Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Во продолжение можете да ја преземете

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Комерцијална Банка АД Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва