Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 07 декември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.12.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Патнички сообраќај Транскоп АД Битола - 53 обични акции
- Гранит АД Скопје - 131 обични акции
- ГД-Тиквеш АД Кавадарци - 25 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци - 68 обични акции