Последни вести

Ве известуваме дека на 30.03.2004 година, на Берзата е пријавенa блок трансакциja со акциите на:

Одлуки на Одборот на директори од 29.03.2004

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Усвоена дивиденда за 2003 година

Собрание на акционери и предложена дивиденда

Дневен ред на седница на Собрание и дивиденден календар