Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 21 октомври 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.10.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ТЕАЛ АД Тетово – 1.268 обични акции
-Адинг АД Скопје – 3.060 обични акции