Последни вести

Повик за годишно Собрание на акционери

(и износ на дивиденда за 2003 година)

Повик за Собрание, предлог-дивиденда и дивиденден календар

Понуда на Фондот на ПИОМ

Ве известуваме дека на 01.04.2004 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.