Награди 2021 Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.598,96 1,15 22.501.736
TNB
29.520,74 -0,17 8.472.452
ALK
19.382,06 0,52 4.399.728
MTUR
4.800,41 0,01 3.446.696
PPIV
37.000,00 0,00 1.295.000
STB
1.449,29 1,43 1.265.227
MPT
78.800,00 -0,08 945.600
TTK
1.447,28 -0,20 519.575
REPL
101.925,00 -1,04 407.700
STIL
99,90 -0,10 290.500
18.01.2022
Датум 18.01.2022
Вкупен промет-МКД 47.979.865
Официјален пазар 44.279.865
Редовен пазар 0
Блок трансакции 3.700.000
Трансакции 159
Капитализација котирани акции (МКД) 225.037.662.925
Добитници 6
Губитници 7
Без промена 4
Девизни курсеви
1 USD = 54,10 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.598,96 1,15 22.501.736
TNB
29.520,74 -0,17 8.472.452
ALK
19.382,06 0,52 4.399.728
MTUR
4.800,41 0,01 3.446.696
STB
1.449,29 1,43 1.265.227
MPT
78.800,00 -0,08 945.600
TTK
1.447,28 -0,20 519.575
TEL
360,00 0,00 225.720
GRNT
1.361,00 -2,70 74.855
SBT
3.100,00 -0,32 18.600
18.01.2022
MBI10 6.337,59 0,09% 18.01.2022 13:52:53 Мин.: 6.331,82 Макс.: 6.360,86
Пазарна капитализација (МКД) 159.208.595.058
Коефициент цена/добивка 17,86
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,83
OMB 133,62 0,00% 18.01.2022 08:14:02 Мин.: 133,62 Макс.: 133,62
Пазарна капитализација (МКД) 2.901.692.915
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
UNI 3.100,00 3,33
STB 1.449,29 1,43
OKTA 3.750,00 1,37
KMB 12.598,96 1,15
ALK 19.382,06 0,52
18.01.2022
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 1.361,00 -2,70
REPL 101.925,00 -1,04
SBT 3.100,00 -0,32
TTK 1.447,28 -0,20
TNB 29.520,74 -0,17
18.01.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 34.501.960.800 0,00
KMB 28.713.873.970 1,15
ALK 27.742.569.727 0,52
STB 25.304.864.272 1,43
TNB 25.212.512.725 -0,17
18.01.2022
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,53
STB 12,93
TTK 14,50
TNB 14,79
KMB 14,81
повеќе 18.01.2022
Шифра на ХВ Р/В
UNI 0,59
PPIV 0,71
GRNT 0,75
OKTA 0,78
SBT 0,82
повеќе 18.01.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 14.01.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 2. Годишен билтен за 2021 година

  Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во 2021 година
 3. Билтен за месец декември 2021 година

  Во продложение билтенот за месец декември 2021 година
 4. Измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

  Најновите измени на Правилата за котација се поврзани со начинот и динамиката на имплементација на новиот Кодекс за корпоративно управување
 5. ГОДИШНИ НАГРАДИ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА 2021 ГОДИНА

  Во продолжение погледнете го видеото за Годишните награди на Македонска берза за 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско
  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци