Шифра на ХВ - ZLRB - Златара Рубин Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKZLRB101014
Вкупно издадени ХВ
35.713
Последно тргување: 21.12.2020
Максимална цена:
6.150,00
Минимална цена:
6.150,00
Просечна цена:
6.150,00
Количина:
55
Промет:
338.250
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.150,00
Минимална цена:
6.150,00
Количина:
55
Промет:
338.250
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци