Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Генерали БРИК 19.07.2024 18.07.2024 149,8352 149,8352 149,8352
Генерали Америка 19.07.2024 18.07.2024 158,8864 158,8864 158,8864
КБ Публикум - Балансиран 19.07.2024 18.07.2024 214,0819 214,0819 214,0819
КБ Публикум - Обврзници 19.07.2024 18.07.2024 148,1780 148,1780 148,1780
КБ Публикум - Обврзници 19.07.2024 18.07.2024 138,7963 138,7963 138,7963
Генерали Кеш Депозит 19.07.2024 18.07.2024 130,6825 130,6825 130,6825
Генерали Топ Брендови 19.07.2024 18.07.2024 173,7353 173,7353 173,7353
ВФП Премиум Акции 19.07.2024 18.07.2024 179,1320 179,1320 179,1320
ВФП Кеш Депозит 19.07.2024 18.07.2024 118,6383 118,6383 118,6383
ВФП БОНД 19.07.2024 18.07.2024 120,0751 120,0751 120,0751
КБ Публикум-МБИ 10 19.07.2024 18.07.2024 354,4790 354,4790 354,4790
Граве Глобал 19.07.2024 18.07.2024 158,3187 158,3187 158,3187
ВФП Дивиденда Акции 19.07.2024 18.07.2024 152,7670 152,7670 152,7670
КБ Публикум - Акции 19.07.2024 18.07.2024 114,8680 114,8680 114,8680
КБ Публикум - Златен фонд 19.07.2024 18.07.2024 103,5061 103,5061 103,5061
ВЕГА СВЕТ 19.07.2024 18.07.2024 101,2646 101,2646 101,2646
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.07.2024 18.07.2024 128,5072 128,5072 128,5072
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.07.2024 18.07.2024 149,0035 149,0035 149,0035
ВЕГА КЕШ 19.07.2024 18.07.2024 105,4247 105,4247 105,4247
Иново Статус Солар 19.07.2024 18.07.2024 58,7504 58,7504 58,7504
Граве Флекс Бонд Евро 19.07.2024 18.07.2024 108,6981 108,6981 108,6981
Иново Статус Балансиран 18.07.2024 17.07.2024 41,4819 41,4819 41,4819
Генерали БРИК 18.07.2024 17.07.2024 150,5681 150,5681 150,5681
Генерали Америка 18.07.2024 17.07.2024 160,5907 160,5907 160,5907
КБ Публикум - Балансиран 18.07.2024 17.07.2024 214,4804 214,4804 214,4804
КБ Публикум - Обврзници 18.07.2024 17.07.2024 148,2443 148,2443 148,2443
КБ Публикум Паричен 18.07.2024 17.07.2024 138,7812 138,7812 138,7812
Генерали Кеш Депозит 18.07.2024 17.07.2024 130,6730 130,6730 130,6730
Генерали Топ Брендови 18.07.2024 17.07.2024 175,3976 175,3976 175,3976
ВФП Премиум Акции 18.07.2024 17.07.2024 180,6073 180,6073 180,6073
ВФП Кеш Депозит 18.07.2024 17.07.2024 118,6267 118,6267 118,6267
ВФП БОНД 18.07.2024 17.07.2024 120,0913 120,0913 120,0913
КБ Публикум-МБИ 10 18.07.2024 17.07.2024 351,4924 351,4924 351,4924
Граве Глобал 18.07.2024 17.07.2024 159,3677 159,3677 159,3677
ВФП Дивиденда Акции 18.07.2024 17.07.2024 153,8295 153,8295 153,8295
КБ Публикум - Акции 18.07.2024 17.07.2024 115,6954 115,6954 115,6954
КБ Публикум - Златен фонд 18.07.2024 17.07.2024 105,0235 105,0235 105,0235
ВЕГА СВЕТ 18.07.2024 17.07.2024 102,6379 102,6379 102,6379
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.07.2024 17.07.2024 129,2225 129,2225 129,2225
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.07.2024 17.07.2024 150,0878 150,0878 150,0878
ВЕГА КЕШ 18.07.2024 17.07.2024 105,4153 105,4153 105,4153
Иново Статус Солар 18.07.2024 17.07.2024 59,9822 59,9822 59,9822
Граве Флекс Бонд Евро 18.07.2024 17.07.2024 108,6925 108,6925 108,6925
Иново Статус Балансиран 17.07.2024 16.07.2024 41,3099 41,3099 41,3099
Генерали БРИК 17.07.2024 16.07.2024 151,1100 151,1100 151,1100
Генерали Америка 17.07.2024 16.07.2024 162,5213 162,5213 162,5213
КБ Публикум - Балансиран 17.07.2024 16.07.2024 214,3454 214,3454 214,3454
КБ Публикум - Обврзници 17.07.2024 16.07.2024 148,2515 148,2515 148,2515
КБ Публикум Паричен 17.07.2024 16.07.2024 138,7769 138,7769 138,7769
Генерали Кеш Депозит 17.07.2024 16.07.2024 130,6665 130,6665 130,6665
Генерали Топ Брендови 17.07.2024 16.07.2024 177,7060 177,7060 177,7060
ВФП Премиум Акции 17.07.2024 16.07.2024 181,6991 181,6991 181,6991
ВФП Кеш Депозит 17.07.2024 16.07.2024 118,6225 118,6225 118,6225
ВФП БОНД 17.07.2024 16.07.2024 120,0696 120,0696 120,0696
КБ Публикум-МБИ 10 17.07.2024 16.07.2024 351,4924 351,4924 351,4924
Граве Глобал 17.07.2024 16.07.2024 160,6718 160,6718 160,6718
ВФП Дивиденда Акции 17.07.2024 16.07.2024 155,4596 155,4596 155,4596
КБ Публикум - Акции 17.07.2024 16.07.2024 115,3917 115,3917 115,3917
КБ Публикум - Златен фонд 17.07.2024 16.07.2024 106,7113 106,7113 106,7113
ВЕГА СВЕТ 17.07.2024 16.07.2024 103,9379 103,9379 103,9379
ВЕГА ФИНАНСИИ 17.07.2024 16.07.2024 128,9250 128,9250 128,9250
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 17.07.2024 16.07.2024 155,1505 155,1505 155,1505
ВЕГА КЕШ 17.07.2024 16.07.2024 105,4081 105,4081 105,4081
Иново Статус Солар 17.07.2024 16.07.2024 61,4345 61,4345 61,4345
Граве Флекс Бонд Евро 17.07.2024 16.07.2024 108,6674 108,6674 108,6674
Иново Статус Балансиран 16.07.2024 15.07.2024 41,1906 41,1906 41,1906
Генерали БРИК 16.07.2024 15.07.2024 152,1008 152,1008 152,1008
Генерали Америка 16.07.2024 15.07.2024 161,8549 161,8549 161,8549
КБ Публикум - Балансиран 16.07.2024 15.07.2024 213,4590 213,4590 213,4590
КБ Публикум - Обврзници 16.07.2024 15.07.2024 148,1524 148,1524 148,1524
КБ Публикум Паричен 16.07.2024 15.07.2024 138,7671 138,7671 138,7671
Генерали Кеш Депозит 16.07.2024 15.07.2024 130,6583 130,6583 130,6583
Генерали Топ Брендови 16.07.2024 15.07.2024 177,6170 177,6170 177,6170
ВФП Премиум Акции 16.07.2024 15.07.2024 181,6138 181,6138 181,6138
ВФП Кеш Депозит 16.07.2024 15.07.2024 118,6146 118,6146 118,6146
ВФП БОНД 16.07.2024 15.07.2024 120,0550 120,0550 120,0550
КБ Публикум-МБИ 10 16.07.2024 15.07.2024 345,7034 345,7034 345,7034
Граве Глобал 16.07.2024 15.07.2024 160,5515 160,5515 160,5515
ВФП Дивиденда Акции 16.07.2024 15.07.2024 155,0452 155,0452 155,0452
КБ Публикум - Акции 16.07.2024 15.07.2024 114,3455 114,3455 114,3455
КБ Публикум - Златен фонд 16.07.2024 15.07.2024 103,7077 103,7077 103,7077
ВЕГА СВЕТ 16.07.2024 15.07.2024 103,5716 103,5716 103,5716
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.07.2024 15.07.2024 128,4701 128,4701 128,4701
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.07.2024 15.07.2024 155,3063 155,3063 155,3063
ВЕГА КЕШ 16.07.2024 15.07.2024 105,3997 105,3997 105,3997
Иново Статус Солар 16.07.2024 15.07.2024 59,5607 59,5607 59,5607
Граве Флекс Бонд Евро 16.07.2024 15.07.2024 108,6370 108,6370 108,6370
Иново Статус Балансиран 15.07.2024 14.07.2024 41,2313 41,2313 41,2313
Генерали БРИК 15.07.2024 14.07.2024 153,5856 153,5856 153,5856
Генерали Америка 15.07.2024 14.07.2024 161,5704 161,5704 161,5704
КБ Публикум - Балансиран 15.07.2024 14.07.2024 213,1178 213,1178 213,1178
КБ Публикум - Обврзници 15.07.2024 14.07.2024 148,1930 148,1930 148,1930
КБ Публикум Паричен 15.07.2024 14.07.2024 138,7566 138,7566 138,7566
Генерали Кеш Депозит 15.07.2024 14.07.2024 130,6492 130,6492 130,6492
Генерали Топ Брендови 15.07.2024 14.07.2024 177,7929 177,7929 177,7929
ВФП Премиум Акции 15.07.2024 14.07.2024 182,6166 182,6166 182,6166
ВФП Кеш Депозит 15.07.2024 14.07.2024 118,6064 118,6064 118,6064
ВФП БОНД 15.07.2024 14.07.2024 120,0496 120,0496 120,0496
КБ Публикум-МБИ 10 15.07.2024 14.07.2024 345,1470 345,1470 345,1470
Граве Глобал 15.07.2024 14.07.2024 160,3723 160,3723 160,3723
ВФП Дивиденда Акции 15.07.2024 14.07.2024 155,2340 155,2340 155,2340
КБ Публикум - Акции 15.07.2024 14.07.2024 114,2371 114,2371 114,2371
КБ Публикум - Златен фонд 15.07.2024 14.07.2024 104,1779 104,1779 104,1779
ВЕГА СВЕТ 15.07.2024 14.07.2024 104,2013 104,2013 104,2013
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.07.2024 14.07.2024 128,0112 128,0112 128,0112
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.07.2024 14.07.2024 155,2171 155,2171 155,2171
ВЕГА КЕШ 15.07.2024 14.07.2024 105,3912 105,3912 105,3912
Иново Статус Солар 15.07.2024 14.07.2024 62,6959 62,6959 62,6959
Граве Флекс Бонд Евро 15.07.2024 14.07.2024 108,6375 108,6375 108,6375
Иново Статус Балансиран 15.07.2024 13.07.2024 41,2325 41,2325 41,2325
Генерали БРИК 15.07.2024 13.07.2024 153,5991 153,5991 153,5991
Генерали Америка 15.07.2024 13.07.2024 161,5855 161,5855 161,5855
КБ Публикум - Балансиран 15.07.2024 13.07.2024 213,1203 213,1203 213,1203
КБ Публикум - Обврзници 15.07.2024 13.07.2024 148,1817 148,1817 148,1817
КБ Публикум Паричен 15.07.2024 13.07.2024 138,7476 138,7476 138,7476
Генерали Кеш Депозит 15.07.2024 13.07.2024 130,6419 130,6419 130,6419
Генерали Топ Брендови 15.07.2024 13.07.2024 177,8082 177,8082 177,8082
ВФП Премиум Акции 15.07.2024 13.07.2024 182,6280 182,6280 182,6280
ВФП Кеш Депозит 15.07.2024 13.07.2024 118,5989 118,5989 118,5989
ВФП БОНД 15.07.2024 13.07.2024 120,0407 120,0407 120,0407
КБ Публикум-МБИ 10 15.07.2024 13.07.2024 345,1601 345,1601 345,1601
Граве Глобал 15.07.2024 13.07.2024 160,3826 160,3826 160,3826
ВФП Дивиденда Акции 15.07.2024 13.07.2024 155,2439 155,2439 155,2439
КБ Публикум - Акции 15.07.2024 13.07.2024 114,2454 114,2454 114,2454
КБ Публикум - Златен фонд 15.07.2024 13.07.2024 104,1859 104,1859 104,1859
ВЕГА СВЕТ 15.07.2024 13.07.2024 104,2110 104,2110 104,2110
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.07.2024 13.07.2024 128,0231 128,0231 128,0231
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.07.2024 13.07.2024 155,2315 155,2315 155,2315
ВЕГА КЕШ 15.07.2024 13.07.2024 105,3832 105,3832 105,3832
Иново Статус Солар 15.07.2024 13.07.2024 62,7009 62,7009 62,7009
Граве Флекс Бонд Евро 15.07.2024 13.07.2024 108,6329 108,6329 108,6329
Иново Статус Балансиран 15.07.2024 12.07.2024 41,2311 41,2311 41,2311
Генерали БРИК 15.07.2024 12.07.2024 154,0161 154,0161 154,0161
Генерали Америка 15.07.2024 12.07.2024 162,0855 162,0855 162,0855
КБ Публикум - Балансиран 15.07.2024 12.07.2024 213,1990 213,1990 213,1990
КБ Публикум - Обврзници 15.07.2024 12.07.2024 148,1828 148,1828 148,1828
КБ Публикум Паричен 15.07.2024 12.07.2024 138,7329 138,7329 138,7329
Генерали Кеш Депозит 15.07.2024 12.07.2024 130,6327 130,6327 130,6327
Генерали Топ Брендови 15.07.2024 12.07.2024 178,1672 178,1672 178,1672
ВФП Премиум Акции 15.07.2024 12.07.2024 182,7590 182,7590 182,7590
ВФП Кеш Депозит 15.07.2024 12.07.2024 118,5875 118,5875 118,5875
ВФП БОНД 15.07.2024 12.07.2024 120,0457 120,0457 120,0457
КБ Публикум-МБИ 10 15.07.2024 12.07.2024 345,1732 345,1732 345,1732
Граве Глобал 15.07.2024 12.07.2024 160,3774 160,3774 160,3774
ВФП Дивиденда Акции 15.07.2024 12.07.2024 155,3806 155,3806 155,3806
КБ Публикум - Акции 15.07.2024 12.07.2024 114,3527 114,3527 114,3527
КБ Публикум - Златен фонд 15.07.2024 12.07.2024 104,4464 104,4464 104,4464
ВЕГА СВЕТ 15.07.2024 12.07.2024 104,4299 104,4299 104,4299
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.07.2024 12.07.2024 128,1311 128,1311 128,1311
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.07.2024 12.07.2024 155,5897 155,5897 155,5897
ВЕГА КЕШ 15.07.2024 12.07.2024 105,3741 105,3741 105,3741
Иново Статус Солар 15.07.2024 12.07.2024 62,8324 62,8324 62,8324
Граве Флекс Бонд Евро 15.07.2024 12.07.2024 108,6170 108,6170 108,6170
Иново Статус Балансиран 12.07.2024 11.07.2024 41,3769 41,3769 41,3769
Генерали БРИК 12.07.2024 11.07.2024 152,6465 152,6465 152,6465
Генерали Америка 12.07.2024 11.07.2024 161,8947 161,8947 161,8947
КБ Публикум - Балансиран 12.07.2024 11.07.2024 213,0535 213,0535 213,0535
КБ Публикум - Обврзници 12.07.2024 11.07.2024 148,1596 148,1596 148,1596
КБ Публикум Паричен 12.07.2024 11.07.2024 138,7374 138,7374 138,7374
Генерали Кеш Депозит 12.07.2024 11.07.2024 130,6300 130,6300 130,6300
Генерали Топ Брендови 12.07.2024 11.07.2024 177,8965 177,8965 177,8965
ВФП Премиум Акции 12.07.2024 11.07.2024 181,1159 181,1159 181,1159
ВФП Кеш Депозит 12.07.2024 11.07.2024 118,5896 118,5896 118,5896
ВФП БОНД 12.07.2024 11.07.2024 120,0578 120,0578 120,0578
КБ Публикум-МБИ 10 12.07.2024 11.07.2024 347,5576 347,5576 347,5576
Граве Глобал 12.07.2024 11.07.2024 159,7088 159,7088 159,7088
ВФП Дивиденда Акции 12.07.2024 11.07.2024 154,6555 154,6555 154,6555
КБ Публикум - Акции 12.07.2024 11.07.2024 113,9752 113,9752 113,9752
КБ Публикум - Златен фонд 12.07.2024 11.07.2024 104,0116 104,0116 104,0116
ВЕГА СВЕТ 12.07.2024 11.07.2024 104,0216 104,0216 104,0216
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.07.2024 11.07.2024 128,5245 128,5245 128,5245
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.07.2024 11.07.2024 155,3005 155,3005 155,3005
ВЕГА КЕШ 12.07.2024 11.07.2024 105,3687 105,3687 105,3687
Иново Статус Солар 12.07.2024 11.07.2024 61,5789 61,5789 61,5789
Граве Флекс Бонд Евро 12.07.2024 11.07.2024 108,5953 108,5953 108,5953
Иново Статус Балансиран 11.07.2024 10.07.2024 41,3151 41,3151 41,3151
Генерали БРИК 11.07.2024 10.07.2024 151,3795 151,3795 151,3795
Генерали Америка 11.07.2024 10.07.2024 163,8135 163,8135 163,8135
КБ Публикум - Балансиран 11.07.2024 10.07.2024 212,5137 212,5137 212,5137
КБ Публикум - Обврзници 11.07.2024 10.07.2024 147,9448 147,9448 147,9448
КБ Публикум Паричен 11.07.2024 10.07.2024 138,7393 138,7393 138,7393
Генерали Кеш Депозит 11.07.2024 10.07.2024 130,6264 130,6264 130,6264
Генерали Топ Брендови 11.07.2024 10.07.2024 179,6742 179,6742 179,6742
ВФП Премиум Акции 11.07.2024 10.07.2024 181,2645 181,2645 181,2645
ВФП Кеш Депозит 11.07.2024 10.07.2024 118,5900 118,5900 118,5900
ВФП БОНД 11.07.2024 10.07.2024 119,9177 119,9177 119,9177
КБ Публикум-МБИ 10 11.07.2024 10.07.2024 346,3679 346,3679 346,3679
Граве Глобал 11.07.2024 10.07.2024 159,9221 159,9221 159,9221
ВФП Дивиденда Акции 11.07.2024 10.07.2024 155,4275 155,4275 155,4275
КБ Публикум - Акции 11.07.2024 10.07.2024 113,3086 113,3086 113,3086
КБ Публикум - Златен фонд 11.07.2024 10.07.2024 101,7813 101,7813 101,7813
ВЕГА СВЕТ 11.07.2024 10.07.2024 103,7445 103,7445 103,7445
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.07.2024 10.07.2024 128,2362 128,2362 128,2362
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.07.2024 10.07.2024 158,3138 158,3138 158,3138
ВЕГА КЕШ 11.07.2024 10.07.2024 105,3638 105,3638 105,3638
Иново Статус Солар 11.07.2024 10.07.2024 59,1941 59,1941 59,1941
Граве Флекс Бонд Евро 11.07.2024 10.07.2024 108,4819 108,4819 108,4819
Иново Статус Балансиран 10.07.2024 09.07.2024 41,1997 41,1997 41,1997
Генерали БРИК 10.07.2024 09.07.2024 151,3124 151,3124 151,3124
Генерали Америка 10.07.2024 09.07.2024 161,9845 161,9845 161,9845
КБ Публикум - Балансиран 10.07.2024 09.07.2024 211,5768 211,5768 211,5768
КБ Публикум - Обврзници 10.07.2024 09.07.2024 147,8457 147,8457 147,8457
КБ Публикум Паричен 10.07.2024 09.07.2024 138,7388 138,7388 138,7388
Генерали Кеш Депозит 10.07.2024 09.07.2024 130,6205 130,6205 130,6205
Генерали Топ Брендови 10.07.2024 09.07.2024 177,8666 177,8666 177,8666
ВФП Премиум Акции 10.07.2024 09.07.2024 179,3201 179,3201 179,3201
ВФП Кеш Депозит 10.07.2024 09.07.2024 118,5886 118,5886 118,5886
ВФП БОНД 10.07.2024 09.07.2024 119,8754 119,8754 119,8754
КБ Публикум-МБИ 10 10.07.2024 09.07.2024 342,2156 342,2156 342,2156
Граве Глобал 10.07.2024 09.07.2024 159,4481 159,4481 159,4481
ВФП Дивиденда Акции 10.07.2024 09.07.2024 153,9608 153,9608 153,9608
КБ Публикум - Акции 10.07.2024 09.07.2024 112,4419 112,4419 112,4419
КБ Публикум - Златен фонд 10.07.2024 09.07.2024 99,2694 99,2694 99,2694
ВЕГА СВЕТ 10.07.2024 09.07.2024 102,9169 102,9169 102,9169
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.07.2024 09.07.2024 127,5743 127,5743 127,5743
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.07.2024 09.07.2024 156,6988 156,6988 156,6988
ВЕГА КЕШ 10.07.2024 09.07.2024 105,3581 105,3581 105,3581
Иново Статус Солар 10.07.2024 09.07.2024 58,1266 58,1266 58,1266
Граве Флекс Бонд Евро 10.07.2024 09.07.2024 108,4586 108,4586 108,4586
Иново Статус Балансиран 09.07.2024 08.07.2024 41,0861 41,0861 41,0861
Генерали БРИК 09.07.2024 08.07.2024 150,8525 150,8525 150,8525
Генерали Америка 09.07.2024 08.07.2024 162,1025 162,1025 162,1025
КБ Публикум - Балансиран 09.07.2024 08.07.2024 211,6189 211,6189 211,6189
КБ Публикум - Обврзници 09.07.2024 08.07.2024 147,8803 147,8803 147,8803
КБ Публикум Паричен 09.07.2024 08.07.2024 138,7291 138,7291 138,7291
Генерали Кеш Депозит 09.07.2024 08.07.2024 130,6124 130,6124 130,6124
Генерали Топ Брендови 09.07.2024 08.07.2024 178,4271 178,4271 178,4271
ВФП Премиум Акции 09.07.2024 08.07.2024 180,7052 180,7052 180,7052
ВФП Кеш Депозит 09.07.2024 08.07.2024 118,5812 118,5812 118,5812
ВФП БОНД 09.07.2024 08.07.2024 119,8577 119,8577 119,8577
КБ Публикум-МБИ 10 09.07.2024 08.07.2024 340,0114 340,0114 340,0114
Граве Глобал 09.07.2024 08.07.2024 159,2502 159,2502 159,2502
ВФП Дивиденда Акции 09.07.2024 08.07.2024 154,3992 154,3992 154,3992
КБ Публикум - Акции 09.07.2024 08.07.2024 112,5626 112,5626 112,5626
КБ Публикум - Златен фонд 09.07.2024 08.07.2024 99,3417 99,3417 99,3417
ВЕГА СВЕТ 09.07.2024 08.07.2024 103,7890 103,7890 103,7890
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.07.2024 08.07.2024 127,5503 127,5503 127,5503
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.07.2024 08.07.2024 157,3030 157,3030 157,3030
ВЕГА КЕШ 09.07.2024 08.07.2024 105,3512 105,3512 105,3512
Иново Статус Солар 09.07.2024 08.07.2024 57,8444 57,8444 57,8444
Граве Флекс Бонд Евро 09.07.2024 08.07.2024 108,4589 108,4589 108,4589
Иново Статус Балансиран 08.07.2024 07.07.2024 41,0838 41,0838 41,0838
Генерали БРИК 08.07.2024 07.07.2024 151,2499 151,2499 151,2499
Генерали Америка 08.07.2024 07.07.2024 162,0888 162,0888 162,0888
КБ Публикум - Балансиран 08.07.2024 07.07.2024 211,2931 211,2931 211,2931
КБ Публикум - Обврзници 08.07.2024 07.07.2024 147,7784 147,7784 147,7784
КБ Публикум Паричен 08.07.2024 07.07.2024 138,7186 138,7186 138,7186
Генерали Кеш Депозит 08.07.2024 07.07.2024 130,6030 130,6030 130,6030
Генерали Топ Брендови 08.07.2024 07.07.2024 178,6882 178,6882 178,6882
ВФП Премиум Акции 08.07.2024 07.07.2024 180,7617 180,7617 180,7617
ВФП Кеш Депозит 08.07.2024 07.07.2024 118,5731 118,5731 118,5731
ВФП БОНД 08.07.2024 07.07.2024 119,7510 119,7510 119,7510
КБ Публикум-МБИ 10 08.07.2024 07.07.2024 339,9318 339,9318 339,9318
Граве Глобал 08.07.2024 07.07.2024 158,9992 158,9992 158,9992
ВФП Дивиденда Акции 08.07.2024 07.07.2024 154,5459 154,5459 154,5459
КБ Публикум - Акции 08.07.2024 07.07.2024 112,2430 112,2430 112,2430
КБ Публикум - Златен фонд 08.07.2024 07.07.2024 99,2747 99,2747 99,2747
ВЕГА СВЕТ 08.07.2024 07.07.2024 104,3901 104,3901 104,3901
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.07.2024 07.07.2024 127,7147 127,7147 127,7147
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.07.2024 07.07.2024 156,4351 156,4351 156,4351
ВЕГА КЕШ 08.07.2024 07.07.2024 105,3430 105,3430 105,3430
Иново Статус Солар 08.07.2024 07.07.2024 57,2725 57,2725 57,2725
Граве Флекс Бонд Евро 08.07.2024 07.07.2024 108,3707 108,3707 108,3707
Иново Статус Балансиран 08.07.2024 06.07.2024 41,0849 41,0849 41,0849
Генерали БРИК 08.07.2024 06.07.2024 151,2633 151,2633 151,2633
Генерали Америка 08.07.2024 06.07.2024 162,1029 162,1029 162,1029
КБ Публикум - Балансиран 08.07.2024 06.07.2024 211,2956 211,2956 211,2956
КБ Публикум - Обврзници 08.07.2024 06.07.2024 147,7671 147,7671 147,7671
КБ Публикум Паричен 08.07.2024 06.07.2024 138,7098 138,7098 138,7098
Генерали Кеш Депозит 08.07.2024 06.07.2024 130,5958 130,5958 130,5958
Генерали Топ Брендови 08.07.2024 06.07.2024 178,7035 178,7035 178,7035
ВФП Премиум Акции 08.07.2024 06.07.2024 180,7730 180,7730 180,7730
ВФП Кеш Депозит 08.07.2024 06.07.2024 118,5658 118,5658 118,5658
ВФП БОНД 08.07.2024 06.07.2024 119,7420 119,7420 119,7420
КБ Публикум-МБИ 10 08.07.2024 06.07.2024 339,9447 339,9447 339,9447
Граве Глобал 08.07.2024 06.07.2024 159,0093 159,0093 159,0093
ВФП Дивиденда Акции 08.07.2024 06.07.2024 154,5558 154,5558 154,5558
КБ Публикум - Акции 08.07.2024 06.07.2024 112,2511 112,2511 112,2511
КБ Публикум - Златен фонд 08.07.2024 06.07.2024 99,2824 99,2824 99,2824
ВЕГА СВЕТ 08.07.2024 06.07.2024 104,3999 104,3999 104,3999
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.07.2024 06.07.2024 127,7266 127,7266 127,7266
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.07.2024 06.07.2024 156,4497 156,4497 156,4497
ВЕГА КЕШ 08.07.2024 06.07.2024 105,3355 105,3355 105,3355
Иново Статус Солар 08.07.2024 06.07.2024 57,2771 57,2771 57,2771
Граве Флекс Бонд Евро 08.07.2024 06.07.2024 108,3661 108,3661 108,3661
Иново Статус Балансиран 08.07.2024 05.07.2024 41,0860 41,0860 41,0860
Генерали БРИК 08.07.2024 05.07.2024 151,5819 151,5819 151,5819
Генерали Америка 08.07.2024 05.07.2024 162,4239 162,4239 162,4239
КБ Публикум - Балансиран 08.07.2024 05.07.2024 211,3612 211,3612 211,3612
КБ Публикум - Обврзници 08.07.2024 05.07.2024 147,7731 147,7731 147,7731
КБ Публикум Паричен 08.07.2024 05.07.2024 138,7010 138,7010 138,7010
Генерали Кеш Депозит 08.07.2024 05.07.2024 130,5885 130,5885 130,5885
Генерали Топ Брендови 08.07.2024 05.07.2024 178,9671 178,9671 178,9671
ВФП Премиум Акции 08.07.2024 05.07.2024 180,9240 180,9240 180,9240
ВФП Кеш Депозит 08.07.2024 05.07.2024 118,5584 118,5584 118,5584
ВФП БОНД 08.07.2024 05.07.2024 119,7549 119,7549 119,7549
КБ Публикум-МБИ 10 08.07.2024 05.07.2024 339,9576 339,9576 339,9576
Граве Глобал 08.07.2024 05.07.2024 159,0205 159,0205 159,0205
ВФП Дивиденда Акции 08.07.2024 05.07.2024 154,8055 154,8055 154,8055
КБ Публикум - Акции 08.07.2024 05.07.2024 112,4080 112,4080 112,4080
КБ Публикум - Златен фонд 08.07.2024 05.07.2024 99,4918 99,4918 99,4918
ВЕГА СВЕТ 08.07.2024 05.07.2024 104,5702 104,5702 104,5702
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.07.2024 05.07.2024 127,8366 127,8366 127,8366
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.07.2024 05.07.2024 156,7023 156,7023 156,7023
ВЕГА КЕШ 08.07.2024 05.07.2024 105,3280 105,3280 105,3280
Иново Статус Солар 08.07.2024 05.07.2024 57,3608 57,3608 57,3608
Граве Флекс Бонд Евро 08.07.2024 05.07.2024 108,3615 108,3615 108,3615
Иново Статус Балансиран 05.07.2024 04.07.2024 40,9607 40,9607 40,9607
Генерали БРИК 05.07.2024 04.07.2024 152,3189 152,3189 152,3189
Генерали Америка 05.07.2024 04.07.2024 162,0103 162,0103 162,0103
КБ Публикум - Балансиран 05.07.2024 04.07.2024 210,7846 210,7846 210,7846
КБ Публикум - Обврзници 05.07.2024 04.07.2024 147,6485 147,6485 147,6485
КБ Публикум Паричен 05.07.2024 04.07.2024 138,6935 138,6935 138,6935
Генерали Кеш Депозит 05.07.2024 04.07.2024 130,5813 130,5813 130,5813
Генерали Топ Брендови 05.07.2024 04.07.2024 178,4276 178,4276 178,4276
ВФП Премиум Акции 05.07.2024 04.07.2024 181,1528 181,1528 181,1528
ВФП Кеш Депозит 05.07.2024 04.07.2024 118,5517 118,5517 118,5517
ВФП БОНД 05.07.2024 04.07.2024 119,6902 119,6902 119,6902
КБ Публикум-МБИ 10 05.07.2024 04.07.2024 336,3100 336,3100 336,3100
Граве Глобал 05.07.2024 04.07.2024 158,9398 158,9398 158,9398
ВФП Дивиденда Акции 05.07.2024 04.07.2024 154,5616 154,5616 154,5616
КБ Публикум - Акции 05.07.2024 04.07.2024 112,4621 112,4621 112,4621
КБ Публикум - Златен фонд 05.07.2024 04.07.2024 97,3168 97,3168 97,3168
ВЕГА СВЕТ 05.07.2024 04.07.2024 104,2788 104,2788 104,2788
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.07.2024 04.07.2024 128,6725 128,6725 128,6725
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.07.2024 04.07.2024 155,6333 155,6333 155,6333
ВЕГА КЕШ 05.07.2024 04.07.2024 105,3207 105,3207 105,3207
Иново Статус Солар 05.07.2024 04.07.2024 58,2200 58,2200 58,2200
Граве Флекс Бонд Евро 05.07.2024 04.07.2024 108,3007 108,3007 108,3007
Иново Статус Балансиран 04.07.2024 03.07.2024 40,9202 40,9202 40,9202
Генерали БРИК 04.07.2024 03.07.2024 152,3076 152,3076 152,3076
Генерали Америка 04.07.2024 03.07.2024 162,3990 162,3990 162,3990
КБ Публикум - Балансиран 04.07.2024 03.07.2024 210,2880 210,2880 210,2880
КБ Публикум - Обврзници 04.07.2024 03.07.2024 147,6285 147,6285 147,6285
КБ Публикум Паричен 04.07.2024 03.07.2024 138,6848 138,6848 138,6848
Генерали Кеш Депозит 04.07.2024 03.07.2024 130,5739 130,5739 130,5739
Генерали Топ Брендови 04.07.2024 03.07.2024 178,5380 178,5380 178,5380
ВФП Премиум Акции 04.07.2024 03.07.2024 180,6155 180,6155 180,6155
ВФП Кеш Депозит 04.07.2024 03.07.2024 118,5446 118,5446 118,5446
ВФП БОНД 04.07.2024 03.07.2024 119,6706 119,6706 119,6706
КБ Публикум-МБИ 10 04.07.2024 03.07.2024 335,1958 335,1958 335,1958
Граве Глобал 04.07.2024 03.07.2024 158,6260 158,6260 158,6260
ВФП Дивиденда Акции 04.07.2024 03.07.2024 154,3675 154,3675 154,3675
КБ Публикум - Акции 04.07.2024 03.07.2024 112,3590 112,3590 112,3590
КБ Публикум - Златен фонд 04.07.2024 03.07.2024 97,1479 97,1479 97,1479
ВЕГА СВЕТ 04.07.2024 03.07.2024 104,1938 104,1938 104,1938
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.07.2024 03.07.2024 128,2656 128,2656 128,2656
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.07.2024 03.07.2024 155,9437 155,9437 155,9437
ВЕГА КЕШ 04.07.2024 03.07.2024 105,3129 105,3129 105,3129
Иново Статус Солар 04.07.2024 03.07.2024 58,1851 58,1851 58,1851
Граве Флекс Бонд Евро 04.07.2024 03.07.2024 108,2706 108,2706 108,2706
Иново Статус Балансиран 03.07.2024 02.07.2024 40,8767 40,8767 40,8767
Генерали БРИК 03.07.2024 02.07.2024 150,4192 150,4192 150,4192
Генерали Америка 03.07.2024 02.07.2024 161,5738 161,5738 161,5738
КБ Публикум - Балансиран 03.07.2024 02.07.2024 209,6145 209,6145 209,6145
КБ Публикум - Обврзници 03.07.2024 02.07.2024 147,4650 147,4650 147,4650
КБ Публикум Паричен 03.07.2024 02.07.2024 138,6812 138,6812 138,6812
Генерали Кеш Депозит 03.07.2024 02.07.2024 130,5676 130,5676 130,5676
Генерали Топ Брендови 03.07.2024 02.07.2024 177,7891 177,7891 177,7891
ВФП Премиум Акции 03.07.2024 02.07.2024 179,8678 179,8678 179,8678
ВФП Кеш Депозит 03.07.2024 02.07.2024 118,5404 118,5404 118,5404
ВФП БОНД 03.07.2024 02.07.2024 119,5406 119,5406 119,5406
КБ Публикум-МБИ 10 03.07.2024 02.07.2024 333,9354 333,9354 333,9354
Граве Глобал 03.07.2024 02.07.2024 158,1871 158,1871 158,1871
ВФП Дивиденда Акции 03.07.2024 02.07.2024 153,8790 153,8790 153,8790
КБ Публикум - Акции 03.07.2024 02.07.2024 111,6491 111,6491 111,6491
КБ Публикум - Златен фонд 03.07.2024 02.07.2024 94,2565 94,2565 94,2565
ВЕГА СВЕТ 03.07.2024 02.07.2024 102,9382 102,9382 102,9382
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.07.2024 02.07.2024 127,3557 127,3557 127,3557
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.07.2024 02.07.2024 154,5415 154,5415 154,5415
ВЕГА КЕШ 03.07.2024 02.07.2024 105,3060 105,3060 105,3060
Иново Статус Солар 03.07.2024 02.07.2024 56,0600 56,0600 56,0600
Граве Флекс Бонд Евро 03.07.2024 02.07.2024 108,1748 108,1748 108,1748
Иново Статус Балансиран 02.07.2024 01.07.2024 40,8220 40,8220 40,8220
Генерали БРИК 02.07.2024 01.07.2024 150,4252 150,4252 150,4252
Генерали Америка 02.07.2024 01.07.2024 161,5012 161,5012 161,5012
КБ Публикум - Балансиран 02.07.2024 01.07.2024 209,5650 209,5650 209,5650
КБ Публикум - Обврзници 02.07.2024 01.07.2024 147,5057 147,5057 147,5057
КБ Публикум Паричен 02.07.2024 01.07.2024 138,6716 138,6716 138,6716
Генерали Кеш Депозит 02.07.2024 01.07.2024 130,5593 130,5593 130,5593
Генерали Топ Брендови 02.07.2024 01.07.2024 177,6331 177,6331 177,6331
ВФП Премиум Акции 02.07.2024 01.07.2024 180,6150 180,6150 180,6150
ВФП Кеш Депозит 02.07.2024 01.07.2024 118,5326 118,5326 118,5326
ВФП БОНД 02.07.2024 01.07.2024 119,6128 119,6128 119,6128
КБ Публикум-МБИ 10 02.07.2024 01.07.2024 332,6903 332,6903 332,6903
Граве Глобал 02.07.2024 01.07.2024 158,0898 158,0898 158,0898
ВФП Дивиденда Акции 02.07.2024 01.07.2024 153,7590 153,7590 153,7590
КБ Публикум - Акции 02.07.2024 01.07.2024 111,8020 111,8020 111,8020
КБ Публикум - Златен фонд 02.07.2024 01.07.2024 94,3096 94,3096 94,3096
ВЕГА СВЕТ 02.07.2024 01.07.2024 102,9404 102,9404 102,9404
ВЕГА ФИНАНСИИ 02.07.2024 01.07.2024 127,3932 127,3932 127,3932
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 02.07.2024 01.07.2024 153,4420 153,4420 153,4420
ВЕГА КЕШ 02.07.2024 01.07.2024 105,2975 105,2975 105,2975
Иново Статус Солар 02.07.2024 01.07.2024 56,5230 56,5230 56,5230
Граве Флекс Бонд Евро 02.07.2024 01.07.2024 108,2106 108,2106 108,2106
Иново Статус Балансиран 01.07.2024 30.06.2024 40,8025 40,8025 40,8025
Генерали БРИК 01.07.2024 30.06.2024 150,5139 150,5139 150,5139
Генерали Америка 01.07.2024 30.06.2024 161,0833 161,0833 161,0833
КБ Публикум - Балансиран 01.07.2024 30.06.2024 209,3672 209,3672 209,3672
КБ Публикум - Обврзници 01.07.2024 30.06.2024 147,6748 147,6748 147,6748
КБ Публикум Паричен 01.07.2024 30.06.2024 138,6610 138,6610 138,6610
Генерали Кеш Депозит 01.07.2024 30.06.2024 130,5492 130,5492 130,5492
Генерали Топ Брендови 01.07.2024 30.06.2024 176,8653 176,8653 176,8653
ВФП Премиум Акции 01.07.2024 30.06.2024 179,9660 179,9660 179,9660
ВФП Кеш Депозит 01.07.2024 30.06.2024 118,5240 118,5240 118,5240
ВФП БОНД 01.07.2024 30.06.2024 119,6851 119,6851 119,6851
КБ Публикум-МБИ 10 01.07.2024 30.06.2024 331,9756 331,9756 331,9756
Граве Глобал 01.07.2024 30.06.2024 158,8245 158,8245 158,8245
ВФП Дивиденда Акции 01.07.2024 30.06.2024 153,4235 153,4235 153,4235
КБ Публикум - Акции 01.07.2024 30.06.2024 111,5934 111,5934 111,5934
КБ Публикум - Златен фонд 01.07.2024 30.06.2024 95,1911 95,1911 95,1911
ВЕГА СВЕТ 01.07.2024 30.06.2024 102,6372 102,6372 102,6372
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.07.2024 30.06.2024 125,8422 125,8422 125,8422
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.07.2024 30.06.2024 152,5841 152,5841 152,5841
ВЕГА КЕШ 01.07.2024 30.06.2024 105,2886 105,2886 105,2886
Иново Статус Солар 01.07.2024 30.06.2024 58,2008 58,2008 58,2008
Граве Флекс Бонд Евро 01.07.2024 30.06.2024 108,3039 108,3039 108,3039
Иново Статус Балансиран 01.07.2024 29.06.2024 40,7972 40,7972 40,7972
Генерали БРИК 01.07.2024 29.06.2024 150,5272 150,5272 150,5272
Генерали Америка 01.07.2024 29.06.2024 161,0973 161,0973 161,0973
КБ Публикум - Балансиран 01.07.2024 29.06.2024 209,3695 209,3695 209,3695
КБ Публикум - Обврзници 01.07.2024 29.06.2024 147,6635 147,6635 147,6635
КБ Публикум Паричен 01.07.2024 29.06.2024 138,6523 138,6523 138,6523
Генерали Кеш Депозит 01.07.2024 29.06.2024 130,5416 130,5416 130,5416
Генерали Топ Брендови 01.07.2024 29.06.2024 176,8805 176,8805 176,8805
ВФП Премиум Акции 01.07.2024 29.06.2024 179,9772 179,9772 179,9772
ВФП Кеш Депозит 01.07.2024 29.06.2024 118,5166 118,5166 118,5166
ВФП БОНД 01.07.2024 29.06.2024 119,6762 119,6762 119,6762
КБ Публикум-МБИ 10 01.07.2024 29.06.2024 331,9880 331,9880 331,9880
Граве Глобал 01.07.2024 29.06.2024 158,8346 158,8346 158,8346
ВФП Дивиденда Акции 01.07.2024 29.06.2024 153,4333 153,4333 153,4333
КБ Публикум - Акции 01.07.2024 29.06.2024 111,6014 111,6014 111,6014
КБ Публикум - Златен фонд 01.07.2024 29.06.2024 95,1983 95,1983 95,1983
ВЕГА СВЕТ 01.07.2024 29.06.2024 102,6468 102,6468 102,6468
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.07.2024 29.06.2024 125,8540 125,8540 125,8540
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.07.2024 29.06.2024 152,5983 152,5983 152,5983
ВЕГА КЕШ 01.07.2024 29.06.2024 105,2810 105,2810 105,2810
Иново Статус Солар 01.07.2024 29.06.2024 58,2055 58,2055 58,2055
Граве Флекс Бонд Евро 01.07.2024 29.06.2024 108,2994 108,2994 108,2994
Иново Статус Балансиран 01.07.2024 28.06.2024 40,7983 40,7983 40,7983
Генерали БРИК 01.07.2024 28.06.2024 150,6527 150,6527 150,6527
Генерали Америка 01.07.2024 28.06.2024 161,2270 161,2270 161,2270
КБ Публикум - Балансиран 01.07.2024 28.06.2024 209,3955 209,3955 209,3955
КБ Публикум - Обврзници 01.07.2024 28.06.2024 147,6587 147,6587 147,6587
КБ Публикум Паричен 01.07.2024 28.06.2024 138,6437 138,6437 138,6437
Генерали Кеш Депозит 01.07.2024 28.06.2024 130,5340 130,5340 130,5340
Генерали Топ Брендови 01.07.2024 28.06.2024 176,9939 176,9939 176,9939
ВФП Премиум Акции 01.07.2024 28.06.2024 180,1004 180,1004 180,1004
ВФП Кеш Депозит 01.07.2024 28.06.2024 118,5092 118,5092 118,5092
ВФП БОНД 01.07.2024 28.06.2024 119,6746 119,6746 119,6746
КБ Публикум-МБИ 10 01.07.2024 28.06.2024 332,0005 332,0005 332,0005
Граве Глобал 01.07.2024 28.06.2024 158,8452 158,8452 158,8452
ВФП Дивиденда Акции 01.07.2024 28.06.2024 153,5674 153,5674 153,5674
КБ Публикум - Акции 01.07.2024 28.06.2024 111,6878 111,6878 111,6878
КБ Публикум - Златен фонд 01.07.2024 28.06.2024 95,2727 95,2727 95,2727
ВЕГА СВЕТ 01.07.2024 28.06.2024 102,7333 102,7333 102,7333
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.07.2024 28.06.2024 125,9338 125,9338 125,9338
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.07.2024 28.06.2024 152,7019 152,7019 152,7019
ВЕГА КЕШ 01.07.2024 28.06.2024 105,2734 105,2734 105,2734
Иново Статус Солар 01.07.2024 28.06.2024 58,2407 58,2407 58,2407
Граве Флекс Бонд Евро 01.07.2024 28.06.2024 108,2948 108,2948 108,2948
Иново Статус Балансиран 28.06.2024 27.06.2024 40,7831 40,7831 40,7831
Генерали БРИК 28.06.2024 27.06.2024 150,9355 150,9355 150,9355
Генерали Америка 28.06.2024 27.06.2024 162,0000 162,0000 162,0000
КБ Публикум - Балансиран 28.06.2024 27.06.2024 209,5708 209,5708 209,5708
КБ Публикум - Обврзници 28.06.2024 27.06.2024 147,7627 147,7627 147,7627
КБ Публикум Паричен 28.06.2024 27.06.2024 138,6274 138,6274 138,6274
Генерали Кеш Депозит 28.06.2024 27.06.2024 130,5238 130,5238 130,5238
Генерали Топ Брендови 28.06.2024 27.06.2024 178,0672 178,0672 178,0672
ВФП Премиум Акции 28.06.2024 27.06.2024 180,4646 180,4646 180,4646
ВФП Кеш Депозит 28.06.2024 27.06.2024 118,4969 118,4969 118,4969
ВФП БОНД 28.06.2024 27.06.2024 119,6811 119,6811 119,6811
КБ Публикум-МБИ 10 28.06.2024 27.06.2024 331,8998 331,8998 331,8998
Граве Глобал 28.06.2024 27.06.2024 158,3170 158,3170 158,3170
ВФП Дивиденда Акции 28.06.2024 27.06.2024 153,7646 153,7646 153,7646
КБ Публикум - Акции 28.06.2024 27.06.2024 111,8807 111,8807 111,8807
КБ Публикум - Златен фонд 28.06.2024 27.06.2024 95,5310 95,5310 95,5310
ВЕГА СВЕТ 28.06.2024 27.06.2024 103,4099 103,4099 103,4099
ВЕГА ФИНАНСИИ 28.06.2024 27.06.2024 125,6613 125,6613 125,6613
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 28.06.2024 27.06.2024 153,1145 153,1145 153,1145
ВЕГА КЕШ 28.06.2024 27.06.2024 105,2639 105,2639 105,2639
Иново Статус Солар 28.06.2024 27.06.2024 60,7249 60,7249 60,7249
Граве Флекс Бонд Евро 28.06.2024 27.06.2024 108,3114 108,3114 108,3114
Иново Статус Балансиран 27.06.2024 26.06.2024 40,8036 40,8036 40,8036
Генерали БРИК 27.06.2024 26.06.2024 151,5444 151,5444 151,5444
Генерали Америка 27.06.2024 26.06.2024 161,3334 161,3334 161,3334
КБ Публикум - Балансиран 27.06.2024 26.06.2024 209,6176 209,6176 209,6176
КБ Публикум - Обврзници 27.06.2024 26.06.2024 147,7435 147,7435 147,7435
КБ Публикум Паричен 27.06.2024 26.06.2024 138,6190 138,6190 138,6190
Генерали Кеш Депозит 27.06.2024 26.06.2024 130,5164 130,5164 130,5164
Генерали Топ Брендови 27.06.2024 26.06.2024 177,5736 177,5736 177,5736
ВФП Премиум Акции 27.06.2024 26.06.2024 180,7062 180,7062 180,7062
ВФП Премиум Акции 27.06.2024 26.06.2024 180,7062 180,7062 180,7062
ВФП Кеш Депозит 27.06.2024 26.06.2024 118,4898 118,4898 118,4898
ВФП БОНД 27.06.2024 26.06.2024 119,6818 119,6818 119,6818
КБ Публикум-МБИ 10 27.06.2024 26.06.2024 331,9628 331,9628 331,9628
Граве Глобал 27.06.2024 26.06.2024 158,3454 158,3454 158,3454
ВФП Дивиденда Акции 27.06.2024 26.06.2024 153,7837 153,7837 153,7837
КБ Публикум - Акции 27.06.2024 26.06.2024 111,6526 111,6526 111,6526
КБ Публикум - Златен фонд 27.06.2024 26.06.2024 94,3572 94,3572 94,3572
ВЕГА СВЕТ 27.06.2024 26.06.2024 103,2332 103,2332 103,2332
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.06.2024 26.06.2024 125,6329 125,6329 125,6329
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.06.2024 26.06.2024 152,1908 152,1908 152,1908
ВЕГА КЕШ 27.06.2024 26.06.2024 105,2566 105,2566 105,2566
Иново Статус Солар 27.06.2024 26.06.2024 59,4566 59,4566 59,4566
Граве Флекс Бонд Евро 27.06.2024 26.06.2024 108,3183 108,3183 108,3183
Иново Статус Балансиран 26.06.2024 25.06.2024 40,8565 40,8565 40,8565
Генерали БРИК 26.06.2024 25.06.2024 150,7803 150,7803 150,7803
Генерали Америка 26.06.2024 25.06.2024 160,9779 160,9779 160,9779
КБ Публикум - Балансиран 26.06.2024 25.06.2024 209,4524 209,4524 209,4524
КБ Публикум - Обврзници 26.06.2024 25.06.2024 147,8282 147,8282 147,8282
КБ Публикум Паричен 26.06.2024 25.06.2024 138,6159 138,6159 138,6159
Генерали Кеш Депозит 26.06.2024 25.06.2024 130,5104 130,5104 130,5104
Генерали Топ Брендови 26.06.2024 25.06.2024 177,4623 177,4623 177,4623
ВФП Премиум Акции 26.06.2024 25.06.2024 181,2725 181,2725 181,2725
ВФП Кеш Депозит 26.06.2024 25.06.2024 118,4858 118,4858 118,4858
ВФП БОНД 26.06.2024 25.06.2024 119,7059 119,7059 119,7059
КБ Публикум-МБИ 10 26.06.2024 25.06.2024 332,4712 332,4712 332,4712
Граве Глобал 26.06.2024 25.06.2024 158,2723 158,2723 158,2723
ВФП Дивиденда Акции 26.06.2024 25.06.2024 153,9957 153,9957 153,9957
КБ Публикум - Акции 26.06.2024 25.06.2024 111,7252 111,7252 111,7252
КБ Публикум - Златен фонд 26.06.2024 25.06.2024 93,8876 93,8876 93,8876
ВЕГА СВЕТ 26.06.2024 25.06.2024 103,3903 103,3903 103,3903
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.06.2024 25.06.2024 125,9589 125,9589 125,9589
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.06.2024 25.06.2024 151,9735 151,9735 151,9735
ВЕГА КЕШ 26.06.2024 25.06.2024 105,2503 105,2503 105,2503
Иново Статус Солар 26.06.2024 25.06.2024 60,0154 60,0154 60,0154
Граве Флекс Бонд Евро 26.06.2024 25.06.2024 108,3556 108,3556 108,3556
Иново Статус Балансиран 25.06.2024 24.06.2024 40,8705 40,8705 40,8705
Генерали БРИК 25.06.2024 24.06.2024 150,4854 150,4854 150,4854
Генерали Америка 25.06.2024 24.06.2024 160,4744 160,4744 160,4744
КБ Публикум - Балансиран 25.06.2024 24.06.2024 210,3791 210,3791 210,3791
КБ Публикум - Обврзници 25.06.2024 24.06.2024 147,8004 147,8004 147,8004
КБ Публикум Паричен 25.06.2024 24.06.2024 138,6079 138,6079 138,6079
Генерали Кеш Депозит 25.06.2024 24.06.2024 130,5027 130,5027 130,5027
Генерали Топ Брендови 25.06.2024 24.06.2024 176,5642 176,5642 176,5642
ВФП Премиум Акции 25.06.2024 24.06.2024 181,4736 181,4736 181,4736
ВФП Кеш Депозит 25.06.2024 24.06.2024 118,4790 118,4790 118,4790
ВФП БОНД 25.06.2024 24.06.2024 119,6843 119,6843 119,6843
КБ Публикум-МБИ 10 25.06.2024 24.06.2024 332,1860 332,1860 332,1860
Граве Глобал 25.06.2024 24.06.2024 158,4314 158,4314 158,4314
ВФП Дивиденда Акции 25.06.2024 24.06.2024 153,4632 153,4632 153,4632
КБ Публикум - Акции 25.06.2024 24.06.2024 112,3575 112,3575 112,3575
КБ Публикум - Златен фонд 25.06.2024 24.06.2024 94,9198 94,9198 94,9198
ВЕГА СВЕТ 25.06.2024 24.06.2024 103,8365 103,8365 103,8365
ВЕГА ФИНАНСИИ 25.06.2024 24.06.2024 127,1370 127,1370 127,1370
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 25.06.2024 24.06.2024 150,9544 150,9544 150,9544
ВЕГА КЕШ 25.06.2024 24.06.2024 105,2429 105,2429 105,2429
Иново Статус Солар 25.06.2024 24.06.2024 61,6160 61,6160 61,6160
Граве Флекс Бонд Евро 25.06.2024 24.06.2024 108,3295 108,3295 108,3295
Иново Статус Балансиран 24.06.2024 23.06.2024 40,8163 40,8163 40,8163
Генерали БРИК 24.06.2024 23.06.2024 150,0271 150,0271 150,0271
Генерали Америка 24.06.2024 23.06.2024 160,9073 160,9073 160,9073
КБ Публикум - Балансиран 24.06.2024 23.06.2024 209,7818 209,7818 209,7818
КБ Публикум - Обврзници 24.06.2024 23.06.2024 147,7708 147,7708 147,7708
КБ Публикум Паричен 24.06.2024 23.06.2024 138,5972 138,5972 138,5972
Генерали Кеш Депозит 24.06.2024 23.06.2024 130,4929 130,4929 130,4929
Генерали Топ Брендови 24.06.2024 23.06.2024 176,7524 176,7524 176,7524
ВФП Премиум Акции 24.06.2024 23.06.2024 180,4665 180,4665 180,4665
ВФП Кеш Депозит 24.06.2024 23.06.2024 118,4706 118,4706 118,4706
ВФП БОНД 24.06.2024 23.06.2024 119,6965 119,6965 119,6965
КБ Публикум-МБИ 10 24.06.2024 23.06.2024 331,1599 331,1599 331,1599
Граве Глобал 24.06.2024 23.06.2024 158,2545 158,2545 158,2545
ВФП Дивиденда Акции 24.06.2024 23.06.2024 153,3409 153,3409 153,3409
КБ Публикум - Акции 24.06.2024 23.06.2024 111,6897 111,6897 111,6897
КБ Публикум - Златен фонд 24.06.2024 23.06.2024 95,0246 95,0246 95,0246
ВЕГА СВЕТ 24.06.2024 23.06.2024 102,8679 102,8679 102,8679
ВЕГА ФИНАНСИИ 24.06.2024 23.06.2024 125,6949 125,6949 125,6949
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 24.06.2024 23.06.2024 152,4777 152,4777 152,4777
ВЕГА КЕШ 24.06.2024 23.06.2024 105,2343 105,2343 105,2343
Иново Статус Солар 24.06.2024 23.06.2024 62,1782 62,1782 62,1782
Граве Флекс Бонд Евро 24.06.2024 23.06.2024 108,3438 108,3438 108,3438
Иново Статус Балансиран 24.06.2024 22.06.2024 40,8174 40,8174 40,8174
Генерали БРИК 24.06.2024 22.06.2024 150,0407 150,0407 150,0407
Генерали Америка 24.06.2024 22.06.2024 160,9214 160,9214 160,9214
КБ Публикум - Балансиран 24.06.2024 22.06.2024 209,7842 209,7842 209,7842
КБ Публикум - Обврзници 24.06.2024 22.06.2024 147,7596 147,7596 147,7596
КБ Публикум Паричен 24.06.2024 22.06.2024 138,5885 138,5885 138,5885
Генерали Кеш Депозит 24.06.2024 22.06.2024 130,4856 130,4856 130,4856
Генерали Топ Брендови 24.06.2024 22.06.2024 176,7676 176,7676 176,7676
ВФП Премиум Акции 24.06.2024 22.06.2024 180,4777 180,4777 180,4777
ВФП Кеш Депозит 24.06.2024 22.06.2024 118,4632 118,4632 118,4632
ВФП БОНД 24.06.2024 22.06.2024 119,6876 119,6876 119,6876
КБ Публикум-МБИ 10 24.06.2024 22.06.2024 331,1730 331,1730 331,1730
Граве Глобал 24.06.2024 22.06.2024 158,2646 158,2646 158,2646
ВФП Дивиденда Акции 24.06.2024 22.06.2024 153,3507 153,3507 153,3507
КБ Публикум - Акции 24.06.2024 22.06.2024 111,6977 111,6977 111,6977
КБ Публикум - Златен фонд 24.06.2024 22.06.2024 95,0318 95,0318 95,0318
ВЕГА СВЕТ 24.06.2024 22.06.2024 102,8776 102,8776 102,8776
ВЕГА ФИНАНСИИ 24.06.2024 22.06.2024 125,7066 125,7066 125,7066
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 24.06.2024 22.06.2024 152,4918 152,4918 152,4918
ВЕГА КЕШ 24.06.2024 22.06.2024 105,2278 105,2278 105,2278
Иново Статус Солар 24.06.2024 22.06.2024 62,1832 62,1832 62,1832
Граве Флекс Бонд Евро 24.06.2024 22.06.2024 108,3393 108,3393 108,3393
Иново Статус Балансиран 24.06.2024 21.06.2024 40,8185 40,8185 40,8185
Генерали БРИК 24.06.2024 21.06.2024 150,0543 150,0543 150,0543
Генерали Америка 24.06.2024 21.06.2024 160,9354 160,9354 160,9354
КБ Публикум - Балансиран 24.06.2024 21.06.2024 209,7866 209,7866 209,7866
КБ Публикум - Обврзници 24.06.2024 21.06.2024 147,7485 147,7485 147,7485
КБ Публикум Паричен 24.06.2024 21.06.2024 138,5797 138,5797 138,5797
Генерали Кеш Депозит 24.06.2024 21.06.2024 130,4784 130,4784 130,4784
Генерали Топ Брендови 24.06.2024 21.06.2024 176,7827 176,7827 176,7827
ВФП Премиум Акции 24.06.2024 21.06.2024 180,4890 180,4890 180,4890
ВФП Кеш Депозит 24.06.2024 21.06.2024 118,4558 118,4558 118,4558
ВФП БОНД 24.06.2024 21.06.2024 119,6788 119,6788 119,6788
КБ Публикум-МБИ 10 24.06.2024 21.06.2024 331,1861 331,1861 331,1861
Граве Глобал 24.06.2024 21.06.2024 158,2748 158,2748 158,2748
ВФП Дивиденда Акции 24.06.2024 21.06.2024 153,3606 153,3606 153,3606
КБ Публикум - Акции 24.06.2024 21.06.2024 111,7058 111,7058 111,7058
КБ Публикум - Златен фонд 24.06.2024 21.06.2024 95,0391 95,0391 95,0391
ВЕГА СВЕТ 24.06.2024 21.06.2024 102,8872 102,8872 102,8872
ВЕГА ФИНАНСИИ 24.06.2024 21.06.2024 125,7183 125,7183 125,7183
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 24.06.2024 21.06.2024 152,5060 152,5060 152,5060
ВЕГА КЕШ 24.06.2024 21.06.2024 105,2203 105,2203 105,2203
Иново Статус Солар 24.06.2024 21.06.2024 62,1882 62,1882 62,1882
Граве Флекс Бонд Евро 24.06.2024 21.06.2024 108,3347 108,3347 108,3347
Иново Статус Балансиран 24.06.2024 20.06.2024 40,8219 40,8219 40,8219
Генерали БРИК 24.06.2024 20.06.2024 151,5597 151,5597 151,5597
Генерали Америка 24.06.2024 20.06.2024 161,0142 161,0142 161,0142
КБ Публикум - Балансиран 24.06.2024 20.06.2024 209,6467 209,6467 209,6467
КБ Публикум - Обврзници 24.06.2024 20.06.2024 147,6919 147,6919 147,6919
КБ Публикум Паричен 24.06.2024 20.06.2024 138,5716 138,5716 138,5716
Генерали Кеш Депозит 24.06.2024 20.06.2024 130,4713 130,4713 130,4713
Генерали Топ Брендови 24.06.2024 20.06.2024 176,9316 176,9316 176,9316
ВФП Премиум Акции 24.06.2024 20.06.2024 181,3598 181,3598 181,3598
ВФП Кеш Депозит 24.06.2024 20.06.2024 118,4487 118,4487 118,4487
ВФП БОНД 24.06.2024 20.06.2024 119,6578 119,6578 119,6578
КБ Публикум-МБИ 10 24.06.2024 20.06.2024 331,1992 331,1992 331,1992
Граве Глобал 24.06.2024 20.06.2024 158,6479 158,6479 158,6479
ВФП Дивиденда Акции 24.06.2024 20.06.2024 153,4684 153,4684 153,4684
КБ Публикум - Акции 24.06.2024 20.06.2024 111,6549 111,6549 111,6549
КБ Публикум - Златен фонд 24.06.2024 20.06.2024 95,1277 95,1277 95,1277
ВЕГА СВЕТ 24.06.2024 20.06.2024 102,8307 102,8307 102,8307
ВЕГА ФИНАНСИИ 24.06.2024 20.06.2024 126,7167 126,7167 126,7167
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 24.06.2024 20.06.2024 152,6334 152,6334 152,6334
ВЕГА КЕШ 24.06.2024 20.06.2024 105,2130 105,2130 105,2130
Иново Статус Солар 24.06.2024 20.06.2024 62,4966 62,4966 62,4966
Граве Флекс Бонд Евро 24.06.2024 20.06.2024 108,3313 108,3313 108,3313
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.