Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.649,83 -0,02 1.549.427
ALK
16.783,79 0,19 872.757
STIL
121,00 0,00 744.296
GRNT
1.350,00 2,27 741.150
TTK
1.430,00 0,63 643.500
IGMV
1.231,00 -35,55 307.750
TEL
375,00 0,81 187.500
01.07.2022
Датум 01.07.2022
Вкупен промет-МКД 5.046.380
Официјален пазар 4.738.630
Редовен пазар 307.750
Блок трансакции 0
Трансакции 24
Капитализација котирани акции (МКД) 213.381.872.343
Добитници 4
Губитници 2
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 59,39 МКД     1 EUR = 61,68 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.649,83 -0,02 1.549.427
ALK
16.783,79 0,19 872.757
GRNT
1.350,00 2,27 741.150
TTK
1.430,00 0,63 643.500
TEL
375,00 0,81 187.500
TNB
24.800,00 0,00 0
MPT
71.000,00 0,00 0
MTUR
4.559,00 0,00 0
SBT
2.999,33 0,00 0
STB
1.369,55 0,00 0
01.07.2022
MBI10 5.806,80 0,34% 01.07.2022 13:04:30 Мин.: 5.787,23 Макс.: 5.813,19
Пазарна капитализација (МКД) 148.265.340.004
Коефициент цена/добивка 12,49
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,57
OMB 126,95 0,00% 01.07.2022 07:56:22 Мин.: 126,95 Макс.: 126,95
Пазарна капитализација (МКД) 2.568.349.045
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 1.350,00 2,27
TEL 375,00 0,81
TTK 1.430,00 0,63
ALK 16.783,79 0,19
01.07.2022
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
IGMV 1.231,00 -35,55
KMB 11.649,83 -0,02
01.07.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 35.939.542.500 0,81
KMB 26.550.743.109 -0,02
ALK 24.023.528.168 0,19
GRNT 4.146.358.950 2,27
STIL 1.769.376.103 0,00
01.07.2022
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 2,08
KMB 11,40
ALK 18,41
TEL 22,59
TTK 29,11
повеќе 01.07.2022
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,68
STIL 0,83
TTK 1,20
KMB 1,78
ALK 2,06
повеќе 01.07.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 04.07.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 2. Внесување на издавачот Тајмиште АД Кичево на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачот Тајмиште АД Кичево на „Листата за набљудување“
 3. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 22.06.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 4. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 15.06.2022 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 5. Котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола

  На седницата одржана на 27.05.2022 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација.

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци