Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение билтенот за месец јули 2022 година

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Привремен прекин на тргувањето на ден 26.07.2022 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва