25 години Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
10.082,31 1,76 21.918.932
TNB
24.388,61 1,87 4.024.120
GRNT
1.229,19 0,00 1.068.170
ALK
15.823,48 0,15 1.044.350
MTUR
4.475,00 0,54 689.150
STB
1.242,08 -0,42 606.134
UNI
2.899,00 -0,03 434.850
TTK
1.512,96 2,23 419.090
MPT
74.000,00 0,00 296.000
RZLV
61,00 0,00 61.000
05.08.2021
Датум 05.08.2021
Вкупен промет-МКД 63.031.196
Официјален пазар 30.561.796
Редовен пазар 0
Блок трансакции 32.469.400
Трансакции 119
Капитализација котирани акции (МКД) 200.285.972.094
Добитници 5
Губитници 2
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 51,85 МКД     1 EUR = 61,50 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
10.082,31 1,76 21.918.932
TNB
24.388,61 1,87 4.024.120
GRNT
1.229,19 0,00 1.068.170
ALK
15.823,48 0,15 1.044.350
MTUR
4.475,00 0,54 689.150
STB
1.242,08 -0,42 606.134
TTK
1.512,96 2,23 419.090
MPT
74.000,00 0,00 296.000
TEL
342,28 0,00 0
SBT
3.150,00 0,00 0
05.08.2021
MBI10 5.501,58 0,66% 05.08.2021 13:56:09 Мин.: 5.465,63 Макс.: 5.501,58
Пазарна капитализација (МКД) 137.667.799.209
Коефициент цена/добивка 15,44
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,58
OMB 133,65 0,00% 05.08.2021 08:09:16 Мин.: 133,65 Макс.: 133,65
Пазарна капитализација (МКД) 2.405.130.023
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TTK 1.512,96 2,23
TNB 24.388,61 1,87
KMB 10.082,31 1,76
MTUR 4.475,00 0,54
ALK 15.823,48 0,15
05.08.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STB 1.242,08 -0,42
UNI 2.899,00 -0,03
05.08.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
KMB 22.978.260.005 1,76
ALK 22.648.985.568 0,15
STB 21.686.940.374 -0,42
TNB 20.829.360.645 1,87
MPT 8.316.268.000 0,00
05.08.2021
Шифра на ХВ Р/Е
RZLV 1,08
UNI 4,23
STB 11,08
KMB 11,85
TNB 12,22
повеќе 05.08.2021
Шифра на ХВ Р/В
UNI 0,55
GRNT 0,68
MTUR 0,81
TTK 1,23
STB 1,25
повеќе 05.08.2021
 1. Билтен за месец јули 2021 година

  Во продложение билтенот за месец јули 2021 година
 2. Котација на Дваесеттата емисија на обврзници за денационализација

  На седницата одржана на 04.08.2021 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Дваесетта емисија на обврзници за денационализација
 3. Исклучување од котација на акциите издадени од Охридска банка АД Скопје

  Исклучување од котација на акциите издадени од Охридска банка АД Скопје
 4. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 05.08.2021 година...
 5. Проширување на котацијата на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за проширување на котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 20.07.2021 година...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Интерпромет АД Тетово...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци