Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На веб порталот МБ Монитор објавена е публикацијата на Берзата „Факти за котираните компании“ за 2020 година

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје

Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за првите три месеци од 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на УГОТУР АД Скопје

Во продложение билтенот за месец април 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва