Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 11 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Адинг АД Скопје – 1.464 обични акции