Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека согласно поднесено Барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 18.05.2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На веб порталот МБ Монитор објавена е публикацијата на Берзата „Факти за котираните компании“ за 2020 година

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје

Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за првите три месеци од 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва