Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
17.020,33 -1,97 7.029.396
KMB
11.890,04 -1,69 3.995.053
GRNT
1.398,62 0,00 1.489.525
STB
1.400,00 0,00 1.384.600
SBT
3.000,00 0,00 330.000
TNB
26.000,00 -2,76 260.000
MTUR
4.650,00 -1,06 46.500
STIL
135,00 0,00 33.750
TKVS
5.005,00 -9,00 30.030
TEL
372,00 -0,53 26.040
25.05.2022
Датум 25.05.2022
Вкупен промет-МКД 19.693.714
Официјален пазар 14.668.594
Редовен пазар 24.000
Блок трансакции 5.001.120
Трансакции 75
Капитализација котирани акции (МКД) 217.618.708.474
Добитници 2
Губитници 6
Без промена 6
Девизни курсеви
1 USD = 57,90 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
17.020,33 -1,97 7.029.396
KMB
11.890,04 -1,69 3.995.053
GRNT
1.398,62 0,00 1.489.525
STB
1.400,00 0,00 1.384.600
SBT
3.000,00 0,00 330.000
TNB
26.000,00 -2,76 260.000
MTUR
4.650,00 -1,06 46.500
TEL
372,00 -0,53 26.040
TTK
1.400,00 2,94 4.200
MPT
76.033,33 0,00 0
25.05.2022
MBI10 5.950,22 -0,49% 26.05.2022 11:53:00 Мин.: 5.950,22 Макс.: 5.991,53
Пазарна капитализација (МКД) 150.562.773.459
Коефициент цена/добивка 12,69
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,59
OMB 132,48 0,00% 26.05.2022 08:13:32 Мин.: 132,48 Макс.: 132,48
Пазарна капитализација (МКД) 2.885.201.224
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
SPAZ 7.000,00 32,08
TTK 1.400,00 2,94
25.05.2022
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TKVS 5.005,00 -9,00
TNB 26.000,00 -2,76
ALK 17.020,33 -1,97
KMB 11.890,04 -1,69
MTUR 4.650,00 -1,06
25.05.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 35.652.026.160 -0,53
KMB 27.098.197.793 -1,69
STB 24.444.252.000 0,00
ALK 24.362.100.406 -1,97
TNB 22.205.586.000 -2,76
25.05.2022
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 2,32
SBT 3,40
SPAZ 7,46
RZUS 8,66
TKVS 9,89
повеќе 25.05.2022
Шифра на ХВ Р/В
RZUS 0,12
SPAZ 0,23
TKVS 0,63
SBT 0,64
GRNT 0,70
повеќе 25.05.2022
 1. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за првите три месеци од 2022 година
 2. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 18.05.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници
 3. Билтен за месец април 2022 година

  Во продолжение го објавуваме билтенот за месец април 2022 година
 4. Пречистен текст на Правилата за тргување на Македонска берза

  Пречистен текст на Правилата за тргување на Македонска берза со важност од 26.04.2022 година
 5. Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

  Почнувајќи од 21.04.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци