена   

Обуката ќе се одржи доколку се пополни однапред утврдениот минимален број на учесници
Македонската берза го задржува правото на промена на датумот на одржување на обуката.За сите дополнителни информации можете да испратите e-mail на treningcentar@mse.org.mk