Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Берзите оваа недела одржуваат церемонии на ѕвонење на берзанските ѕвона, со цел зголемување на свеста за потребата од финансиска едукација, со нагласка на инвестирањето во хартии од вредност.

Во продолжение известување за организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец септември 2022 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва