Последни вести

Во продложение билтенот за месец јули 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На седницата одржана на 04.08.2021 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Дваесетта емисија на обврзници за денационализација

Исклучување од котација на акциите издадени од Охридска банка АД Скопје

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 05.08.2021 година...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва