Календар

Денови на тргување во 2024 година

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2024 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Февруари

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29

Март

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Април

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

Мај

2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31

Јуни

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28

Јули

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Август

1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30

Септември

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Октомври

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31

Ноември

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Декември

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

 

Нетрговски денови во 2024 година

Во 2024 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец

2024

 

Јануари

1, 8*, 19

Април

10

Мај

1, 3, 6, 24

Јуни

21

Август

2, 28

Септември

9*

Октомври

11, 23

Декември

9*, 31

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.

Денови на тргување во 2023 година

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2023 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Февруари

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28

Март

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Април

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28

Мај

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31

Јуни

1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Јули

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31

Август

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31

Септември

1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Октомври

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Ноември

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Декември

1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28

 

Нетрговски денови во 2023 година

Во 2023 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец

2023

 

Јануари

2*, 6, 19

Април

14, 17, 21

Мај

1, 24

Јуни

2

Август

2, 28

Септември

8

Октомври

11, 23

Декември

8, 29

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.

 

Денови на тргување во 2022 година

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2022 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31

Февруари

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28

Март

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31

Април

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29

Мај

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31

Јуни

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Јули

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Август

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Септември

1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Октомври

3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31

Ноември

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

Декември

1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29

 

Нетрговски денови во 2022 година

Во 2022 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец

2022

 

Јануари

6, 7, 19

Април

22, 25

Мај

1*, 2, 24

Јуни

10

Август

2

Септември

8

Октомври

11, 23*

Декември

8, 30

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.

 

Денови на тргување во 2021 година

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2021 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Февруари

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26

Март

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Април

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29

Мај

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31

Јуни

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

Јули

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Август

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Септември

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Октомври

1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Ноември

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

Декември

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

 

Нетрговски денови во 2021 година

Во 2021 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец

2021

 

Јануари

1, 6, 7, 19

Април

30

Мај

3, 13, 24

Јуни

18

Август

2

Септември

8

Октомври

11

Декември

8, 31

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.

 

Денови на тргување во 2020 година
Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2020 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Февруари

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Март

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Април

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Мај

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29

Јуни

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

Јули

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Август

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31

Септември

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

Октомври

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30

Ноември

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Декември

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

 

Нетрговски денови во 2020 година

Во 2020 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец

2020

 

Јануари

1, 6, 7

Април

17, 20

Мај

1, 24*

Јуни

5

Август

2*, 28

Септември

8

Октомври

11*, 23

Декември

8, 31

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.