Последни вести

Во продложение билтенот за месец август 2022 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Тргување со акции без провизии преку сите членки на Берзата

На седницата одржана на 12.08.2022 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Внесување на издавачот Бетон АД Скопје на „Листата за набљудување“

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва