Последни вести

Во продолжение можете да го преземете изменетиот Проспект на понудата за преземање

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ВВ Тиквеш АД Кавадарци

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение билтенот за месец февруари 2024 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва