Издавач
Витаминка АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Леце Котески бр. 23
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@vitaminka.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Иван Стрезоски
Телефон
+389 48 407407
Факс
+389 48 407450
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 3.446.866 3.812.323 2.824.153
Оперативна добивка 174.606 112.284 119.675
Добивка по оданочување 99.297 69.827 76.227
Главнина 1.092.871 975.724 991.495
Вкупно обврски 2.101.248 2.145.539 1.923.231
Вкупно средства 3.194.119 3.121.263 2.914.726
Пазарна капитализација 820.904 935.984 932.148
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,07% 2,95% 4,24%
Нето добивка по акција (EPS) 1.294,28 910,16 993,57
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,11% 2,24% 2,62%
Поврат на капиталот (ROE) 9,09% 7,16% 7,69%
Коефициент цена/ добивка по акција 8,27 13,40 12,23
Книговодствена вредност по акција 14.244,93 12.717,99 12.923,56
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,75 0,96 0,94
Дивиденда по акција 400,00 310,00
Дивиденден принос 3,74% 0,00% 2,55%

Витаминка АД Прилеп е компанија која работи во прехрамбената производствена индустрија. Широката палета на производи на компанијата вклучува производство на: производи за ужина, чоколадни производи, слатки, бонбони, пудинзи, сладоледи во прав, шлаг-крем, пастеризирани производи, кечап и мајонез, супи и сосови,и други додатоци за храна. Исто така нивната понуда вклучува и инстант производи, сирупи и филтер чаеви. Централата на Витаминка АД Прилеп, се наоѓа во Прилеп, Македонија.

Одбор на директори
Симон Наумоски, Претседател; 
Сашо Наумоски, Генерален извршен директор; 
Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член; 
Маја Кадиевска - Војновиќ, независен и неизвршен член; 
Горан Трајковски, независен и неизвршен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Блок трансакции

  Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на Витаминка АД Прилеп
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVITA101012
Вкупно издадени ХВ
76.720
Последно тргување: 07.06.2024
Максимална цена:
10.999,00
Минимална цена:
10.999,00
Просечна цена:
10.999,00
Количина:
5
Промет:
54.995
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
11.000,00
Минимална цена:
10.000,00
Количина:
1.082
Промет:
11.126.975
Број на трансакции:
27

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци