Последни вести

На седницата одржана на 27.05.2022 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Дваесет и првата емисија на обврзници за денационализација.

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за првите три месеци од 2022 година

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола

Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва