Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Намера за објавување на јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗУАС АД Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва