Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Одржување Седница на друштвото

Именување неизвршни членови на Одбор на директори

Промена во структурата на капиталот

Ве известуваме дека на 04.12.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.