Последни вести

Почнувајќи од 08.03.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Нова стоковна куќа АД Струмица

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение можете да ја преземете изменетата Понудата

Во продолжение можете да го преземете изменетиот Проспект на понудата за преземање

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ВВ Тиквеш АД Кавадарци

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение билтенот за месец февруари 2024 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва