Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 12.525,00 12.400,00 12.433,00 12.440,00 72 25.637.906 2.059 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 17.600,00 17.400,00 17.600,00 17.600,00 18 3.014.900 172 4
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.125,00 1.110,00 1.111,00 1.125,00 16 1.994.412 1.789 3
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 206,00 206,00 206,00 206,00 1 8.240 40 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 65.300,00 64.000,00 65.299,00 65.250,00 9 1.173.998 18 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 3 211.200 48 2
Реплек Скопје 562.42 EUR 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 1 255.000 3 1
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 50,00 50,00 50,00 50,00 3 28.150 563 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.701,00 2.701,00 2.701,00 3 26.915.959 10.350 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 126,00 126,00 126,00 126,00 2 50.400 400 1
Тетекс Тетово 50.40 EUR 3.100,00 1 3.745.280 1.216 1
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 2 207.396 36 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.251,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3 4.527.525 3.622 2
Задолжителна котација - обични акции
Аутомакедонија Скопје 44.48 EUR 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 1 60.800 20 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 6.077,00 6.050,00 6.050,00 6.077,00 5 831.631 137 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.300,00 1.280,00 1.299,00 1.300,00 6 618.638 477 2
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 28.300,00 28.121,00 28.300,00 28.200,00 6 1.101.347 39 3
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 180.000 36 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1 1.176.000 98 1
Пелагонија Транс Прилеп 100.00 DEM 840,00 840,00 840,00 840,00 1 840 1 1