Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

„Инвеститорски ден“ - можност за домашните физички лица да тргуваат со акции без провизии

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец август 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Комисијата за берзански индекс изврши вонредна ревизија на индексот ОМБ и одлучи Обврзниците за денационализација-Дваесетта емисија (RMDEN 20) да станат елемент на индексот ОМБ