Последни вести

Во продложение билтенот за месец октомври 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Гранит АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека од 26.10.2021 година отпочнува со примена Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва