Анкета
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RMDEN21
91,73 0,00 2.942.917
KMB
11.186,49 0,77 413.900
ALK
17.150,00 0,40 343.000
TNB
22.800,00 0,00 250.800
OKTA
3.300,00 0,30 165.000
INOS
3,00 0,00 118.500
02.12.2022
Датум 02.12.2022
Вкупен промет-МКД 4.234.117
Официјален пазар 4.115.617
Редовен пазар 118.500
Блок трансакции 0
Трансакции 17
Капитализација котирани акции (МКД) 203.919.492.203
Добитници 3
Губитници 0
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 59,02 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.186,49 0,77 413.900
ALK
17.150,00 0,40 343.000
TNB
22.800,00 0,00 250.800
TTK
1.360,00 0,00 0
GRNT
1.360,00 0,00 0
MPT
66.000,00 0,00 0
MTUR
4.300,00 0,00 0
SBT
2.360,00 0,00 0
STB
1.350,00 0,00 0
TEL
355,00 0,00 0
02.12.2022
MBI10 5.582,84 0,24% 02.12.2022 13:00:10 Мин.: 5.569,50 Макс.: 5.582,84
Пазарна капитализација (МКД) 142.805.445.075
Коефициент цена/добивка 12,03
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,51
OMB 124,66 -0,02% 02.12.2022 11:48:06 Мин.: 124,66 Макс.: 124,68
Пазарна капитализација (МКД) 2.525.912.084
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
KMB 11.186,49 0,77
ALK 17.150,00 0,40
OKTA 3.300,00 0,30
02.12.2022
Нема губитници
Нема податоци
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
KMB 25.494.760.205 0,77
ALK 24.547.703.950 0,40
TNB 19.472.590.800 0,00
OKTA 2.792.988.000 0,30
RMDEN21 339.571.251 0,00
02.12.2022
Шифра на ХВ Р/Е
OKTA 7,39
TNB 8,77
KMB 10,95
ALK 18,81
повеќе 02.12.2022
Шифра на ХВ Р/В
OKTA 0,64
TNB 1,38
KMB 1,71
ALK 2,10
повеќе 02.12.2022
 1. Tркалезна маса на тема „Излегување на берза – Зошто никој не го крши мразот“

  На 23.11.2022 година во организација на Македонска берза се одржа тркалезна маса на тема „Излегување на берза – Зошто никој не го крши мразот“.
 2. Проширување на причините за внес на издавачот Бетон АД Скопје на „Листата за набљудување“

  На 08.11.2022 година издавачот Бетон АД Скопје преку СЕИ-Нет објави информација дека од Основниот граѓански суд Скопје е објавено решение Бр.140/22 од 1.11.2022
 3. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Збирен преглед на финансиски податоци за котираните друштва за период 01.01.-30.09.2022 година
 4. Билтен за месец октомври 2022 година

  Во продолжение билтенот за месец октомври 2022 година
 5. Македонска берза стана полноправна членка на Федерацијата на Евроазиски берзи (FEAS)

  На седницата на Одборот на Федерацијата на Евроазиски берзи, одржана на 28.10.2022 година, одобрен е приемот на Македонска берза АД Скопје како полноправна членка на Федерацијата.

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци