Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 16.04.2024 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека 24.04.2024 година (среда) и 08.05.2024 година (среда) се неработни и нетрговски денови на Македонска берза АД Скопје

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Македонијатурист АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва