Последни вести

Почнувајќи од 30.08.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Македонска берза АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва