Издавач
ВВ Тиквеш АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 8 Септември Бр. 5
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
kastriot.arifi@tikves.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кастриот Арифи
Телефон
+389 2 3175 726
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.610.977 1.804.708 1.668.817
Оперативна добивка 75.817 179.826 184.946
Добивка по оданочување 58.468 125.073 133.762
Главнина 1.996.499 1.937.200 1.808.364
Вкупно обврски 1.225.406 1.245.598 1.271.742
Вкупно средства 3.221.905 3.182.798 3.080.106
Пазарна капитализација 1.217.295 1.546.974 1.300.324
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,71% 9,96% 11,08%
Нето добивка по акција (EPS) 216,19 462,46 494,59
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,81% 3,93% 4,34%
Поврат на капиталот (ROE) 2,93% 6,46% 7,40%
Коефициент цена/ добивка по акција 20,82 12,37 9,72
Книговодствена вредност по акција 7.382,14 7.162,88 6.686,50
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,61 0,80 0,72
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Винарска визба Тиквеш АД Скопје е компанија која работи на производство на вино. Во ТИКВЕШ годишно се преработуваат 55 милиони грозје, и се произведуваат околу 35 милиони литри вино. Нивниот асортиман опфаќа 24 видови вино, вклучувајќи црвени и бели вина, квалитетно и специјално одбрани типови вина. Вината на ТИКВЕШ се присутни на пазарите во Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Европската унија, Русија, Украина, САД, Канада и Австралија.

Управен одбор
Светозар Јаневски - Претседател
Радош Вукиќевиќ - Генерален Директор
Џон Јоновски
Мате Настески
Снежана Славкова
Љупчо Крстевски
Искра Клинкарова


Надзорен одбор
Ратко Чадиковски - Претседател
Миле Бунодвски
Тихомир Атанасовски
Христина Ружиновска- независен член
Борче Илиоски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVVTK101013
Вкупно издадени ХВ
270.450
Последно тргување: 28.12.2021
Максимална цена:
5.500,00
Минимална цена:
5.500,00
Просечна цена:
5.500,00
Количина:
14
Промет:
77.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
5.600,00
Минимална цена:
5.000,00
Количина:
5.067
Промет:
26.719.206
Број на трансакции:
73

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци