Последни вести

Согласно Договорот за котација, Тетовска Банка АД Тетово известува за следното:

Ве известуваме дека денес, 22.05.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Еуро Брокер АД Скопје со статус учесник во тргувањето на македонската берза АД Скопје ќе започне со тргување на 26.05.2003 година

На 20.05.2003 година во Утрински Весник е објавена намера за јавен откуп на акции издадени од Винарска Визба Повардарие АД Неготино.

Предмет на аукцијата акции и удели -Агенцијата на Република Македонија за приватизација

Согласно Договорот за котација, Млаз АД Богданци известува за следното:

По објавениот јавен откуп на акции издадени од Повардарие АД Неготино од Mendos, Inc. Cincinnati, Ohio, USA, на Македонската Берза АД Скопје беше доставен допис од Винарска Визба Повардарие АД Неготино, која известува за следното:

Согласно Договорот за котација, Холдинг Компанијата Отекс АД Охрид ги известува акционерите дека на 23.05.2003 година ќе одржи Собрание на акционери во 16:00 часот во просториите на Друштвото.

Согласно Договорот за котација, РЖ Економика АД Скопје известува за следното:

Ве известуваме дека денес, 19.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на: