Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Палтекс АД Делчево Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.06.2021
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 21.06.2021
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Статусни промени на друштвото 17.06.2021
Текстил АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.06.2021
Пелагонија Комерц АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.06.2021
ФК Силекс АД Кратово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.06.2021
Инекс Горица АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 16.06.2021
ИГМ Вратница АД Вратница Ревидирани финансиски извештаи 15.06.2021
ИГМ Вратница АД Вратница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.06.2021
Фротирка компани АД Делчево Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.06.2021
Печатница 11 Октомври АД Прилеп Ревидирани финансиски извештаи 14.06.2021
Печатница 11 Октомври АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.06.2021
Актива осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.06.2021
ОБД Алфа Брокер АД Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.06.2021
Автоцентар АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2021
ФК Ренова АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2021
ФК Ренова АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2021
ЗУМ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2021
Македонска берза АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2021
Македонска берза АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2021
Интернацинален картичен систем АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2021
Интернацинален картичен систем АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2021
ГАМА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.06.2021
КИБС АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 08.06.2021
КИБС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.06.2021
КИБС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.06.2021
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 07.06.2021
Национални Енергетски Ресурси АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.06.2021
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.06.2021
Единство АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.06.2021
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.06.2021
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.06.2021
Интернацинален картичен систем АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.06.2021
Пелагонија АД Гостивар Ревидирани финансиски извештаи 03.06.2021
Кроација осигурување - живот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 03.06.2021
Кроација осигурување - живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 03.06.2021
Кроација осигурување - живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2021
Караорман АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.06.2021
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.06.2021
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.06.2021
Неоком АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.06.2021
Неоком АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.06.2021
Инвестброкер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.06.2021
Инвестброкер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.06.2021
Жито Струмица АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.06.2021
Електроводомонт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.06.2021
Вардар АД с. Брвеница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.06.2021
Иново Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.06.2021
Жито Југ АД Кавадарци Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2021
Жито Југ АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2021
УСА-МАК -КОМПЈУТЕРС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2021
УСА-МАК -КОМПЈУТЕРС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2021
Македонска берза АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 31.05.2021
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.05.2021
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.05.2021
ИН-Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.05.2021
Сава осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.05.2021
Сава осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.05.2021
Лајф Висион АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.05.2021
Текстил ЕЛМА АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.05.2021
Фемили партнер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.05.2021
САФЕ ЛИФЕ АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.05.2021
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 26.05.2021
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.05.2021
РК Еурофарм Пелистер АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 26.05.2021
РК Еурофарм Пелистер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.05.2021
Македонско кредитно биро АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.05.2021
Македонско кредитно биро АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.05.2021