Издавач
Реплек АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Козле 188
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@replek.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сузана Милошевска
Телефон
+389 2 3088 700; +389 2 3081 343
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.251.407 1.049.284 974.868
Оперативна добивка 184.976 152.880 112.145
Добивка по оданочување 163.714 133.930 99.952
Главнина 1.527.870 1.472.185 1.460.149
Вкупно обврски 589.007 442.997 362.042
Вкупно средства 2.116.877 1.915.182 1.822.191
Пазарна капитализација 2.695.680 1.988.771 1.815.437
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 14,78% 14,57% 11,50%
Нето добивка по акција (EPS) 6.316,11 5.167,06 3.856,15
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,73% 6,99% 5,49%
Поврат на капиталот (ROE) 10,72% 9,10% 6,85%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,47 14,85 18,16
Книговодствена вредност по акција 58.945,59 56.797,26 56.332,92
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,76 1,35 1,24
Дивиденда по акција 3.412,00 4.168,00 4.704,00
Дивиденден принос 3,28% 5,43% 6,72%

Реплек АД Скопје –главна дејност на компанијата е трговија на фармацевстки производи и медицинска опрема. За таа цел компанијата има развиено мрежа од 23 аптеки. Дополнително компанијата во соработка со ланецот на маркети Хубо од Белгија поседува супермакет за широка потрошувачка каде на едно место може да се најдат најразновидни производство за домаќинство. Исто така Реплек АД Скопје се занимава со трговија на долна облека, со трговија на расветни тела и со угостителство.

Управен одбор
Душан Пецовски - Претседател и Генерален директор
Билјана Несторовска Ѓошевска
Цане Талевски
Александар Томовски
Коста Котески
Надзорен одбор
Антонио Георгиевски - Претседател
Петар Андреевски
Владимир Гашевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје
 7. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

  Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје
 10. Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје

  Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKREPL101013
Вкупно издадени ХВ
25.920
Последно тргување: 19.11.2021
Максимална цена:
105.000,00
Минимална цена:
105.000,00
Просечна цена:
105.000,00
Количина:
5
Промет:
525.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
116.337,00
Минимална цена:
99.000,00
Количина:
1.935
Промет:
208.484.103
Број на трансакции:
295

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци