Берзанска азбука

Со цел одгатнување на загатката на "берзанскиот говор" како и добивање поголемо знаење за инвестирање во хартии од вредност, Берзата во следниот период ќе продуцира серија информативни видеа во рамките на проектот Берзанска азбука.

Почнуваме со објаснување термини на буквата А

Објаснување термини на буквата Б

Објаснување термини на буквата В

Објаснување термини на буквата Г

Објаснување термини на буквата Д

Објаснување термини на буквата Ѓ

Објаснување термини на буквата Е

Објаснување термини на буквата Ж

Објаснување термини на буквата З

Објаснување термини на буквата Ѕ

Објаснување термини на буквата И

Објаснување термини на буквата Ј

Објаснување термини на буквата К

Објаснување термини на буквата Л

Објаснување термини на буквата Љ

Објаснување термини на буквата М

Објаснување термини на буквата Н