Шифра на ХВ - GTRG - Гетро Гостивар
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
ISIN:
MKGEGO101014
Вкупно издадени ХВ
10.526
Последно тргување: 12.06.2024
Максимална цена:
3.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Просечна цена:
3.000,00
Количина:
2
Промет:
6.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Количина:
44
Промет:
132.000
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци