Последни вести

Одлука за откуп на сопствени акции

Ве известуваме дека на 21.04.2004 година, на Берзата е пријавенa блок трансакциja со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Повик за Собрание на друштвото

Начин на исплата на дивиденда

Одлуки на Одборот на директори од 15.04.2004 година

Оваа вест е достапна само на англиски.