Издавач
ВВ Тиквеш АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 8 Септември Бр. 5
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
kastriot.arifi@tikves.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кастриот Арифи
Телефон
+389 2 3175 726
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 3.157.369 2.784.314 2.094.436
Оперативна добивка 302.776 242.508 176.106
Добивка по оданочување 236.117 192.727 136.805
Главнина 2.577.982 2.336.130 2.143.193
Вкупно обврски 1.903.595 1.574.195 1.381.474
Вкупно средства 4.481.576 3.910.325 3.524.667
Пазарна капитализација 1.650.015 1.488.016 1.487.475
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,59% 8,71% 8,41%
Нето добивка по акција (EPS) 873,05 712,62 505,84
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,27% 4,93% 3,88%
Поврат на капиталот (ROE) 9,16% 8,25% 6,38%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,99 7,72 10,87
Книговодствена вредност по акција 9.532,19 8.637,94 7.924,54
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,64 0,64 0,69
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Винарска визба Тиквеш АД Скопје е компанија која работи на производство на вино. Во ТИКВЕШ годишно се преработуваат 55 милиони грозје, и се произведуваат околу 35 милиони литри вино. Нивниот асортиман опфаќа 24 видови вино, вклучувајќи црвени и бели вина, квалитетно и специјално одбрани типови вина. Вината на ТИКВЕШ се присутни на пазарите во Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Европската унија, Русија, Украина, САД, Канада и Австралија.

Управен одбор
Светозар Јаневски - Претседател
Јане Јаневски
Искра Клинкарова
Драган Тилев
Бранка Славеска - Генерален Директор

Надзорен одбор
Зоран Мартиновски - Претседател
Миле Бундовски
Тихомир Атанасовски
Христина Ружиновска- независен член
Борче Илиоски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ВВ Тиквеш АД Кавадарци
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVVTK101013
Вкупно издадени ХВ
270.450
Последно тргување: 12.07.2024
Максимална цена:
6.700,00
Минимална цена:
6.700,00
Просечна цена:
6.700,00
Количина:
10
Промет:
67.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.700,00
Минимална цена:
5.700,00
Количина:
1.526
Промет:
9.402.588
Број на трансакции:
47

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци