Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 09.04.2021 година...

Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во првите три месеци од 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва