Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 12.300,00 12.100,00 12.100,00 12.299,00 48 11.657.345 959 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 17.800,00 17.450,00 17.800,00 17.800,00 32 10.331.155 583 5
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.234,00 1.210,00 1.234,00 1.234,00 8 1.199.902 975 3
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 67.000,00 66.000,00 67.000,00 66.500,00 16 1.997.954 30 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.600,00 4.550,00 4.600,00 4.550,00 5 549.220 120 3
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 52,00 52,00 52,00 52,00 2 52.000 1.000 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1 135.200 52 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 139,00 137,00 139,00 137,00 3 183.470 1.330 3
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.700,00 2.500,00 2.700,00 2.500,00 2 83.900 33 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.390,00 1.350,00 1.360,00 1.390,00 7 1.804.390 1.320 2
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1 88.000 8 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 20 1.00 EUR 94,00 94,00 94,00 94,50 3 624.769 10.716 2
Р. Македонија - денационализација 21 1.00 EUR 94,00 94,00 94,00 94,50 7 1.081.477 18.550 3
Задолжителна котација - обични акции
Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп 20.08 EUR 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 2 159.444 129 1
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 1 9.712 16 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.350,00 1.300,00 1.350,00 1.300,00 15 2.812.728 2.159 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 385,00 385,00 385,00 385,00 4 279.125 725 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 27.000,00 25.500,00 25.500,00 27.000,00 2 205.500 8 1
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2 324.000 72 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Опфолио АД Скопје 100.00 EUR 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 2 768.750 125 1
Пелагонија Транс Прилеп 100.00 DEM 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 2 525.003 417 1