Последни вести

Собрание на Друштвото

Оваа вест е достапна само на англиски.

Редовна седница на ГД Гранит

По повод седум годишнината од работењето на Македонската берза АД Скопје, на 28.03.2003 година Македонската берза АД Скопје организира Тркалезна маса

Ве известуваме дека денес, 27.03.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Ве известуваме дека денес, 26.03.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

На 27 и 31 Март 2003 привремено се прекинува со тргувањето со обврзници РМ01 издадени од Република Македонија.

Топлификација АД Скопје потпиша договор за соработка со француската компанија DALKIA

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.