Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.695,99 0,00 3.356.748
RINS
667,00 -86,66 2.006.336
TNB
28.951,45 -0,03 1.794.990
STB
1.280,22 0,68 1.207.248
ALK
17.901,47 -0,01 841.369
MPT
68.000,00 0,00 408.000
STIL
128,27 -0,57 255.896
TEL
395,00 0,00 118.500
30.05.2023
Датум 30.05.2023
Вкупен промет-МКД 9.989.087
Официјален пазар 7.982.751
Редовен пазар 2.006.336
Блок трансакции 0
Трансакции 50
Капитализација котирани акции (МКД) 214.921.561.391
Добитници 1
Губитници 4
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 57,24 МКД     1 EUR = 61,50 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.695,99 0,00 3.356.748
TNB
28.951,45 -0,03 1.794.990
STB
1.280,22 0,68 1.207.248
ALK
17.901,47 -0,01 841.369
MPT
68.000,00 0,00 408.000
TEL
395,00 0,00 118.500
TTK
1.340,00 0,00 0
MTUR
4.427,89 0,00 0
UNI
5.199,17 0,00 0
GRNT
1.175,00 0,00 0
30.05.2023
MBI10 5.855,78 0,17% 31.05.2023 10:46:39 Мин.: 5.845,78 Макс.: 5.855,78
Пазарна капитализација (МКД) 154.833.157.748
Коефициент цена/добивка 13,10
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,51
OMB 127,11 0,00% 31.05.2023 08:06:19 Мин.: 127,11 Макс.: 127,11
Пазарна капитализација (МКД) 1.677.731.188
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STB 1.280,22 0,68
30.05.2023
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RINS 667,00 -86,66
STIL 128,27 -0,57
TNB 28.951,45 -0,03
ALK 17.901,47 -0,01
30.05.2023
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 37.856.318.100 0,00
KMB 26.655.944.841 0,00
ALK 25.623.322.789 -0,01
TNB 24.726.304.338 -0,03
STB 22.352.871.640 0,68
30.05.2023
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 1,74
MPT 5,73
STB 9,15
TNB 10,16
KMB 12,27
повеќе 30.05.2023
Шифра на ХВ Р/В
STIL 0,58
STB 1,00
MPT 1,04
TNB 1,59
KMB 1,70
повеќе 30.05.2023
 1. Нови Правила за членство на Македонска берза АД Скопје

  Од 01.06.2023 година ќе започнат да се применуваат Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје
 2. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за квартал 1 од 2023 година
 3. Внесување на издавачот А.Д. за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп на „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 16.05.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп на „Листата за набљудување“
 4. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 16.05.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници
 5. Одржани првите „Денови на македонскиот пазар на капитал“ пред хрватските инвеститори

  На 03 мај 2023 година, во Скопје, се одржа настанот „Денови на македонскиот пазар на капитал“ во организација на Македонската и Загребската берза.

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
  Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
 2. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци