Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 24.03.2023
РИМИ АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2023
ФЗС Трубарево АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2023
Прилепец АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2023
ФК Академија Пандев Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2023
А - ТИМ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2023
М-НАВ АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 22.03.2023
Делта инс брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.03.2023
Делта инс брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2023
Макохемија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2023
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2023
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.03.2023
Еуролинк осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.03.2023
Нов Осигурителен Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.03.2023
Граве Осигурување Неживот Ревидирани финансиски извештаи 20.03.2023
Граве Осигурување Неживот Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.03.2023
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 17.03.2023
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.03.2023
Ризико Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.03.2023
Жито Леб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.03.2023
Охридтурист АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.03.2023
РК Астраион Хендбол АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.03.2023
ЦВО Брокер АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.03.2023
Кватро компани АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.03.2023
Метал шопинг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.03.2023
Метал исток АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.03.2023
Бистрица с. Теарце Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.03.2023
Наше осигурување АД Кочани Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.03.2023
Еуромак брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.03.2023
ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.03.2023
Даути Транспортшпед АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.03.2023
ИБИС Осигурување АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.03.2023
Кошаркарски клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.03.2023
Трготекстил заеднички служби АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.03.2023
Топола АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.03.2023
МЗТ Опрема за возила АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.03.2023
Цертус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.03.2023
Интекс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.03.2023
УНИКА АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.03.2023
АМ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.03.2023
Уника Лајф АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.03.2023