Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Генерали Југоисточна Европа 23.09.2021 22.09.2021 60,0849 60,0849 60,0849
Генерали Глобал- Растечки Пазари 23.09.2021 22.09.2021 74,3297 74,3297 74,3297
Иново Статус Акции 23.09.2021 22.09.2021 36,7177 36,7177 36,7177
Генерали БРИК 23.09.2021 22.09.2021 162,1016 162,1016 162,1016
Генерали Нова ЕУ 23.09.2021 22.09.2021 125,9193 125,9193 125,9193
КБ Публикум - Балансиран 23.09.2021 22.09.2021 189,2774 189,2774 189,2774
КБ Публикум - Обврзници 23.09.2021 22.09.2021 159,6812 159,6812 159,6812
КБ Публикум Паричен 23.09.2021 22.09.2021 131,0697 131,0697 131,0697
Генерали Кеш Депозит 23.09.2021 22.09.2021 123,8935 123,8935 123,8935
Генерали Кеш Фонд 23.09.2021 22.09.2021 1.219,4353 1.219,4353 1.219,4353
Генерали Топ Брендови 23.09.2021 22.09.2021 151,3077 151,3077 151,3077
ВФП Премиум Инвест 23.09.2021 22.09.2021 140,2848 140,2848 140,2848
ВФП Кеш Депозит 23.09.2021 22.09.2021 112,5457 112,5457 112,5457
ВФП 100% БОНД 23.09.2021 22.09.2021 118,0537 118,0537 118,0537
КБ Публикум-МБИ 10 23.09.2021 22.09.2021 235,4627 235,4627 235,4627
Граве Глобал 23.09.2021 22.09.2021 128,9783 128,9783 128,9783
ВФП Дивиденда 23.09.2021 22.09.2021 113,6730 113,6730 113,6730
КБ Публикум - Акции 23.09.2021 22.09.2021 99,4684 99,4684 99,4684
КБ Публикум - Златен фонд 23.09.2021 22.09.2021 86,1186 86,1186 86,1186
Генерали Југоисточна Европа 22.09.2021 21.09.2021 59,6878 59,6878 59,6878
Генерали Глобал- Растечки Пазари 22.09.2021 21.09.2021 73,7424 73,7424 73,7424
Иново Статус Акции 22.09.2021 21.09.2021 36,6129 36,6129 36,6129
Генерали БРИК 22.09.2021 21.09.2021 160,8887 160,8887 160,8887
Генерали Нова ЕУ 22.09.2021 21.09.2021 125,0197 125,0197 125,0197
КБ Публикум - Балансиран 22.09.2021 21.09.2021 188,1425 188,1425 188,1425
КБ Публикум - Обврзници 22.09.2021 21.09.2021 159,7458 159,7458 159,7458
КБ Публикум Паричен 22.09.2021 21.09.2021 131,0578 131,0578 131,0578
Генерали Кеш Депозит 22.09.2021 21.09.2021 123,8845 123,8845 123,8845
Генерали Кеш Фонд 22.09.2021 21.09.2021 1.219,2984 1.219,2984 1.219,2984
Генерали Топ Брендови 22.09.2021 21.09.2021 150,2520 150,2520 150,2520
ВФП Премиум Инвест 22.09.2021 21.09.2021 138,8615 138,8615 138,8615
ВФП Кеш Депозит 22.09.2021 21.09.2021 112,5364 112,5364 112,5364
ВФП 100% БОНД 22.09.2021 21.09.2021 118,1270 118,1270 118,1270
КБ Публикум-МБИ 10 22.09.2021 21.09.2021 232,2428 232,2428 232,2428
Граве Глобал 22.09.2021 21.09.2021 128,5375 128,5375 128,5375
ВФП Дивиденда 22.09.2021 21.09.2021 113,3906 113,3906 113,3906
КБ Публикум - Акции 22.09.2021 21.09.2021 98,9717 98,9717 98,9717
КБ Публикум - Златен фонд 22.09.2021 21.09.2021 85,9499 85,9499 85,9499
Генерали Југоисточна Европа 21.09.2021 20.09.2021 59,4365 59,4365 59,4365
Генерали Глобал- Растечки Пазари 21.09.2021 20.09.2021 73,2271 73,2271 73,2271
Иново Статус Акции 21.09.2021 20.09.2021 36,7024 36,7024 36,7024
Генерали БРИК 21.09.2021 20.09.2021 159,3912 159,3912 159,3912
Генерали Нова ЕУ 21.09.2021 20.09.2021 124,6595 124,6595 124,6595
КБ Публикум - Балансиран 21.09.2021 20.09.2021 187,7219 187,7219 187,7219
КБ Публикум - Обврзници 21.09.2021 20.09.2021 159,5367 159,5367 159,5367
КБ Публикум Паричен 21.09.2021 20.09.2021 131,0346 131,0346 131,0346
Генерали Кеш Депозит 21.09.2021 20.09.2021 123,8688 123,8688 123,8688
Генерали Кеш Фонд 21.09.2021 20.09.2021 1.219,0450 1.219,0450 1.219,0450
Генерали Топ Брендови 21.09.2021 20.09.2021 149,2499 149,2499 149,2499
ВФП Премиум Инвест 21.09.2021 20.09.2021 137,4964 137,4964 137,4964
ВФП Кеш Депозит 21.09.2021 20.09.2021 112,5187 112,5187 112,5187
ВФП 100% БОНД 21.09.2021 20.09.2021 117,9494 117,9494 117,9494
КБ Публикум-МБИ 10 21.09.2021 20.09.2021 234,2049 234,2049 234,2049
Граве Глобал 21.09.2021 20.09.2021 129,6162 129,6162 129,6162
ВФП Дивиденда 21.09.2021 20.09.2021 112,8077 112,8077 112,8077
КБ Публикум - Акции 21.09.2021 20.09.2021 98,5521 98,5521 98,5521
КБ Публикум - Златен фонд 21.09.2021 20.09.2021 85,2166 85,2166 85,2166
Генерали Југоисточна Европа 20.09.2021 19.09.2021 60,1377 60,1377 60,1377
Генерали Глобал- Растечки Пазари 20.09.2021 19.09.2021 74,5974 74,5974 74,5974
Иново Статус Акции 20.09.2021 19.09.2021 36,8165 36,8165 36,8165
Генерали БРИК 20.09.2021 19.09.2021 161,9885 161,9885 161,9885
Генерали Нова ЕУ 20.09.2021 19.09.2021 126,0761 126,0761 126,0761
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2021 19.09.2021 189,5033 189,5033 189,5033
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2021 19.09.2021 159,6948 159,6948 159,6948
КБ Публикум Паричен 20.09.2021 19.09.2021 131,0271 131,0271 131,0271
Генерали Кеш Депозит 20.09.2021 19.09.2021 123,8615 123,8615 123,8615
Генерали Кеш Фонд 20.09.2021 19.09.2021 1.218,9572 1.218,9572 1.218,9572
Генерали Топ Брендови 20.09.2021 19.09.2021 151,3848 151,3848 151,3848
ВФП Премиум Инвест 20.09.2021 19.09.2021 139,8089 139,8089 139,8089
ВФП Кеш Депозит 20.09.2021 19.09.2021 112,5121 112,5121 112,5121
ВФП 100% БОНД 20.09.2021 19.09.2021 118,0873 118,0873 118,0873
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2021 19.09.2021 237,0831 237,0831 237,0831
Граве Глобал 20.09.2021 19.09.2021 130,9629 130,9629 130,9629
ВФП Дивиденда 20.09.2021 19.09.2021 114,7085 114,7085 114,7085
КБ Публикум - Акции 20.09.2021 19.09.2021 99,7341 99,7341 99,7341
КБ Публикум - Златен фонд 20.09.2021 19.09.2021 85,3588 85,3588 85,3588
Генерали Југоисточна Европа 20.09.2021 18.09.2021 60,1433 60,1433 60,1433
Генерали Глобал- Растечки Пазари 20.09.2021 18.09.2021 74,6044 74,6044 74,6044
Иново Статус Акции 20.09.2021 18.09.2021 36,8185 36,8185 36,8185
Генерали БРИК 20.09.2021 18.09.2021 162,0028 162,0028 162,0028
Генерали Нова ЕУ 20.09.2021 18.09.2021 126,0873 126,0873 126,0873
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2021 18.09.2021 189,5082 189,5082 189,5082
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2021 18.09.2021 159,6887 159,6887 159,6887
КБ Публикум Паричен 20.09.2021 18.09.2021 131,0220 131,0220 131,0220
Генерали Кеш Депозит 20.09.2021 18.09.2021 123,8570 123,8570 123,8570
Генерали Кеш Фонд 20.09.2021 18.09.2021 1.218,8995 1.218,8995 1.218,8995
Генерали Топ Брендови 20.09.2021 18.09.2021 151,3984 151,3984 151,3984
ВФП Премиум Инвест 20.09.2021 18.09.2021 139,8178 139,8178 139,8178
ВФП Кеш Депозит 20.09.2021 18.09.2021 112,5095 112,5095 112,5095
ВФП 100% БОНД 20.09.2021 18.09.2021 118,0813 118,0813 118,0813
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2021 18.09.2021 237,0929 237,0929 237,0929
Граве Глобал 20.09.2021 18.09.2021 130,9717 130,9717 130,9717
ВФП Дивиденда 20.09.2021 18.09.2021 114,7161 114,7161 114,7161
КБ Публикум - Акции 20.09.2021 18.09.2021 99,7389 99,7389 99,7389
КБ Публикум - Златен фонд 20.09.2021 18.09.2021 85,3645 85,3645 85,3645
Генерали Југоисточна Европа 20.09.2021 17.09.2021 60,1440 60,1440 60,1440
Генерали Глобал- Растечки Пазари 20.09.2021 17.09.2021 74,6713 74,6713 74,6713
Иново Статус Акции 20.09.2021 17.09.2021 36,8103 36,8103 36,8103
Генерали БРИК 20.09.2021 17.09.2021 162,1080 162,1080 162,1080
Генерали Нова ЕУ 20.09.2021 17.09.2021 126,0916 126,0916 126,0916
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2021 17.09.2021 189,5132 189,5132 189,5132
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2021 17.09.2021 159,6767 159,6767 159,6767
КБ Публикум Паричен 20.09.2021 17.09.2021 131,0004 131,0004 131,0004
Генерали Кеш Депозит 20.09.2021 17.09.2021 123,8406 123,8406 123,8406
Генерали Кеш Фонд 20.09.2021 17.09.2021 1.218,6575 1.218,6575 1.218,6575
Генерали Топ Брендови 20.09.2021 17.09.2021 151,5068 151,5068 151,5068
ВФП Премиум Инвест 20.09.2021 17.09.2021 139,9156 139,9156 139,9156
ВФП Кеш Депозит 20.09.2021 17.09.2021 112,4924 112,4924 112,4924
ВФП 100% БОНД 20.09.2021 17.09.2021 118,0839 118,0839 118,0839
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2021 17.09.2021 237,1001 237,1001 237,1001
Граве Глобал 20.09.2021 17.09.2021 130,9296 130,9296 130,9296
ВФП Дивиденда 20.09.2021 17.09.2021 114,8532 114,8532 114,8532
КБ Публикум - Акции 20.09.2021 17.09.2021 99,7993 99,7993 99,7993
КБ Публикум - Златен фонд 20.09.2021 17.09.2021 85,4462 85,4462 85,4462
Генерали Југоисточна Европа 17.09.2021 16.09.2021 60,3603 60,3603 60,3603
Генерали Глобал- Растечки Пазари 17.09.2021 16.09.2021 74,9086 74,9086 74,9086
Иново Статус Акции 17.09.2021 16.09.2021 36,8760 36,8760 36,8760
Генерали БРИК 17.09.2021 16.09.2021 163,3649 163,3649 163,3649
Генерали Нова ЕУ 17.09.2021 16.09.2021 126,7310 126,7310 126,7310
КБ Публикум - Балансиран 17.09.2021 16.09.2021 189,8308 189,8308 189,8308
КБ Публикум - Обврзници 17.09.2021 16.09.2021 159,5803 159,5803 159,5803
КБ Публикум Паричен 17.09.2021 16.09.2021 130,9801 130,9801 130,9801
Генерали Кеш Депозит 17.09.2021 16.09.2021 123,8266 123,8266 123,8266
Генерали Кеш Фонд 17.09.2021 16.09.2021 1.218,4272 1.218,4272 1.218,4272
Генерали Топ Брендови 17.09.2021 16.09.2021 152,3854 152,3854 152,3854
ВФП Премиум Инвест 17.09.2021 16.09.2021 140,8512 140,8512 140,8512
ВФП Кеш Депозит 17.09.2021 16.09.2021 112,4762 112,4762 112,4762
ВФП 100% БОНД 17.09.2021 16.09.2021 117,9436 117,9436 117,9436
КБ Публикум-МБИ 10 17.09.2021 16.09.2021 239,5227 239,5227 239,5227
Граве Глобал 17.09.2021 16.09.2021 130,6058 130,6058 130,6058
ВФП Дивиденда 17.09.2021 16.09.2021 115,1197 115,1197 115,1197
КБ Публикум - Акции 17.09.2021 16.09.2021 99,9255 99,9255 99,9255
КБ Публикум - Златен фонд 17.09.2021 16.09.2021 85,5454 85,5454 85,5454
Генерали Југоисточна Европа 16.09.2021 15.09.2021 60,4666 60,4666 60,4666
Генерали Глобал- Растечки Пазари 16.09.2021 15.09.2021 75,1373 75,1373 75,1373
Иново Статус Акции 16.09.2021 15.09.2021 36,9818 36,9818 36,9818
Генерали БРИК 16.09.2021 15.09.2021 163,8018 163,8018 163,8018
Генерали Нова ЕУ 16.09.2021 15.09.2021 126,7960 126,7960 126,7960
КБ Публикум - Балансиран 16.09.2021 15.09.2021 190,3578 190,3578 190,3578
КБ Публикум - Обврзници 16.09.2021 15.09.2021 159,6673 159,6673 159,6673
КБ Публикум Паричен 16.09.2021 15.09.2021 130,9760 130,9760 130,9760
Генерали Кеш Депозит 16.09.2021 15.09.2021 123,8232 123,8232 123,8232
Генерали Кеш Фонд 16.09.2021 15.09.2021 1.218,3727 1.218,3727 1.218,3727
Генерали Топ Брендови 16.09.2021 15.09.2021 152,6173 152,6173 152,6173
ВФП Премиум Инвест 16.09.2021 15.09.2021 140,7475 140,7475 140,7475
ВФП Кеш Депозит 16.09.2021 15.09.2021 112,4736 112,4736 112,4736
ВФП 100% БОНД 16.09.2021 15.09.2021 117,9965 117,9965 117,9965
КБ Публикум-МБИ 10 16.09.2021 15.09.2021 240,7007 240,7007 240,7007
Граве Глобал 16.09.2021 15.09.2021 130,5293 130,5293 130,5293
ВФП Дивиденда 16.09.2021 15.09.2021 115,1792 115,1792 115,1792
КБ Публикум - Акции 16.09.2021 15.09.2021 100,2901 100,2901 100,2901
КБ Публикум - Златен фонд 16.09.2021 15.09.2021 88,1935 88,1935 88,1935
Генерали Југоисточна Европа 15.09.2021 14.09.2021 60,5886 60,5886 60,5886
Генерали Глобал- Растечки Пазари 15.09.2021 14.09.2021 75,1457 75,1457 75,1457
Иново Статус Акции 15.09.2021 14.09.2021 37,1323 37,1323 37,1323
Генерали БРИК 15.09.2021 14.09.2021 163,5523 163,5523 163,5523
Генерали Нова ЕУ 15.09.2021 14.09.2021 126,9783 126,9783 126,9783
КБ Публикум - Балансиран 15.09.2021 14.09.2021 190,4370 190,4370 190,4370
КБ Публикум - Обврзници 15.09.2021 14.09.2021 159,7231 159,7231 159,7231
КБ Публикум Паричен 15.09.2021 14.09.2021 130,9699 130,9699 130,9699
Генерали Кеш Депозит 15.09.2021 14.09.2021 123,8186 123,8186 123,8186
Генерали Кеш Фонд 15.09.2021 14.09.2021 1.218,2974 1.218,2974 1.218,2974
Генерали Топ Брендови 15.09.2021 14.09.2021 152,9128 152,9128 152,9128
ВФП Премиум Инвест 15.09.2021 14.09.2021 141,3863 141,3863 141,3863
ВФП Кеш Депозит 15.09.2021 14.09.2021 112,4695 112,4695 112,4695
ВФП 100% БОНД 15.09.2021 14.09.2021 118,0779 118,0779 118,0779
КБ Публикум-МБИ 10 15.09.2021 14.09.2021 242,0927 242,0927 242,0927
Граве Глобал 15.09.2021 14.09.2021 130,8502 130,8502 130,8502
ВФП Дивиденда 15.09.2021 14.09.2021 115,3025 115,3025 115,3025
КБ Публикум - Акции 15.09.2021 14.09.2021 100,3876 100,3876 100,3876
КБ Публикум - Златен фонд 15.09.2021 14.09.2021 88,3879 88,3879 88,3879
Генерали Југоисточна Европа 14.09.2021 13.09.2021 60,6290 60,6290 60,6290
Генерали Глобал- Растечки Пазари 14.09.2021 13.09.2021 75,2872 75,2872 75,2872
Иново Статус Акции 14.09.2021 13.09.2021 37,1910 37,1910 37,1910
Генерали БРИК 14.09.2021 13.09.2021 163,5111 163,5111 163,5111
Генерали Нова ЕУ 14.09.2021 13.09.2021 127,1881 127,1881 127,1881
КБ Публикум - Балансиран 14.09.2021 13.09.2021 190,5416 190,5416 190,5416
КБ Публикум - Обврзници 14.09.2021 13.09.2021 159,5891 159,5891 159,5891
КБ Публикум Паричен 14.09.2021 13.09.2021 130,9569 130,9569 130,9569
Генерали Кеш Депозит 14.09.2021 13.09.2021 123,8104 123,8104 123,8104
Генерали Кеш Фонд 14.09.2021 13.09.2021 1.218,1086 1.218,1086 1.218,1086
Генерали Топ Брендови 14.09.2021 13.09.2021 152,9002 152,9002 152,9002
ВФП Премиум Инвест 14.09.2021 13.09.2021 141,5446 141,5446 141,5446
ВФП Кеш Депозит 14.09.2021 13.09.2021 112,4580 112,4580 112,4580
ВФП 100% БОНД 14.09.2021 13.09.2021 117,8614 117,8614 117,8614
КБ Публикум-МБИ 10 14.09.2021 13.09.2021 243,4343 243,4343 243,4343
Граве Глобал 14.09.2021 13.09.2021 130,4669 130,4669 130,4669
ВФП Дивиденда 14.09.2021 13.09.2021 115,3535 115,3535 115,3535
КБ Публикум - Акции 14.09.2021 13.09.2021 100,6012 100,6012 100,6012
КБ Публикум - Златен фонд 14.09.2021 13.09.2021 87,9241 87,9241 87,9241
Генерали Југоисточна Европа 13.09.2021 12.09.2021 60,6469 60,6469 60,6469
Генерали Глобал- Растечки Пазари 13.09.2021 12.09.2021 75,1693 75,1693 75,1693
Иново Статус Акции 13.09.2021 12.09.2021 37,2906 37,2906 37,2906
Генерали БРИК 13.09.2021 12.09.2021 163,3841 163,3841 163,3841
Генерали Нова ЕУ 13.09.2021 12.09.2021 127,0868 127,0868 127,0868
КБ Публикум - Балансиран 13.09.2021 12.09.2021 190,0281 190,0281 190,0281
КБ Публикум - Обврзници 13.09.2021 12.09.2021 159,5736 159,5736 159,5736
КБ Публикум Паричен 13.09.2021 12.09.2021 130,9511 130,9511 130,9511
Генерали Кеш Депозит 13.09.2021 12.09.2021 123,8049 123,8049 123,8049
Генерали Кеш Фонд 13.09.2021 12.09.2021 1.218,0243 1.218,0243 1.218,0243
Генерали Топ Брендови 13.09.2021 12.09.2021 152,3645 152,3645 152,3645
ВФП Премиум Инвест 13.09.2021 12.09.2021 140,7605 140,7605 140,7605
ВФП Кеш Депозит 13.09.2021 12.09.2021 112,4524 112,4524 112,4524
ВФП 100% БОНД 13.09.2021 12.09.2021 117,8569 117,8569 117,8569
КБ Публикум-МБИ 10 13.09.2021 12.09.2021 242,1636 242,1636 242,1636
Граве Глобал 13.09.2021 12.09.2021 130,8912 130,8912 130,8912
ВФП Дивиденда 13.09.2021 12.09.2021 115,0864 115,0864 115,0864
КБ Публикум - Акции 13.09.2021 12.09.2021 100,3977 100,3977 100,3977
КБ Публикум - Златен фонд 13.09.2021 12.09.2021 86,5645 86,5645 86,5645
Генерали Југоисточна Европа 13.09.2021 11.09.2021 60,6527 60,6527 60,6527
Генерали Глобал- Растечки Пазари 13.09.2021 11.09.2021 75,1765 75,1765 75,1765
Иново Статус Акции 13.09.2021 11.09.2021 37,2927 37,2927 37,2927
Генерали БРИК 13.09.2021 11.09.2021 163,3985 163,3985 163,3985
Генерали Нова ЕУ 13.09.2021 11.09.2021 127,0982 127,0982 127,0982
КБ Публикум - Балансиран 13.09.2021 11.09.2021 190,0330 190,0330 190,0330
КБ Публикум - Обврзници 13.09.2021 11.09.2021 159,5675 159,5675 159,5675
КБ Публикум Паричен 13.09.2021 11.09.2021 130,9473 130,9473 130,9473
Генерали Кеш Депозит 13.09.2021 11.09.2021 123,8015 123,8015 123,8015
Генерали Кеш Фонд 13.09.2021 11.09.2021 1.217,9665 1.217,9665 1.217,9665
Генерали Топ Брендови 13.09.2021 11.09.2021 152,3782 152,3782 152,3782
ВФП Премиум Инвест 13.09.2021 11.09.2021 140,7694 140,7694 140,7694
ВФП Кеш Депозит 13.09.2021 11.09.2021 112,4499 112,4499 112,4499
ВФП 100% БОНД 13.09.2021 11.09.2021 117,8508 117,8508 117,8508
КБ Публикум-МБИ 10 13.09.2021 11.09.2021 242,1736 242,1736 242,1736
Граве Глобал 13.09.2021 11.09.2021 130,9000 130,9000 130,9000
ВФП Дивиденда 13.09.2021 11.09.2021 115,0940 115,0940 115,0940
КБ Публикум - Акции 13.09.2021 11.09.2021 100,4026 100,4026 100,4026
КБ Публикум - Златен фонд 13.09.2021 11.09.2021 86,5704 86,5704 86,5704
Генерали Југоисточна Европа 13.09.2021 10.09.2021 60,6437 60,6437 60,6437
Генерали Глобал- Растечки Пазари 13.09.2021 10.09.2021 75,1768 75,1768 75,1768
Иново Статус Акции 13.09.2021 10.09.2021 37,2873 37,2873 37,2873
Генерали БРИК 13.09.2021 10.09.2021 163,4039 163,4039 163,4039
Генерали Нова ЕУ 13.09.2021 10.09.2021 127,0872 127,0872 127,0872
КБ Публикум - Балансиран 13.09.2021 10.09.2021 190,0105 190,0105 190,0105
КБ Публикум - Обврзници 13.09.2021 10.09.2021 159,5381 159,5381 159,5381
КБ Публикум Паричен 13.09.2021 10.09.2021 130,9325 130,9325 130,9325
Генерали Кеш Депозит 13.09.2021 10.09.2021 123,7910 123,7910 123,7910
Генерали Кеш Фонд 13.09.2021 10.09.2021 1.217,7763 1.217,7763 1.217,7763
Генерали Топ Брендови 13.09.2021 10.09.2021 152,3476 152,3476 152,3476
ВФП Премиум Инвест 13.09.2021 10.09.2021 140,7105 140,7105 140,7105
ВФП Кеш Депозит 13.09.2021 10.09.2021 112,4379 112,4379 112,4379
ВФП 100% БОНД 13.09.2021 10.09.2021 117,8188 117,8188 117,8188
КБ Публикум-МБИ 10 13.09.2021 10.09.2021 242,1817 242,1817 242,1817
Граве Глобал 13.09.2021 10.09.2021 130,8723 130,8723 130,8723
ВФП Дивиденда 13.09.2021 10.09.2021 115,0750 115,0750 115,0750
КБ Публикум - Акции 13.09.2021 10.09.2021 100,3967 100,3967 100,3967
КБ Публикум - Златен фонд 13.09.2021 10.09.2021 86,5458 86,5458 86,5458
Генерали Југоисточна Европа 10.09.2021 09.09.2021 60,5767 60,5767 60,5767
Генерали Глобал- Растечки Пазари 10.09.2021 09.09.2021 75,3489 75,3489 75,3489
Иново Статус Акции 10.09.2021 09.09.2021 37,3248 37,3248 37,3248
Генерали БРИК 10.09.2021 09.09.2021 162,9510 162,9510 162,9510
Генерали Нова ЕУ 10.09.2021 09.09.2021 126,9921 126,9921 126,9921
КБ Публикум - Балансиран 10.09.2021 09.09.2021 190,0473 190,0473 190,0473
КБ Публикум - Обврзници 10.09.2021 09.09.2021 159,4323 159,4323 159,4323
КБ Публикум Паричен 10.09.2021 09.09.2021 130,9091 130,9091 130,9091
Генерали Кеш Депозит 10.09.2021 09.09.2021 123,7749 123,7749 123,7749
Генерали Кеш Фонд 10.09.2021 09.09.2021 1.217,4856 1.217,4856 1.217,4856
Генерали Топ Брендови 10.09.2021 09.09.2021 152,8330 152,8330 152,8330
ВФП Премиум Инвест 10.09.2021 09.09.2021 140,9738 140,9738 140,9738
ВФП Кеш Депозит 10.09.2021 09.09.2021 112,4187 112,4187 112,4187
ВФП 100% БОНД 10.09.2021 09.09.2021 117,6990 117,6990 117,6990
КБ Публикум-МБИ 10 10.09.2021 09.09.2021 242,2495 242,2495 242,2495
Граве Глобал 10.09.2021 09.09.2021 131,2862 131,2862 131,2862
ВФП Дивиденда 10.09.2021 09.09.2021 115,4379 115,4379 115,4379
КБ Публикум - Акции 10.09.2021 09.09.2021 100,5224 100,5224 100,5224
КБ Публикум - Златен фонд 10.09.2021 09.09.2021 87,5630 87,5630 87,5630
Генерали Југоисточна Европа 09.09.2021 08.09.2021 60,8727 60,8727 60,8727
Генерали Глобал- Растечки Пазари 09.09.2021 08.09.2021 75,6261 75,6261 75,6261
Иново Статус Акции 09.09.2021 08.09.2021 37,3622 37,3622 37,3622
Генерали БРИК 09.09.2021 08.09.2021 162,7880 162,7880 162,7880
Генерали Нова ЕУ 09.09.2021 08.09.2021 127,5591 127,5591 127,5591
КБ Публикум - Балансиран 09.09.2021 08.09.2021 190,6237 190,6237 190,6237
КБ Публикум - Обврзници 09.09.2021 08.09.2021 159,4308 159,4308 159,4308
КБ Публикум Паричен 09.09.2021 08.09.2021 130,9036 130,9036 130,9036
Генерали Кеш Депозит 09.09.2021 08.09.2021 123,7716 123,7716 123,7716
Генерали Кеш Фонд 09.09.2021 08.09.2021 1.217,4279 1.217,4279 1.217,4279
Генерали Топ Брендови 09.09.2021 08.09.2021 153,2627 153,2627 153,2627
ВФП Премиум Инвест 09.09.2021 08.09.2021 141,5300 141,5300 141,5300
ВФП Кеш Депозит 09.09.2021 08.09.2021 112,4138 112,4138 112,4138
ВФП 100% БОНД 09.09.2021 08.09.2021 117,6507 117,6507 117,6507
КБ Публикум-МБИ 10 09.09.2021 08.09.2021 242,6774 242,6774 242,6774
Граве Глобал 09.09.2021 08.09.2021 131,6704 131,6704 131,6704
ВФП Дивиденда 09.09.2021 08.09.2021 116,5105 116,5105 116,5105
КБ Публикум - Акции 09.09.2021 08.09.2021 100,8306 100,8306 100,8306
КБ Публикум - Златен фонд 09.09.2021 08.09.2021 88,3438 88,3438 88,3438
Генерали Југоисточна Европа 09.09.2021 07.09.2021 61,1380 61,1380 61,1380
Генерали Глобал- Растечки Пазари 09.09.2021 07.09.2021 76,3609 76,3609 76,3609
Иново Статус Акции 09.09.2021 07.09.2021 37,3984 37,3984 37,3984
Генерали БРИК 09.09.2021 07.09.2021 164,3492 164,3492 164,3492
Генерали Нова ЕУ 09.09.2021 07.09.2021 128,0138 128,0138 128,0138
КБ Публикум - Балансиран 09.09.2021 07.09.2021 191,1044 191,1044 191,1044
КБ Публикум - Обврзници 09.09.2021 07.09.2021 159,3809 159,3809 159,3809
КБ Публикум Паричен 09.09.2021 07.09.2021 130,8832 130,8832 130,8832
Генерали Кеш Депозит 09.09.2021 07.09.2021 123,7562 123,7562 123,7562
Генерали Кеш Фонд 09.09.2021 07.09.2021 1.217,1555 1.217,1555 1.217,1555
Генерали Топ Брендови 09.09.2021 07.09.2021 154,0731 154,0731 154,0731
ВФП Премиум Инвест 09.09.2021 07.09.2021 142,5472 142,5472 142,5472
ВФП Кеш Депозит 09.09.2021 07.09.2021 112,3975 112,3975 112,3975
ВФП 100% БОНД 09.09.2021 07.09.2021 117,6133 117,6133 117,6133
КБ Публикум-МБИ 10 09.09.2021 07.09.2021 242,6846 242,6846 242,6846
Граве Глобал 09.09.2021 07.09.2021 132,0751 132,0751 132,0751
ВФП Дивиденда 09.09.2021 07.09.2021 116,7882 116,7882 116,7882
КБ Публикум - Акции 09.09.2021 07.09.2021 101,2797 101,2797 101,2797
КБ Публикум - Златен фонд 09.09.2021 07.09.2021 88,9481 88,9481 88,9481
Генерали Југоисточна Европа 07.09.2021 06.09.2021 61,0374 61,0374 61,0374
Генерали Глобал- Растечки Пазари 07.09.2021 06.09.2021 75,9777 75,9777 75,9777
Иново Статус Акции 07.09.2021 06.09.2021 37,3658 37,3658 37,3658
Генерали БРИК 07.09.2021 06.09.2021 164,6145 164,6145 164,6145
Генерали Нова ЕУ 07.09.2021 06.09.2021 127,8162 127,8162 127,8162
КБ Публикум - Балансиран 07.09.2021 06.09.2021 190,6203 190,6203 190,6203
КБ Публикум - Обврзници 07.09.2021 06.09.2021 159,3602 159,3602 159,3602
КБ Публикум Паричен 07.09.2021 06.09.2021 130,8711 130,8711 130,8711
Генерали Кеш Депозит 07.09.2021 06.09.2021 123,7487 123,7487 123,7487
Генерали Кеш Фонд 07.09.2021 06.09.2021 1.217,0106 1.217,0106 1.217,0106
Генерали Топ Брендови 07.09.2021 06.09.2021 154,3175 154,3175 154,3175
ВФП Премиум Инвест 07.09.2021 06.09.2021 143,1434 143,1434 143,1434
ВФП Кеш Депозит 07.09.2021 06.09.2021 112,3886 112,3886 112,3886
ВФП 100% БОНД 09.09.2021 06.09.2021 117,6159 117,6159 117,6159
КБ Публикум-МБИ 10 07.09.2021 06.09.2021 241,4417 241,4417 241,4417
Граве Глобал 07.09.2021 06.09.2021 131,7879 131,7879 131,7879
ВФП Дивиденда 07.09.2021 06.09.2021 117,2222 117,2222 117,2222
КБ Публикум - Акции 07.09.2021 06.09.2021 101,5798 101,5798 101,5798
КБ Публикум - Златен фонд 07.09.2021 06.09.2021 90,7981 90,7981 90,7981
Генерали Југоисточна Европа 06.09.2021 05.09.2021 61,0712 61,0712 61,0712
Генерали Глобал- Растечки Пазари 06.09.2021 05.09.2021 75,9609 75,9609 75,9609
Иново Статус Акции 06.09.2021 05.09.2021 37,3572 37,3572 37,3572
Генерали БРИК 06.09.2021 05.09.2021 164,4513 164,4513 164,4513
Генерали Нова ЕУ 06.09.2021 05.09.2021 127,8876 127,8876 127,8876
КБ Публикум - Балансиран 06.09.2021 05.09.2021 190,4913 190,4913 190,4913
КБ Публикум - Обврзници 06.09.2021 05.09.2021 159,3471 159,3471 159,3471
КБ Публикум Паричен 06.09.2021 05.09.2021 130,8661 130,8661 130,8661
Генерали Кеш Депозит 06.09.2021 05.09.2021 123,7443 123,7443 123,7443
Генерали Кеш Фонд 06.09.2021 05.09.2021 1.216,9445 1.216,9445 1.216,9445
Генерали Топ Брендови 06.09.2021 05.09.2021 154,0167 154,0167 154,0167
ВФП Премиум Инвест 06.09.2021 05.09.2021 142,2617 142,2617 142,2617
ВФП Кеш Депозит 06.09.2021 05.09.2021 112,3849 112,3849 112,3849
ВФП 100% БОНД 06.09.2021 05.09.2021 117,6297 117,6297 117,6297
КБ Публикум-МБИ 10 06.09.2021 05.09.2021 241,1091 241,1091 241,1091
Граве Глобал 06.09.2021 05.09.2021 131,8994 131,8994 131,8994
ВФП Дивиденда 06.09.2021 05.09.2021 116,9328 116,9328 116,9328
КБ Публикум - Акции 06.09.2021 05.09.2021 101,4876 101,4876 101,4876
КБ Публикум - Златен фонд 06.09.2021 05.09.2021 90,7188 90,7188 90,7188
Генерали Југоисточна Европа 06.09.2021 04.09.2021 61,0771 61,0771 61,0771
Генерали Глобал- Растечки Пазари 06.09.2021 04.09.2021 75,9682 75,9682 75,9682
Иново Статус Акции 06.09.2021 04.09.2021 37,3594 37,3594 37,3594
Генерали БРИК 06.09.2021 04.09.2021 164,4659 164,4659 164,4659
Генерали Нова ЕУ 06.09.2021 04.09.2021 127,8990 127,8990 127,8990
КБ Публикум - Балансиран 06.09.2021 04.09.2021 190,4963 190,4963 190,4963
КБ Публикум - Обврзници 06.09.2021 04.09.2021 159,3412 159,3412 159,3412
КБ Публикум Паричен 06.09.2021 04.09.2021 130,8619 130,8619 130,8619
Генерали Кеш Депозит 06.09.2021 04.09.2021 123,7409 123,7409 123,7409
Генерали Кеш Фонд 06.09.2021 04.09.2021 1.216,8867 1.216,8867 1.216,8867
Генерали Топ Брендови 06.09.2021 04.09.2021 154,0306 154,0306 154,0306
ВФП Премиум Инвест 06.09.2021 04.09.2021 142,2708 142,2708 142,2708
ВФП Кеш Депозит 06.09.2021 04.09.2021 112,3825 112,3825 112,3825
ВФП 100% БОНД 06.09.2021 04.09.2021 117,6236 117,6236 117,6236
КБ Публикум-МБИ 10 06.09.2021 04.09.2021 241,1191 241,1191 241,1191
Граве Глобал 06.09.2021 04.09.2021 131,9084 131,9084 131,9084
ВФП Дивиденда 06.09.2021 04.09.2021 116,9405 116,9405 116,9405
КБ Публикум - Акции 06.09.2021 04.09.2021 101,4926 101,4926 101,4926
КБ Публикум - Златен фонд 06.09.2021 04.09.2021 90,7250 90,7250 90,7250
Генерали Југоисточна Европа 06.09.2021 03.09.2021 61,0699 61,0699 61,0699
Генерали Глобал- Растечки Пазари 06.09.2021 03.09.2021 76,1093 76,1093 76,1093
Иново Статус Акции 06.09.2021 03.09.2021 37,3609 37,3609 37,3609
Генерали БРИК 06.09.2021 03.09.2021 164,6932 164,6932 164,6932
Генерали Нова ЕУ 06.09.2021 03.09.2021 127,8902 127,8902 127,8902
КБ Публикум - Балансиран 06.09.2021 03.09.2021 190,5736 190,5736 190,5736
КБ Публикум - Обврзници 06.09.2021 03.09.2021 159,3859 159,3859 159,3859
КБ Публикум Паричен 06.09.2021 03.09.2021 130,8568 130,8568 130,8568
Генерали Кеш Депозит 06.09.2021 03.09.2021 123,7369 123,7369 123,7369
Генерали Кеш Фонд 06.09.2021 03.09.2021 1.216,8197 1.216,8197 1.216,8197
Генерали Топ Брендови 06.09.2021 03.09.2021 154,2183 154,2183 154,2183
ВФП Премиум Инвест 06.09.2021 03.09.2021 142,3812 142,3812 142,3812
ВФП Кеш Депозит 06.09.2021 03.09.2021 112,3794 112,3794 112,3794
ВФП 100% БОНД 06.09.2021 03.09.2021 117,6789 117,6789 117,6789
КБ Публикум-МБИ 10 06.09.2021 03.09.2021 241,1290 241,1290 241,1290
Граве Глобал 06.09.2021 03.09.2021 131,9146 131,9146 131,9146
ВФП Дивиденда 06.09.2021 03.09.2021 117,1306 117,1306 117,1306
КБ Публикум - Акции 06.09.2021 03.09.2021 101,5744 101,5744 101,5744
КБ Публикум - Златен фонд 06.09.2021 03.09.2021 90,8253 90,8253 90,8253
Генерали Југоисточна Европа 03.09.2021 02.09.2021 60,8613 60,8613 60,8613
Генерали Глобал- Растечки Пазари 03.09.2021 02.09.2021 76,1708 76,1708 76,1708
Иново Статус Акции 03.09.2021 02.09.2021 37,2617 37,2617 37,2617
Генерали БРИК 03.09.2021 02.09.2021 164,1157 164,1157 164,1157
Генерали Нова ЕУ 03.09.2021 02.09.2021 127,7310 127,7310 127,7310
КБ Публикум - Балансиран 03.09.2021 02.09.2021 190,7414 190,7414 190,7414
КБ Публикум - Обврзници 03.09.2021 02.09.2021 159,4466 159,4466 159,4466
КБ Публикум Паричен 03.09.2021 02.09.2021 130,8528 130,8528 130,8528
Генерали Кеш Депозит 03.09.2021 02.09.2021 123,7336 123,7336 123,7336
Генерали Кеш Фонд 03.09.2021 02.09.2021 1.216,7681 1.216,7681 1.216,7681
Генерали Топ Брендови 03.09.2021 02.09.2021 154,6819 154,6819 154,6819
ВФП Премиум Инвест 03.09.2021 02.09.2021 143,2011 143,2011 143,2011
ВФП Кеш Депозит 03.09.2021 02.09.2021 112,3772 112,3772 112,3772
ВФП 100% БОНД 06.09.2021 02.09.2021 117,7468 117,7468 117,7468
КБ Публикум-МБИ 10 03.09.2021 02.09.2021 240,6652 240,6652 240,6652
Граве Глобал 03.09.2021 02.09.2021 131,8097 131,8097 131,8097
ВФП Дивиденда 03.09.2021 02.09.2021 117,4881 117,4881 117,4881
КБ Публикум - Акции 03.09.2021 02.09.2021 101,6520 101,6520 101,6520
КБ Публикум - Златен фонд 03.09.2021 02.09.2021 89,6954 89,6954 89,6954
Генерали Југоисточна Европа 02.09.2021 01.09.2021 60,7717 60,7717 60,7717
Генерали Глобал- Растечки Пазари 02.09.2021 01.09.2021 76,2167 76,2167 76,2167
Иново Статус Акции 02.09.2021 01.09.2021 37,3530 37,3530 37,3530
Генерали БРИК 02.09.2021 01.09.2021 163,9849 163,9849 163,9849
Генерали Нова ЕУ 02.09.2021 01.09.2021 127,4320 127,4320 127,4320
КБ Публикум - Балансиран 02.09.2021 01.09.2021 189,9818 189,9818 189,9818
КБ Публикум - Обврзници 02.09.2021 01.09.2021 159,3772 159,3772 159,3772
КБ Публикум Паричен 02.09.2021 01.09.2021 130,8466 130,8466 130,8466
Генерали Кеш Депозит 02.09.2021 01.09.2021 123,7290 123,7290 123,7290
Генерали Кеш Фонд 02.09.2021 01.09.2021 1.216,6912 1.216,6912 1.216,6912
Генерали Топ Брендови 02.09.2021 01.09.2021 154,6568 154,6568 154,6568
ВФП Премиум Инвест 02.09.2021 01.09.2021 142,8848 142,8848 142,8848
ВФП Кеш Депозит 02.09.2021 01.09.2021 112,3772 112,3772 112,3772
ВФП 100% БОНД 06.09.2021 01.09.2021 117,7078 117,7078 117,7078
КБ Публикум-МБИ 10 02.09.2021 01.09.2021 239,8043 239,8043 239,8043
Граве Глобал 02.09.2021 01.09.2021 131,4185 131,4185 131,4185
ВФП Дивиденда 02.09.2021 01.09.2021 117,2365 117,2365 117,2365
КБ Публикум - Акции 02.09.2021 01.09.2021 101,4233 101,4233 101,4233
КБ Публикум - Златен фонд 02.09.2021 01.09.2021 89,8048 89,8048 89,8048
Генерали Југоисточна Европа 01.09.2021 31.08.2021 60,8397 60,8397 60,8397
Генерали Глобал- Растечки Пазари 01.09.2021 31.08.2021 75,8566 75,8566 75,8566
Иново Статус Акции 01.09.2021 31.08.2021 37,5295 37,5295 37,5295
Генерали БРИК 01.09.2021 31.08.2021 163,1207 163,1207 163,1207
Генерали Нова ЕУ 01.09.2021 31.08.2021 127,5535 127,5535 127,5535
КБ Публикум - Балансиран 01.09.2021 31.08.2021 190,3456 190,3456 190,3456
КБ Публикум - Обврзници 01.09.2021 31.08.2021 159,3870 159,3870 159,3870
КБ Публикум Паричен 01.09.2021 31.08.2021 130,8424 130,8424 130,8424
Генерали Кеш Депозит 01.09.2021 31.08.2021 123,7253 123,7253 123,7253
Генерали Кеш Фонд 01.09.2021 31.08.2021 1.216,6451 1.216,6451 1.216,6451
Генерали Топ Брендови 01.09.2021 31.08.2021 154,6407 154,6407 154,6407
ВФП Премиум Инвест 01.09.2021 31.08.2021 142,5561 142,5561 142,5561
ВФП Кеш Депозит 01.09.2021 31.08.2021 112,3711 112,3711 112,3711
ВФП 100% БОНД 01.09.2021 31.08.2021 117,7622 117,7622 117,7622
КБ Публикум-МБИ 10 01.09.2021 31.08.2021 241,9208 241,9208 241,9208
Граве Глобал 01.09.2021 31.08.2021 131,9162 131,9162 131,9162
ВФП Дивиденда 01.09.2021 31.08.2021 117,2899 117,2899 117,2899
КБ Публикум - Акции 01.09.2021 31.08.2021 101,6016 101,6016 101,6016
КБ Публикум - Златен фонд 01.09.2021 31.08.2021 90,3683 90,3683 90,3683
Генерали Југоисточна Европа 31.08.2021 30.08.2021 60,9678 60,9678 60,9678
Генерали Глобал- Растечки Пазари 31.08.2021 30.08.2021 75,6418 75,6418 75,6418
Иново Статус Акции 31.08.2021 30.08.2021 37,5575 37,5575 37,5575
Генерали БРИК 31.08.2021 30.08.2021 162,7733 162,7733 162,7733
Генерали Нова ЕУ 31.08.2021 30.08.2021 127,6072 127,6072 127,6072
КБ Публикум - Балансиран 31.08.2021 30.08.2021 189,7708 189,7708 189,7708
КБ Публикум - Обврзници 31.08.2021 30.08.2021 159,3478 159,3478 159,3478
КБ Публикум Паричен 31.08.2021 30.08.2021 130,8357 130,8357 130,8357
Генерали Кеш Депозит 31.08.2021 30.08.2021 123,7203 123,7203 123,7203
Генерали Кеш Фонд 31.08.2021 30.08.2021 1.216,5720 1.216,5720 1.216,5720
Генерали Топ Брендови 31.08.2021 30.08.2021 155,0589 155,0589 155,0589
ВФП Премиум Инвест 31.08.2021 30.08.2021 143,0487 143,0487 143,0487
ВФП Кеш Депозит 31.08.2021 30.08.2021 112,3672 112,3672 112,3672
ВФП 100% БОНД 31.08.2021 30.08.2021 117,7643 117,7643 117,7643
КБ Публикум-МБИ 10 31.08.2021 30.08.2021 240,2092 240,2092 240,2092
Граве Глобал 31.08.2021 30.08.2021 131,9184 131,9184 131,9184
ВФП Дивиденда 31.08.2021 30.08.2021 117,7369 117,7369 117,7369
КБ Публикум - Акции 31.08.2021 30.08.2021 101,5070 101,5070 101,5070
КБ Публикум - Златен фонд 31.08.2021 30.08.2021 89,7626 89,7626 89,7626
Генерали Југоисточна Европа 30.08.2021 29.08.2021 60,7775 60,7775 60,7775
Генерали Глобал- Растечки Пазари 30.08.2021 29.08.2021 75,2460 75,2460 75,2460
Иново Статус Акции 30.08.2021 29.08.2021 37,4756 37,4756 37,4756
Генерали БРИК 30.08.2021 29.08.2021 162,5551 162,5551 162,5551
Генерали Нова ЕУ 30.08.2021 29.08.2021 127,2626 127,2626 127,2626
КБ Публикум - Балансиран 30.08.2021 29.08.2021 189,2477 189,2477 189,2477
КБ Публикум - Обврзници 30.08.2021 29.08.2021 159,3851 159,3851 159,3851
КБ Публикум Паричен 30.08.2021 29.08.2021 130,8306 130,8306 130,8306
Генерали Кеш Депозит 30.08.2021 29.08.2021 123,7160 123,7160 123,7160
Генерали Кеш Фонд 30.08.2021 29.08.2021 1.216,5064 1.216,5064 1.216,5064
Генерали Топ Брендови 30.08.2021 29.08.2021 154,3944 154,3944 154,3944
ВФП Премиум Инвест 30.08.2021 29.08.2021 142,7989 142,7989 142,7989
ВФП Кеш Депозит 30.08.2021 29.08.2021 112,3637 112,3637 112,3637
ВФП 100% БОНД 30.08.2021 29.08.2021 117,7155 117,7155 117,7155
КБ Публикум-МБИ 10 30.08.2021 29.08.2021 238,8137 238,8137 238,8137
Граве Глобал 30.08.2021 29.08.2021 131,1596 131,1596 131,1596
ВФП Дивиденда 30.08.2021 29.08.2021 117,0977 117,0977 117,0977
КБ Публикум - Акции 30.08.2021 29.08.2021 101,5531 101,5531 101,5531
КБ Публикум - Златен фонд 30.08.2021 29.08.2021 90,6995 90,6995 90,6995
Генерали Југоисточна Европа 30.08.2021 28.08.2021 60,7833 60,7833 60,7833
Генерали Глобал- Растечки Пазари 30.08.2021 28.08.2021 75,2531 75,2531 75,2531
Иново Статус Акции 30.08.2021 28.08.2021 37,4777 37,4777 37,4777
Генерали БРИК 30.08.2021 28.08.2021 162,5695 162,5695 162,5695
Генерали Нова ЕУ 30.08.2021 28.08.2021 127,2739 127,2739 127,2739
КБ Публикум - Балансиран 30.08.2021 28.08.2021 189,2526 189,2526 189,2526
КБ Публикум - Обврзници 30.08.2021 28.08.2021 159,3792 159,3792 159,3792
КБ Публикум Паричен 30.08.2021 28.08.2021 130,8259 130,8259 130,8259
Генерали Кеш Депозит 30.08.2021 28.08.2021 123,7120 123,7120 123,7120
Генерали Кеш Фонд 30.08.2021 28.08.2021 1.216,4487 1.216,4487 1.216,4487
Генерали Топ Брендови 30.08.2021 28.08.2021 154,4084 154,4084 154,4084
ВФП Премиум Инвест 30.08.2021 28.08.2021 142,8080 142,8080 142,8080
ВФП Кеш Депозит 30.08.2021 28.08.2021 112,3613 112,3613 112,3613
ВФП 100% БОНД 30.08.2021 28.08.2021 117,7098 117,7098 117,7098
КБ Публикум-МБИ 10 30.08.2021 28.08.2021 238,8238 238,8238 238,8238
Граве Глобал 30.08.2021 28.08.2021 131,1685 131,1685 131,1685
ВФП Дивиденда 30.08.2021 28.08.2021 117,1055 117,1055 117,1055
КБ Публикум - Акции 30.08.2021 28.08.2021 101,5581 101,5581 101,5581
КБ Публикум - Златен фонд 30.08.2021 28.08.2021 90,7058 90,7058 90,7058
Генерали Југоисточна Европа 30.08.2021 27.08.2021 60,7907 60,7907 60,7907
Генерали Глобал- Растечки Пазари 30.08.2021 27.08.2021 75,2311 75,2311 75,2311
Иново Статус Акции 30.08.2021 27.08.2021 37,4806 37,4806 37,4806
Генерали БРИК 30.08.2021 27.08.2021 162,5424 162,5424 162,5424
Генерали Нова ЕУ 30.08.2021 27.08.2021 127,2878 127,2878 127,2878
КБ Публикум - Балансиран 30.08.2021 27.08.2021 189,2435 189,2435 189,2435
КБ Публикум - Обврзници 30.08.2021 27.08.2021 159,3636 159,3636 159,3636
КБ Публикум Паричен 30.08.2021 27.08.2021 130,8226 130,8226 130,8226
Генерали Кеш Депозит 30.08.2021 27.08.2021 123,7092 123,7092 123,7092
Генерали Кеш Фонд 30.08.2021 27.08.2021 1.216,4033 1.216,4033 1.216,4033
Генерали Топ Брендови 30.08.2021 27.08.2021 154,3921 154,3921 154,3921
ВФП Премиум Инвест 30.08.2021 27.08.2021 142,8059 142,8059 142,8059
ВФП Кеш Депозит 30.08.2021 27.08.2021 112,3598 112,3598 112,3598
ВФП 100% БОНД 30.08.2021 27.08.2021 117,6922 117,6922 117,6922
КБ Публикум-МБИ 10 30.08.2021 27.08.2021 238,8341 238,8341 238,8341
Граве Глобал 30.08.2021 27.08.2021 131,1809 131,1809 131,1809
ВФП Дивиденда 30.08.2021 27.08.2021 117,0802 117,0802 117,0802
КБ Публикум - Акции 30.08.2021 27.08.2021 101,5483 101,5483 101,5483
КБ Публикум - Златен фонд 30.08.2021 27.08.2021 90,6940 90,6940 90,6940
Генерали Југоисточна Европа 27.08.2021 26.08.2021 60,7404 60,7404 60,7404
Генерали Глобал- Растечки Пазари 27.08.2021 26.08.2021 75,1311 75,1311 75,1311
Иново Статус Акции 27.08.2021 26.08.2021 37,4790 37,4790 37,4790
Генерали БРИК 27.08.2021 26.08.2021 161,4197 161,4197 161,4197
Генерали Нова ЕУ 27.08.2021 26.08.2021 127,2449 127,2449 127,2449
КБ Публикум - Балансиран 27.08.2021 26.08.2021 189,0482 189,0482 189,0482
КБ Публикум - Обврзници 27.08.2021 26.08.2021 159,4059 159,4059 159,4059
КБ Публикум Паричен 27.08.2021 26.08.2021 130,8179 130,8179 130,8179
Генерали Кеш Депозит 27.08.2021 26.08.2021 123,7055 123,7055 123,7055
Генерали Кеш Фонд 27.08.2021 26.08.2021 1.216,3422 1.216,3422 1.216,3422
Генерали Топ Брендови 27.08.2021 26.08.2021 154,0064 154,0064 154,0064
ВФП Премиум Инвест 27.08.2021 26.08.2021 142,3635 142,3635 142,3635
ВФП Кеш Депозит 27.08.2021 26.08.2021 112,3570 112,3570 112,3570
ВФП 100% БОНД 27.08.2021 26.08.2021 117,7256 117,7256 117,7256
КБ Публикум-МБИ 10 27.08.2021 26.08.2021 238,9927 238,9927 238,9927
Граве Глобал 27.08.2021 26.08.2021 131,5450 131,5450 131,5450
ВФП Дивиденда 27.08.2021 26.08.2021 117,0734 117,0734 117,0734
КБ Публикум - Акции 27.08.2021 26.08.2021 101,2679 101,2679 101,2679
КБ Публикум - Златен фонд 27.08.2021 26.08.2021 88,6213 88,6213 88,6213
Генерали Југоисточна Европа 26.08.2021 25.08.2021 60,7178 60,7178 60,7178
Генерали Глобал- Растечки Пазари 26.08.2021 25.08.2021 75,5961 75,5961 75,5961
Иново Статус Акции 26.08.2021 25.08.2021 37,4510 37,4510 37,4510
Генерали БРИК 26.08.2021 25.08.2021 162,2860 162,2860 162,2860
Генерали Нова ЕУ 26.08.2021 25.08.2021 127,0093 127,0093 127,0093
КБ Публикум - Балансиран 26.08.2021 25.08.2021 189,3381 189,3381 189,3381
КБ Публикум - Обврзници 26.08.2021 25.08.2021 159,3467 159,3467 159,3467
КБ Публикум Паричен 26.08.2021 25.08.2021 130,8124 130,8124 130,8124
Генерали Кеш Депозит 26.08.2021 25.08.2021 123,7012 123,7012 123,7012
Генерали Кеш Фонд 26.08.2021 25.08.2021 1.216,2709 1.216,2709 1.216,2709
Генерали Топ Брендови 26.08.2021 25.08.2021 154,6231 154,6231 154,6231
ВФП Премиум Инвест 26.08.2021 25.08.2021 142,7969 142,7969 142,7969
ВФП Кеш Депозит 27.08.2021 25.08.2021 112,3537 112,3537 112,3537
ВФП 100% БОНД 26.08.2021 25.08.2021 117,7594 117,7594 117,7594
КБ Публикум-МБИ 10 26.08.2021 25.08.2021 239,9057 239,9057 239,9057
Граве Глобал 27.08.2021 25.08.2021 131,5089 131,5089 131,5089
ВФП Дивиденда 26.08.2021 25.08.2021 117,3916 117,3916 117,3916
КБ Публикум - Акции 26.08.2021 25.08.2021 101,5920 101,5920 101,5920
КБ Публикум - Златен фонд 26.08.2021 25.08.2021 89,0854 89,0854 89,0854
Генерали Југоисточна Европа 25.08.2021 24.08.2021 60,7419 60,7419 60,7419
Генерали Глобал- Растечки Пазари 25.08.2021 24.08.2021 75,6251 75,6251 75,6251
Иново Статус Акции 25.08.2021 24.08.2021 37,3454 37,3454 37,3454
Генерали БРИК 25.08.2021 24.08.2021 161,9273 161,9273 161,9273
Генерали Нова ЕУ 25.08.2021 24.08.2021 127,0042 127,0042 127,0042
КБ Публикум - Балансиран 25.08.2021 24.08.2021 189,2950 189,2950 189,2950
КБ Публикум - Обврзници 25.08.2021 24.08.2021 159,3642 159,3642 159,3642
КБ Публикум Паричен 25.08.2021 24.08.2021 130,8079 130,8079 130,8079
Генерали Кеш Депозит 25.08.2021 24.08.2021 123,6975 123,6975 123,6975
Генерали Кеш Фонд 25.08.2021 24.08.2021 1.216,2109 1.216,2109 1.216,2109
Генерали Топ Брендови 25.08.2021 24.08.2021 154,9579 154,9579 154,9579
ВФП Премиум Инвест 25.08.2021 24.08.2021 142,8859 142,8859 142,8859
ВФП Кеш Депозит 25.08.2021 24.08.2021 112,3498 112,3498 112,3498
ВФП 100% БОНД 25.08.2021 24.08.2021 117,7849 117,7849 117,7849
КБ Публикум-МБИ 10 25.08.2021 24.08.2021 236,9084 236,9084 236,9084
Граве Глобал 25.08.2021 24.08.2021 131,2561 131,2561 131,2561
ВФП Дивиденда 25.08.2021 24.08.2021 117,5169 117,5169 117,5169
КБ Публикум - Акции 25.08.2021 24.08.2021 101,5290 101,5290 101,5290
КБ Публикум - Златен фонд 25.08.2021 24.08.2021 90,1912 90,1912 90,1912
Генерали Југоисточна Европа 24.08.2021 23.08.2021 60,6395 60,6395 60,6395
Генерали Глобал- Растечки Пазари 24.08.2021 23.08.2021 74,6951 74,6951 74,6951
Иново Статус Акции 24.08.2021 23.08.2021 37,1125 37,1125 37,1125
Генерали БРИК 24.08.2021 23.08.2021 160,4300 160,4300 160,4300
Генерали Нова ЕУ 24.08.2021 23.08.2021 126,7653 126,7653 126,7653
КБ Публикум - Балансиран 24.08.2021 23.08.2021 188,5697 188,5697 188,5697
КБ Публикум - Обврзници 24.08.2021 23.08.2021 159,4076 159,4076 159,4076
КБ Публикум Паричен 24.08.2021 23.08.2021 130,8040 130,8040 130,8040
Генерали Кеш Депозит 24.08.2021 23.08.2021 123,6944 123,6944 123,6944
Генерали Кеш Фонд 24.08.2021 23.08.2021 1.216,1609 1.216,1609 1.216,1609
Генерали Топ Брендови 24.08.2021 23.08.2021 155,1244 155,1244 155,1244
ВФП Премиум Инвест 24.08.2021 23.08.2021 143,2369 143,2369 143,2369
ВФП Кеш Депозит 24.08.2021 23.08.2021 112,3476 112,3476 112,3476
ВФП 100% БОНД 24.08.2021 23.08.2021 117,8366 117,8366 117,8366
КБ Публикум-МБИ 10 24.08.2021 23.08.2021 233,9858 233,9858 233,9858
Граве Глобал 24.08.2021 23.08.2021 130,6197 130,6197 130,6197
ВФП Дивиденда 24.08.2021 23.08.2021 117,4443 117,4443 117,4443
КБ Публикум - Акции 24.08.2021 23.08.2021 101,3112 101,3112 101,3112
КБ Публикум - Златен фонд 24.08.2021 23.08.2021 90,2078 90,2078 90,2078
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.