Десет најликвидни котирани хв
Шифра на ХВ Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина
KMB 17.150,00 16.302,00 16.648,00 17.150,00 306 78.262.438 4.695
ALK 20.400,00 19.950,00 19.997,00 20.400,00 126 41.936.132 2.079
SBT 2.600,00 2.513,00 2.590,00 2.550,00 51 15.440.789 6.055
STB 1.456,00 1.400,00 1.422,00 1.420,00 42 10.835.771 7.656
MTUR 5.115,00 5.000,00 5.115,00 5.000,00 22 8.881.238 1.755
TNB 34.000,00 33.102,00 33.700,00 34.000,00 31 7.945.367 237
PPIV 33.400,00 33.301,00 33.400,00 33.301,00 3 7.169.615 215
MPT 66.000,00 65.500,00 65.501,00 66.000,00 24 6.686.003 102
GRNT 1.200,00 1.170,00 1.200,00 1.170,00 14 4.325.900 3.657
S2909332 94,00 94,00 94,00 94,00 4 3.419.139 3.637.382