25 години Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
15.059,07 -0,12 8.809.557
GRNT
1.130,00 2,63 7.616.200
MTUR
4.136,95 0,90 7.363.779
REPL
103.490,00 -10,00 4.760.540
KMB
8.281,18 0,07 3.569.190
TNB
19.318,06 -0,11 3.052.253
SBT
3.008,32 -1,20 959.655
MPT
73.099,90 -0,35 730.999
STB
1.149,00 0,00 229.800
PPIV
34.510,00 0,00 172.550
16.04.2021
Датум 16.04.2021
Вкупен промет-МКД 37.687.482
Официјален пазар 37.687.482
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 119
Капитализација котирани акции (МКД) 189.634.724.846
Добитници 5
Губитници 5
Без промена 5
Девизни курсеви
1 USD = 51,47 МКД     1 EUR = 61,61 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
15.059,07 -0,12 8.809.557
GRNT
1.130,00 2,63 7.616.200
MTUR
4.136,95 0,90 7.363.779
KMB
8.281,18 0,07 3.569.190
TNB
19.318,06 -0,11 3.052.253
SBT
3.008,32 -1,20 959.655
MPT
73.099,90 -0,35 730.999
STB
1.149,00 0,00 229.800
TEL
330,00 0,03 143.880
TTK
1.448,90 0,00 0
16.04.2021
MBI10 5.005,73 0,18% 16.04.2021 13:59:32 Мин.: 4.994,45 Макс.: 5.011,32
Пазарна капитализација (МКД) 124.663.869.993
Коефициент цена/добивка 13,99
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,43
OMB 133,67 0,00% 16.04.2021 08:23:40 Мин.: 133,67 Макс.: 133,67
Пазарна капитализација (МКД) 2.993.694.152
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
OKTA 3.600,00 9,06
GRNT 1.130,00 2,63
MTUR 4.136,95 0,90
KMB 8.281,18 0,07
TEL 330,00 0,03
16.04.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
REPL 103.490,00 -10,00
SBT 3.008,32 -1,20
MPT 73.099,90 -0,35
ALK 15.059,07 -0,12
TNB 19.318,06 -0,11
16.04.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 31.626.797.400 0,03
ALK 21.554.845.022 -0,12
STB 20.061.746.820 0,00
KMB 18.873.364.059 0,07
TNB 16.498.801.642 -0,11
16.04.2021
Шифра на ХВ Р/Е
MZPU 5,59
TNB 9,68
KMB 9,73
STB 10,25
SBT 14,44
повеќе 16.04.2021
Шифра на ХВ Р/В
MZPU 0,13
GRNT 0,63
PPIV 0,66
MTUR 0,75
OKTA 0,75
повеќе 16.04.2021
 1. Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции

  Ве известуваме дека на 21.04.2021 година (Среда), на барање на членката Еурохаус АД Скопје, по пат на јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции...
 2. Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

  Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје
 3. Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

  Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје
 4. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 09.04.2021 година...
 5. Главни акценти за периодот јануари - март 2021

  Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во првите три месеци од 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

Нема податоци

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци