Издавач
Прилепска пиварница АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Цане Кузмановски бр. 1
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
pravnik@pripiv.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сашко Самарџиоски
Телефон
+389 48 421 450
Факс
+389 48 426 551
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 2.079.974 1.830.487 1.666.205
Оперативна добивка 100.151 54.066 77.417
Добивка по оданочување 122.133 77.212 92.698
Главнина 2.467.844 2.319.683 2.281.751
Вкупно обврски 242.174 163.706 211.504
Вкупно средства 2.710.018 2.483.389 2.493.255
Пазарна капитализација 1.201.572 1.277.376 1.476.567
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,82% 2,95% 4,65%
Нето добивка по акција (EPS) 3.059,60 1.934,27 2.322,21
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,51% 3,11% 3,72%
Поврат на капиталот (ROE) 4,95% 3,33% 4,06%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,84 16,54 15,93
Книговодствена вредност по акција 61.822,84 58.111,20 57.160,95
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,49 0,55 0,65
Дивиденда по акција 400,00 500,00
Дивиденден принос 0,00% 1,25% 1,35%

Прилепска Пиварница е друштво основано во 1924 година со основна дејност производство и дистрибуција на пиво и безалкохолни пијалоци. Заштитен знак на Прилепска Пиварница се висококвалитетните пива Златен Даб и Крали Марко, како едни од водечките домашни брендови на пиво. Прилепска Пиварница е овластен дистрибутер на светски познатите пива Tuborg и Carlsberg. Друштвото произведува и освежителен газиран безалкохолен пијалак Газоза, а како овластен полнител на безалкохолни пијалaци, ги полни пијалаците на Pepsi Cola International: Pepsi, Pepsi Lime, Pepsi Max, 7UP, Mirinda Lemon и Mirinda Orange. Прилепска пиварница А.Д. Прилеп е овластен дистрибутер за минералната вода Књаз Милош и Аква вива, енергетскиот пијалак Гуарана, како и ледените чаеви Липтон и негазираните освежителни безалкохолни пијалаци Тјуб.

Управен одбор  
Сашко Самарџиоски – Претседател и Генерален директор 
Панде Самарџиоска – Заменик на Генерален Директор 
Јане Ангелески – член 
Катерина Митреска – член
Димитар Тодороски
Коста Мијоски
Владимир Блажески

Надзорен одбор 
Александар Чатлески -  Претседател  
Методија Самарџиоски 
Александар Димитријески

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 5. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 6. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKPPIV101019
Вкупно издадени ХВ
39.918
Последно тргување: 14.05.2024
Максимална цена:
34.500,00
Минимална цена:
34.500,00
Просечна цена:
34.500,00
Количина:
5
Промет:
172.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
34.500,00
Минимална цена:
30.000,00
Количина:
547
Промет:
17.698.124
Број на трансакции:
21

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци