Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 23 март 2022

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 22.03.2022 година Фабрика Карпош АД Скопје изврши откуп на 558 сопствени обични акции по цена од 333,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.03.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Адинг АД Скопје – 28.345 обични акции
-Макпетрол АД Скопје – 20 обични акции