Последни вести

Образложение за спроведување на Одлука на собрание на акционери за распоредување на добивка по годишна сметка за 2002 и 2003 година

Ве известуваме дека на 17.06.2004 година, на Берзата се пријавени блок трансакции со акциите на: