Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 27 февруари 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.02.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 132 обични акции
- Реплек АД Скопје - 20 обични акции
- Универзална Инвестициона Банка АД Скопје - 1.800 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 430 обични акции
- ОКТА АД Скопје - 10 обични акции