Последни вести

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на СН Осигурителен Брокер АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на СН Осигурителен Брокер АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва