Вега Фондови
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
M050836
100,00 0,00 75.000.000
KMB
10.884,56 0,78 4.800.093
ALK
17.790,46 0,64 2.028.113
RMDEN20
99,90 0,00 706.088
STB
1.309,50 -0,30 523.800
FERS
61.700,00 0,00 431.900
MPT
74.000,00 -0,67 296.000
TNB
27.499,00 0,73 274.990
SBT
3.300,00 -2,80 247.500
GRNT
1.369,96 -0,53 215.084
07.12.2021
Датум 07.12.2021
Вкупен промет-МКД 87.019.683
Официјален пазар 84.718.683
Редовен пазар 0
Блок трансакции 2.301.000
Трансакции 47
Капитализација котирани акции (МКД) 212.050.549.154
Добитници 3
Губитници 5
Без промена 4
Девизни курсеви
1 USD = 54,66 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
10.884,56 0,78 4.800.093
ALK
17.790,46 0,64 2.028.113
STB
1.309,50 -0,30 523.800
MPT
74.000,00 -0,67 296.000
TNB
27.499,00 0,73 274.990
SBT
3.300,00 -2,80 247.500
GRNT
1.369,96 -0,53 215.084
MTUR
4.700,00 0,00 47.000
TTK
1.399,00 -0,07 6.995
TEL
340,00 0,00 0
07.12.2021
MBI10 5.883,18 0,08% 07.12.2021 13:50:28 Мин.: 5.871,14 Макс.: 5.892,49
Пазарна капитализација (МКД) 146.416.036.094
Коефициент цена/добивка 16,43
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,68
OMB 133,66 0,00% 07.12.2021 08:11:13 Мин.: 133,66 Макс.: 133,66
Пазарна капитализација (МКД) 2.906.343.195
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
KMB 10.884,56 0,78
TNB 27.499,00 0,73
ALK 17.790,46 0,64
07.12.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
SBT 3.300,00 -2,80
MPT 74.000,00 -0,67
GRNT 1.369,96 -0,53
STB 1.309,50 -0,30
TTK 1.399,00 -0,07
07.12.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 25.464.428.292 0,64
KMB 24.806.641.506 0,78
TNB 23.485.823.439 0,73
STB 22.864.105.710 -0,30
MPT 8.316.268.000 -0,67
07.12.2021
Шифра на ХВ Р/Е
STB 11,68
TETE 12,46
KMB 12,79
TNB 13,78
TTK 14,01
повеќе 07.12.2021
Шифра на ХВ Р/В
FERS 0,52
TETE 0,61
GRNT 0,76
MTUR 0,85
SBT 0,87
повеќе 07.12.2021
 1. Билтен за месец ноември 2021 година

  Во продложение билтенот за месец ноември 2021 година
 2. Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 23.11.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација...
 3. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Утрински брифинг

  Главниот извршен директор на Македонска берза даде интервју за Утрински брифинг во врска со работењето на Берзата во тековната година.
 4. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Збирен преглед на финансиски податоци за котираните друштва за период 01.01.-30.09.2021 година
 5. Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување

  Берзата изврши почетно утврдување на котираните акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци