Последни вести

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 09.04.2021 година...

Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во првите три месеци од 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение билтенот за месец март 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва