Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.09.2021
ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.09.2021
МИА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 10.09.2021
МИА АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.09.2021
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци Ревидирани финансиски извештаи 10.09.2021
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.09.2021
ЗИМ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 07.09.2021
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Промени во органите на управување и раководење 06.09.2021
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.09.2021
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.09.2021
М-НАВ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.09.2021
Бролинс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.09.2021
ГАМА АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 01.09.2021
Златара Рубин АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.09.2021
ГАМА АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 30.08.2021
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 26.08.2021
Илирика Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 25.08.2021
Илирика Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.08.2021
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 25.08.2021
Империал Тобако ТКС АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 25.08.2021
Халк банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 25.08.2021