Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

На 20.11.2003 година Одборот на Атинската берза донесе одлука за одобрување на проспектот на ФХЛ Мермерен Комбинат АД Прилеп за котација на грчки сертификати за депозит на оваа компанија на Атинската берза.