Издавач
Адинг АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новоселски пат (1409) број 11
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
ading@ading.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Антонио Спасевски
Телефон
+389 2 32 39 257
Факс
+389 2 20 34 810
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 678.145 554.656 557.282
Оперативна добивка 171.104 74.938 60.645
Добивка по оданочување 159.890 67.132 60.519
Главнина 492.293 399.634 459.775
Вкупно обврски 153.742 163.412 199.761
Вкупно средства 646.035 563.046 659.536
Пазарна капитализација 386.400 324.576 270.480
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 25,23% 13,51% 10,88%
Нето добивка по акција (EPS) 413,79 173,74 156,62
Поврат на вкупните средства (ROA) 24,75% 11,92% 9,18%
Поврат на капиталот (ROE) 32,48% 16,80% 13,16%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,42 4,83 4,47
Книговодствена вредност по акција 1.274,05 1.034,25 1.189,89
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,78 0,81 0,59
Дивиденда по акција 38,00 32,00 30,00
Дивиденден принос 3,80% 3,81% 4,29%

АДИНГ е водечка компанија во Југоисточна Европа за производство и пласман на хемиски материјали за градежништвото, основана во1969 година. Седиштето на матичната компанија и најголемиот производствен погон се наоѓаат во Скопје, Р.Македонија, а со свои претставништва и дистрибутери е присутна на повеќе од 13 пазари од регионот на Југоисточна Европа, Блискиот Исток и Азија. Компанијата е присутна со свои производствени погони и во Р.Бугарија и Р.Иран, додека свои фирми претставништва има во Р.Србија, Р.Казахстан и Р.Грција. Производствената програма ја сочинуваат повеќе од 100 производи кои нудат решенија за најспецифични проблеми со кои се соочува модерното градежништво. Речиси 60% од производството на компанијата денес се пласира на надворешните пазари, па оттука и големиот број на референтни објекти на овие пазари каде се вградени производите и технологиите на АДИНГ. Целата групација АДИНГ, денес има повеќе од 150 вработени од кои околу 90 вработени се во матичната компанија, а останатите во компаниите членки на групацијата во Р.Македонија и светот. АДИНГ е инженерска компанија со повеќе од 40% градежни инженери, архитекти, хемиски инженери, технолози и други високостручни профили.

Надзорен одбор
Белев Александар - Претседател
Петровска Александра - Заменик Претседател
Филип Филиповски
Раде Јанков

Управен одбор
Петровски Зоран - Претседател и Генерален директор 
Горан Атанасовски
Даниел Цеков - Заменик Преседател
Дончева-Рајатоска Вања - Заменик Генерален директор 
Диме Јанчев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKADIN101010
Вкупно издадени ХВ
386.400
Последно тргување: 12.07.2024
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
1.500,00
Просечна цена:
1.500,00
Количина:
368
Промет:
552.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.697,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
3.052
Промет:
3.867.238
Број на трансакции:
22

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци