Последни вести

Ве известуваме дека денес, 14.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Согласно Договорот за котација, ДГ Бетон АД Скопје ги известува акционерите дека на 29.05.2003 година ќе одржи Собрание на акционери.

Ве известуваме дека денес, 13.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Собранието на Алкалоид АД Скопје на својата седница одржана на 30.04.2003 година, донесе Одлука за купување на сопствени акции. Согласно Одлуката:

Согласно Договорот за котација, АД ЕМО Охрид известува за следното:

Ве известуваме дека денес, 08.05.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 06.05.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на: