Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
SBT
2.430,00 0,00 23.048.550
KMB
12.366,49 -1,17 10.016.854
ALK
17.700,03 0,12 2.832.005
STB
1.296,15 0,01 842.500
GRNT
1.255,00 -0,40 582.320
MPT
69.999,00 4,32 209.997
TETE
2.425,00 -3,00 198.850
MTUR
4.500,00 2,32 157.500
TTK
1.385,00 1,47 55.400
OKTA
3.600,00 2,86 18.000
27.01.2023
Датум 27.01.2023
Вкупен промет-МКД 37.968.276
Официјален пазар 37.968.276
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 130
Капитализација котирани акции (МКД) 211.870.974.853
Добитници 7
Губитници 3
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 56,63 МКД     1 EUR = 61,69 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.366,49 -1,17 10.016.854
ALK
17.700,03 0,12 2.832.005
STB
1.296,15 0,01 842.500
GRNT
1.255,00 -0,40 582.320
MPT
69.999,00 4,32 209.997
MTUR
4.500,00 2,32 157.500
TTK
1.385,00 1,47 55.400
TEL
375,00 0,00 0
TNB
24.500,00 0,00 0
UNI
4.750,00 0,00 0
27.01.2023
MBI10 5.840,10 0,70% 27.01.2023 13:54:01 Мин.: 5.783,52 Макс.: 5.841,95
Пазарна капитализација (МКД) 150.621.279.995
Коефициент цена/добивка 13,00
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,56
OMB 123,65 0,00% 27.01.2023 08:07:06 Мин.: 123,65 Макс.: 123,65
Пазарна капитализација (МКД) 1.648.756.513
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
MPT 69.999,00 4,32
OKTA 3.600,00 2,86
STIL 126,00 2,44
MTUR 4.500,00 2,32
TTK 1.385,00 1,47
27.01.2023
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TETE 2.425,00 -3,00
KMB 12.366,49 -1,17
GRNT 1.255,00 -0,40
27.01.2023
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
KMB 28.184.059.265 -1,17
ALK 25.334.991.041 0,12
STB 22.631.012.307 0,01
MPT 7.866.627.618 4,32
GRNT 3.854.578.135 -0,40
27.01.2023
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 2,17
SBT 2,75
MPT 5,58
OKTA 8,06
STB 9,18
повеќе 27.01.2023
Шифра на ХВ Р/В
SBT 0,52
TETE 0,62
GRNT 0,63
OKTA 0,70
MTUR 0,74
повеќе 27.01.2023
 1. Годишен билтен за 2022 година

  Во продолжение детални информации за берзанските податоци и движења за 2022 година во годишниот билтен
 2. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 17.01.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 3. Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување

  Согласно член 42-а од Правилата за котација, Берзата на ден 31.12.2022 година направи ажурирање
 4. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 10.01.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 5. Билтен за месец декември 2022 година

  Во продложение билтенот за месец декември 2022 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци