Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 12.650,00 12.000,00 12.000,00 12.600,00 282 125.401.310 10.206 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 19.400,00 18.610,00 18.900,00 19.351,00 65 21.091.319 1.102 5
Бетон Скопје 255.65 EUR 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1 80.000 20 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.400,00 1.351,00 1.360,00 1.361,00 15 5.195.996 3.725 5
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 79.000,00 77.505,00 79.000,00 78.800,00 31 9.619.679 122 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.803,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 27 8.918.738 1.858 5
Реплек Скопје 562.42 EUR 103.000,00 101.850,00 103.000,00 102.000,00 5 1.025.700 10 3
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.110,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 6 310.910 100 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 100,00 99,00 100,00 100,00 19 1.466.900 14.672 5
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.490,00 2.460,00 2.460,00 2.478,00 6 1.500.840 606 3
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.451,00 1.440,00 1.450,00 1.449,00 19 2.506.239 1.729 4
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 9 221.387 3.592 3
Р. Македонија - денационализација 20 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 4 7.337.198 119.046 3
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 711,00 704,00 704,00 711,00 2 38.930 55 2
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 1 14.568 24 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.750,00 3.699,00 3.699,00 3.750,00 8 694.495 187 3
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 3 5.106.000 138 2
Раде Кончар Скопје 20.00 EUR 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2 26.780 13 1
Либерти АД Скопје 5.11 EUR 60,00 60,00 60,00 60,00 2 189.000 3.150 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.450,00 1.400,00 1.400,00 1.450,00 28 4.552.152 3.201 5
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 360,00 346,00 346,00 360,00 7 505.520 1.427 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 29.800,00 29.001,00 29.038,00 29.500,00 54 28.511.838 969 5
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 3.100,00 2.900,00 2.900,00 3.100,00 4 218.600 74 3
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2 84.000 7 1