Последни вести

Внесување на издавачот Интерпромет АД Тетово на „Листата за набљудување“

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола и Жито Полог АД Тетово

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Исклучување од котација на акциите издадени од Сковин АД Скопје и Идевелоп АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение погледнете ја родовата анализа на органите на управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза

По повод Меѓународниот ден на жената, Македонска берза втора година по ред, заедно со 118 други берзи ширум светот, зема учество во рамките на глобалната Иницијатива на Светската федерација на берзи „Да заѕвониме за родова рамноправност “

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва