Шифра на ХВ - KVAS - Квасара АД Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKVAS101019
Вкупно издадени ХВ
12.500
Последно тргување: 24.09.2021
Максимална цена:
13.000,00
Минимална цена:
13.000,00
Просечна цена:
13.000,00
Количина:
2
Промет:
26.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
14.500,00
Минимална цена:
13.000,00
Количина:
416
Промет:
5.423.765
Број на трансакции:
27

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци