Издавач
Реплек АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Козле 188
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@replek.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Соња Ангеловска
Телефон
+389 2 3081 343
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 1.251.666 1.220.160 1.251.407
Оперативна добивка 104.776 161.194 184.976
Добивка по оданочување 81.937 134.793 163.714
Главнина 1.533.835 1.560.517 1.527.870
Вкупно обврски 729.264 559.862 589.007
Вкупно средства 2.263.099 2.120.379 2.116.877
Пазарна капитализација 2.269.296 2.639.952 2.695.680
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 8,37% 13,21% 14,78%
Нето добивка по акција (EPS) 3.161,15 5.200,34 6.316,11
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,62% 6,36% 7,73%
Поврат на капиталот (ROE) 5,34% 8,64% 10,72%
Коефициент цена/ добивка по акција 27,70 19,59 16,47
Книговодствена вредност по акција 59.175,73 60.205,12 58.945,59
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,48 1,69 1,76
Дивиденда по акција 2.000,00 3.412,00
Дивиденден принос 2,28% 0,00% 3,28%

Реплек е компанија чија главна дејност е производство на фармацевтски производи, козметички производи и производи од канабис. Производниот асортиман на компанијата располага со високо квалитетни производи, за чие производство компанијата има и EU GMP сертификат за квалитет. Во рамките на пазарната стратегија, компанијата се фокусира и кон трговија т.е. увоз на лекови, додатоци во исхрана и медицински помагала, регистрација и маркетирање на лекови, логистика како и развој и поддршка на продажни стратегии за различни пазари и партнери. Во моментов компанијата е застапена во 20 земји ширум светот. Со обезбедување на високо квалитетни услуги и производи, компанијата има значајно место на домашниот фармацевтски пазар. Со постојаниот развој на иновативни производи и услуги, компанијата ја промовира добросостојбата кај сите учесници – корисниците, вработените и секако акционерите.

Управен одбор
Душан Пецовски - Претседател и Генерален директор
Гелевски Панче
Коста Котески
Марјан Велковски
Надзорен одбор
Антонио Георгиевски - Претседател
Петар Андреевски
Владимир Гашевски
Наум Јанакиев 
Јана Јужина - независен член

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје
 2. Блок трансакции

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Блок трансакции

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакции со акциите на Реплек АД Скопје
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKREPL101013
Вкупно издадени ХВ
25.920
Последно тргување: 23.02.2024
Максимална цена:
98.500,00
Минимална цена:
98.500,00
Просечна цена:
98.500,00
Количина:
1
Промет:
98.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100.000,00
Минимална цена:
75.000,00
Количина:
414
Промет:
34.490.606
Број на трансакции:
135

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци