Шифра на ХВ - ZLRB - Златара Рубин Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKZLRB101014
Вкупно издадени ХВ
35.713
Последно тргување: 24.11.2022
Максимална цена:
3.100,00
Минимална цена:
3.100,00
Просечна цена:
3.100,00
Количина:
71
Промет:
220.100
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.100,00
Минимална цена:
3.100,00
Количина:
71
Промет:
220.100
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци