Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 10.445,00 9.699,00 9.699,00 10.170,00 142 80.657.859 8.106 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 15.900,00 15.799,00 15.800,00 15.800,00 37 6.401.465 405 4
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.230,00 1.220,00 1.229,00 1.230,00 6 1.166.505 949 2
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 75.000,00 74.000,00 74.502,00 74.000,00 14 2.314.004 31 4
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.475,00 4.475,00 4.475,00 4.475,00 4 689.150 154 1
Реплек Скопје 562.42 EUR 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 1 306.000 3 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.170,00 3.056,00 3.056,00 3.150,00 4 125.488 40 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 96,00 96,00 96,00 96,00 2 54.336 566 1
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2 10.313.300 5.100 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.525,00 1.469,00 1.469,00 1.525,00 11 3.630.583 2.513 3
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,80 6 283.411 4.623 1
Задолжителна котација - обични акции
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 1 21.245 35 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.700,00 3.552,00 3.552,00 3.700,00 5 248.625 68 1
Либерти АД Скопје 5.11 EUR 61,00 61,00 61,00 61,00 1 61.000 1.000 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.250,00 1.190,00 1.190,00 1.245,00 18 2.506.834 2.028 3
Тајмиште Кичево 51.13 EUR 970,00 970,00 970,00 970,00 1 5.591.080 5.764 1
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 24.600,00 23.200,00 23.200,00 24.600,00 29 9.055.880 378 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2 434.850 150 1
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 2670.00 MKD 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1 15.000 6 1
Слободен пазар - обични акции
Синцеритас АД Скопје 1.00 EUR 1 11.614.400 190.400 1
Јавна понуда на хв
Јавна понуда на акции
Адинг АД Скопје - јавна понуда за продажба на сопствени акции 9.98 EUR 699,00 699,00 699,00 699,00 8 1.398.000 2.000 1