Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Одлуки на Одборот на директори од 29.12.2003

Ве известуваме дека на 29.12.2003 година, на Берзата се пријавени блок трансакции со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Понуда за откуп на обични акции на Тетовска банка АД Тетово

Ве известуваме дека на 23.12.2003 година, на Берзата се пријавени блок трансакции со акциите на: