Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека согласно барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за проширување на котација на државни обврзници, почнувајќи од 23.09.2022 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение интервјуто на директорот на Македонска берза за новиот број на магазинот Kапитал

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Индустријал Струма АД Струмица