Десет најликвидни котирани хв
Шифра на ХВ Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина
REPL 116.337,00 102.418,00 102.418,00 103.490,00 155 86.070.690 760
ALK 15.100,00 14.750,00 14.800,00 15.100,00 91 25.367.832 1.693
KMB 8.414,00 8.150,00 8.150,00 8.300,00 110 24.186.280 2.917
GRNT 1.130,00 1.100,00 1.100,00 1.130,00 44 12.802.708 11.451
MTUR 4.137,00 4.110,00 4.110,00 4.137,00 14 7.363.779 1.780
MPT 73.400,00 72.000,00 72.000,00 73.250,00 27 6.989.808 96
TNB 19.500,00 19.300,00 19.379,00 19.300,00 19 5.776.393 298
STB 1.150,00 1.145,00 1.150,00 1.149,00 22 5.715.275 4.971
TKVS 5.258,00 5.001,00 5.001,00 5.258,00 3 4.916.678 978
RMDEN19 99,80 99,80 99,80 99,80 26 4.574.905 74.398