Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 11.100,00 10.899,00 11.000,00 11.099,00 80 18.449.601 1.682 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 17.000,00 16.500,00 16.501,00 17.000,00 23 4.081.246 243 5
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 1 53.000 1 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.365,00 1.351,00 1.351,00 1.365,00 3 450.415 331 2
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 66.000,00 65.500,00 66.000,00 65.500,00 8 1.120.697 17 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 1 107.500 25 1
Реплек Скопје 562.42 EUR 87.550,00 87.550,00 87.550,00 2 46.194.150 522 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 123,00 117,00 123,00 119,00 7 288.653 2.439 5
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.500,00 2.425,00 2.500,00 2.425,00 2 535.000 220 2
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2 509.600 98 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 3.507,00 3.507,00 3.507,00 3.507,00 1 35.070 10 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 21 1.00 EUR 91,00 91,00 91,00 91,80 4 3.199.502 56.500 1
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 815,00 815,00 815,00 815,00 1 163.000 200 1
Кристал 1923 АД Велес 25.56 EUR 160,00 160,00 160,00 160,00 1 121.600 760 1
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 399,00 399,00 399,00 399,00 2 45.885 115 1
Пелистерка АД Скопје 51.00 EUR 2.619,00 2.619,00 2.619,00 2.619,00 3 371.898 142 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.210,00 3.200,00 3.210,00 3.200,00 11 913.400 285 2
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 32.499,00 32.499,00 32.499,00 32.499,00 1 162.495 5 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.351,00 1.350,00 1.350,00 1.351,00 2 108.078 80 2
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 355,00 351,00 355,00 351,00 2 152.412 432 1
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 23.001,00 22.800,00 23.001,00 22.800,00 13 3.359.002 147 3
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 3.369,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 5 1.020.195 308 1
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 7 2.407.000 83 4
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1 60.000 5 1
Неметали Тетово 30.00 DEM 610,00 610,00 610,00 610,00 5 136.640 224 2
Златара Рубин Скопје 51.13 EUR 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1 220.100 71 1