Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 09.12.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец ноември 2022 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва