Анкета
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
29.024,57 0,08 3.366.850
KMB
14.262,77 0,58 2.866.817
ALK
18.193,20 0,37 800.501
REPL
86.250,00 0,29 690.000
STB
1.290,35 -0,74 400.010
STIL
128,00 0,00 26.496
30.11.2023
Датум 30.11.2023
Вкупен промет-МКД 8.150.674
Официјален пазар 8.150.674
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 43
Капитализација котирани акции (МКД) 222.408.729.815
Добитници 4
Губитници 1
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 55,98 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
29.024,57 0,08 3.366.850
KMB
14.262,77 0,58 2.866.817
ALK
18.193,20 0,37 800.501
STB
1.290,35 -0,74 400.010
TEL
382,86 0,00 0
TTK
1.379,33 0,00 0
UNI
5.150,00 0,00 0
GRNT
1.135,00 0,00 0
MPT
64.576,92 0,00 0
MTUR
4.500,00 0,00 0
30.11.2023
MBI10 6.046,34 0,19% 30.11.2023 13:58:10 Мин.: 6.035,17 Макс.: 6.047,66
Пазарна капитализација (МКД) 159.480.134.294
Коефициент цена/добивка 13,49
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,56
OMB 125,05 0,00% 30.11.2023 07:53:47 Мин.: 125,05 Макс.: 125,05
Пазарна капитализација (МКД) 1.656.519.048
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
KMB 14.262,77 0,58
ALK 18.193,20 0,37
REPL 86.250,00 0,29
TNB 29.024,57 0,08
30.11.2023
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STB 1.290,35 -0,74
30.11.2023
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
KMB 32.505.808.436 0,58
ALK 26.040.891.400 0,37
TNB 24.788.753.279 0,08
STB 22.529.743.263 -0,74
REPL 2.235.600.000 0,29
30.11.2023
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 1,74
STB 9,23
TNB 10,18
KMB 14,97
ALK 17,79
повеќе 30.11.2023
Шифра на ХВ Р/В
STIL 0,58
STB 1,01
REPL 1,46
TNB 1,59
KMB 2,07
повеќе 30.11.2023
 1. Котација на Дваесет и втората емисија на обврзници за денационализација

  Одборот на директори на Берзата донесе одлука за котација на Дваесет и втората емисија на државни обврзници за денационализација
 2. Внесување на издавачот Жито Полог АД Тетово на „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 24.11.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Жито Полог АД Тетово
 3. Македонска берза се приклучи во одбележувањето на Деновите на финансиска писменост

  Од 21-ви до 23-ти ноември годинава се одржува седмото издание на Деновите на финансиската писменост
 4. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Прегледот на финансиските податоци на котираните друштва за периодот 01.01.-30.09.2023
 5. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека согласно барањето поднесено од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Полог АД Тетово
  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Полог АД Тетово
 2. Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
  Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
 3. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци