Последни вести

Промена на Претседател на собрание на Тајмиште АД Кичево

Согласно Договорот за котација, РЖ КПОР АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 19.05.2003 година е донесена Одлука за разрешување на неизвршни членови на Одборот на директори на РЖ КПОР АД Скопје и тоа: Цветковски

Согласно Договорот за котација, Раде Кончар-Апаратна техника АД Скопје известува за следното:

Согласно Договорот за котација, Макпетрол АД Скопје известува за следното:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 28.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Ве известуваме дека денес, 27.05.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Согласно Договорот за котација, АДГ Маврово АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 09.05.2003 година се донесоа следните одлуки:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.