Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакции со акциите на Гранит АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 18.10.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На седницата одржана на 07.10.2022 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на втората емисија на перпетуална обврзница издадена од УНИ Банка АД Скопје