Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 8.414,00 8.150,00 8.150,00 8.300,00 110 24.186.280 2.917 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 15.100,00 14.750,00 14.800,00 15.100,00 91 25.367.832 1.693 5
Бетон Скопје 255.65 EUR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6 460.000 92 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.130,00 1.100,00 1.100,00 1.130,00 44 12.802.708 11.451 4
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 250,00 250,00 250,00 250,00 1 40.000 160 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 73.400,00 72.000,00 72.000,00 73.250,00 27 6.989.808 96 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.137,00 4.110,00 4.110,00 4.137,00 14 7.363.779 1.780 1
Реплек Скопје 562.42 EUR 116.337,00 102.418,00 102.418,00 103.490,00 158 97.868.690 866 5
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.150,00 3.000,00 3.150,00 3.000,00 14 2.308.840 749 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 70,00 66,00 66,00 70,00 13 337.476 4.976 3
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.049,00 1.990,00 1.990,00 2.040,00 5 217.946 108 2
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.258,00 5.001,00 5.001,00 5.258,00 3 4.916.678 978 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.450,00 1.415,00 1.415,00 1.450,00 14 1.647.594 1.147 3
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 10 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,00 1 3.782 62 1
Р. Македонија - денационализација 11 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,50 1 8.767 143 1
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,00 1 7.197 118 1
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,80 26 4.574.905 74.398 5
Задолжителна котација - обични акции
Аутомакедонија Скопје 44.48 EUR 2.309,00 2.309,00 2.309,00 2.309,00 2 196.265 85 1
Кристал 1923 АД Велес 25.56 EUR 146,00 146,00 146,00 146,00 1 43.800 300 1
Мода Свети Николе 1.00 EUR 100,00 100,00 100,00 100,00 1 64.400 644 1
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 4 83.159 137 2
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.600,00 3.301,00 3.400,00 3.600,00 3 225.410 64 3
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 34.600,00 34.510,00 34.600,00 34.510,00 4 690.830 20 3
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.150,00 1.145,00 1.150,00 1.149,00 22 5.715.275 4.971 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 330,00 326,00 330,00 330,00 5 475.120 1.440 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 19.500,00 19.300,00 19.379,00 19.300,00 19 5.776.393 298 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 1 258.000 100 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1 13.000 1 1
АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - долгорочно суспендирано од котација 5.11 EUR 5,00 5,00 5,00 5,00 3 12.520 2.504 1