Издавач
Македонијатурист АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Филип Втори Македонски бр.5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
maktur@makedonijaturist.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Мирјана Таневска Ефремова
Телефон
+389 2 3292 731
Факс
+389 2 3292 768
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 341.666 258.418 123.518
Оперативна добивка 43.906 -26.285 -28.954
Добивка по оданочување 96.394 30.877 21.993
Главнина 2.876.918 2.701.775 2.735.794
Вкупно обврски 61.984 45.223 75.570
Вкупно средства 2.938.902 2.746.998 2.811.364
Пазарна капитализација 2.159.081 1.989.887 2.193.398
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 12,85% -10,17% -23,44%
Нето добивка по акција (EPS) 213,15 68,28 48,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,28% 1,12% 0,78%
Поврат на капиталот (ROE) 3,35% 1,14% 0,80%
Коефициент цена/ добивка по акција 22,40 64,45 99,73
Книговодствена вредност по акција 6.361,39 5.974,11 6.049,34
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,75 0,74 0,80
Дивиденда по акција 200,00 129,89 120,12
Дивиденден принос 4,19% 2,95% 2,48%

ХУАД Македонијатурист е друштво која работи во дејноста со хотели и ресторани како и во туристичката дејност. Компанијата работи со пет хотели: Холидеј Ин - 5* Супериор, Бест Вестерн Хотел Турист, Хотел Карпош, Хотел Белви и Хотел Водно.

Управен одбор
Мирјана Таневска – Претседател
Зоранчо Поповски - член
Илија Тренески - член

Надзорен одбор
Доне Таневски
Верица Хаџивасилева Марковска
Владо Богдановски
Ѓорѓи Јанчевски

 1. Блок трансакции

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакции со акциите на Макпетрол АД Скопје и Македонијатурист АД Скопје
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Македонијатурист АД Скопје
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMTUR101018
Вкупно издадени ХВ
452.247
Последно тргување: 22.05.2024
Максимална цена:
6.077,00
Минимална цена:
6.001,00
Просечна цена:
6.005,71
Количина:
226
Промет:
1.357.290
Број на трансакции:
6
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.077,00
Минимална цена:
4.300,00
Количина:
7.928
Промет:
38.218.599
Број на трансакции:
175

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци