25 години Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
27.602,99 1,63 20.122.580
KMB
10.889,78 -0,59 13.579.554
ALK
17.831,06 -0,80 3.245.253
GRNT
1.389,75 2,04 138.975
STB
1.410,00 0,71 112.800
CEVI
400,00 0,00 50.000
STIL
89,04 -1,67 49.860
RMDEN20
99,90 0,00 18.120
26.10.2021
Датум 26.10.2021
Вкупен промет-МКД 46.457.142
Официјален пазар 37.317.142
Редовен пазар 0
Блок трансакции 9.140.000
Трансакции 103
Капитализација котирани акции (МКД) 214.993.217.621
Добитници 3
Губитници 3
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 53,17 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
27.602,99 1,63 20.122.580
KMB
10.889,78 -0,59 13.579.554
ALK
17.831,06 -0,80 3.245.253
GRNT
1.389,75 2,04 138.975
STB
1.410,00 0,71 112.800
TEL
341,00 0,00 0
MPT
77.999,67 0,00 0
MTUR
4.652,00 0,00 0
SBT
3.111,72 0,00 0
TTK
1.535,00 0,00 0
26.10.2021
MBI10 5.973,59 0,12% 26.10.2021 13:34:35 Мин.: 5.950,11 Макс.: 5.982,99
Пазарна капитализација (МКД) 148.963.871.656
Коефициент цена/добивка 16,71
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,71
OMB 133,72 0,00% 26.10.2021 08:08:39 Мин.: 133,72 Макс.: 133,72
Пазарна капитализација (МКД) 2.907.231.892
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 1.389,75 2,04
TNB 27.602,99 1,63
STB 1.410,00 0,71
26.10.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STIL 89,04 -1,67
ALK 17.831,06 -0,80
KMB 10.889,78 -0,59
26.10.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 25.522.541.224 -0,80
KMB 24.818.538.235 -0,59
STB 24.618.853.800 0,71
TNB 23.574.637.242 1,63
GRNT 4.268.446.186 2,04
26.10.2021
Шифра на ХВ Р/Е
STB 12,58
KMB 12,80
TNB 13,83
STIL 15,81
ALK 21,86
повеќе 26.10.2021
Шифра на ХВ Р/В
CEVI 0,48
GRNT 0,77
STIL 1,01
STB 1,42
TNB 1,76
повеќе 26.10.2021
 1. Донесен нов Кодекс за корпоративно управување на котираните друштва на Берзата

  Кодексот се однесува на друштвата чии акции котираат на Официјалниот пазар на Берзата што ги исполнуваат условите пропишани во Правилата за котација
 2. Измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

  Ве известуваме дека од 26.10.2021 година отпочнува со примена Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза
 3. Јавна опомена за котираното друштво Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 20.09.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 4. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека согласно барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 19.10.2021 година...
 5. Главни акценти за периодот јануари - септември 2021 година

  Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти за периодот јануари - септември 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на понуда за преземање на Тајмиште АД Кичево
  Намера за објавување на понуда за преземање на Тајмиште АД Кичево
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци