Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Кроација осигурување АД-друштво за неживотно осигурување Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На 21.12.2022 година се одржа церемонија на доделување на Годишни награди на Македонска берза за 2022 година за котираните компании, членките на Берзата и други субјекти поврзани со македонскиот пазар на хартии од вредност.

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На 16.12.2022 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ