Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
28.768,13 -0,37 16.541.675
STB
1.260,31 -1,56 2.602.550
TSZS
3.000,00 695,76 945.000
KMB
11.699,78 0,00 783.885
KVAS
12.000,00 0,00 480.000
ALK
17.884,06 -0,03 321.913
MPT
68.000,00 0,00 272.000
RZUS
51,00 -1,92 124.950
TIKV
1.000,00 0,00 49.000
MZPU
607,00 0,00 38.848
01.06.2023
Датум 01.06.2023
Вкупен промет-МКД 36.559.621
Официјален пазар 20.738.621
Редовен пазар 1.425.000
Блок трансакции 14.396.000
Трансакции 78
Капитализација котирани акции (МКД) 214.316.702.724
Добитници 1
Губитници 4
Без промена 6
Девизни курсеви
1 USD = 57,56 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
28.768,13 -0,37 16.541.675
STB
1.260,31 -1,56 2.602.550
KMB
11.699,78 0,00 783.885
ALK
17.884,06 -0,03 321.913
MPT
68.000,00 0,00 272.000
MTUR
4.427,89 0,00 0
UNI
5.199,17 0,00 0
GRNT
1.172,00 0,00 0
TEL
395,00 0,00 0
TTK
1.340,00 0,00 0
01.06.2023
MBI10 5.835,18 -0,12% 01.06.2023 13:52:31 Мин.: 5.835,18 Макс.: 5.842,20
Пазарна капитализација (МКД) 154.070.975.154
Коефициент цена/добивка 13,03
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,51
OMB 127,11 0,00% 01.06.2023 08:03:11 Мин.: 127,11 Макс.: 127,11
Пазарна капитализација (МКД) 1.458.341.107
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TSZS 3.000,00 695,76
01.06.2023
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RZUS 51,00 -1,92
STB 1.260,31 -1,56
TNB 28.768,13 -0,37
ALK 17.884,06 -0,03
01.06.2023
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
KMB 26.664.582.505 0,00
ALK 25.598.402.933 -0,03
TNB 24.569.737.876 -0,37
STB 22.005.239.456 -1,56
MPT 7.641.976.000 0,00
01.06.2023
Шифра на ХВ Р/Е
TIKV 4,40
MPT 5,73
STB 9,01
TNB 10,09
MZPU 10,21
повеќе 01.06.2023
Шифра на ХВ Р/В
RZUS 0,12
TIKV 0,13
MZPU 0,14
STB 0,99
MPT 1,04
повеќе 01.06.2023
 1. Нови Правила за членство на Македонска берза АД Скопје

  Од 01.06.2023 година ќе започнат да се применуваат Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје
 2. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за квартал 1 од 2023 година
 3. Внесување на издавачот А.Д. за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп на „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 16.05.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп на „Листата за набљудување“
 4. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 16.05.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници
 5. Одржани првите „Денови на македонскиот пазар на капитал“ пред хрватските инвеститори

  На 03 мај 2023 година, во Скопје, се одржа настанот „Денови на македонскиот пазар на капитал“ во организација на Македонската и Загребската берза.

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
  Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
 2. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци