Шифра на ХВ - KVAS - Квасара АД Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKVAS101019
Вкупно издадени ХВ
12.500
Последно тргување: 01.06.2023
Максимална цена:
12.000,00
Минимална цена:
12.000,00
Просечна цена:
12.000,00
Количина:
40
Промет:
480.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
12.000,00
Минимална цена:
12.000,00
Количина:
1.383
Промет:
16.596.000
Број на трансакции:
29

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци